menu

Σύνδεση | Εγγραφή

1ο Νηπιαγωγείο Λουτρών Αιδηψού

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

Μια Οικοσυμμαχία για την αειφορία

Μια Οικοσυμμαχία για την αειφορία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

1ο Νηπιαγωγείο Λουτρών Αιδηψού

Είναι ένα καινοτόμο σχολείο, βραβευμένο για τις δράσεις του σε πολλά επίπεδα, ανήκει στα eTwinning Schools καθώς και στο δίκτυο Eco Schools. Κάθε χρόνο συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (eTwinning, erasmus) και από το 2019 αποτελεί ένα από τα δύο συντονιστικά νηπιαγωγεία του δικτύου σχολείων Ενεργά Σχολεία, μια Οικοσυμμαχία.


Διευθυντής Σχολείου

Χαπίδου Ελισάβετ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το συνεργατικό πρόγραμμα «Μια Οικοσυμμαχία για την Αειφορία» βασίστηκε στη συνεργασία 16 σχολείων από την Εύβοια, τη Φθιώτιδα και την Αθήνα που επικεντρώθηκαν στην προσέγγιση της έννοιας της Αειφορίας σε συνδυασμό με την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα μέσα από τους 4 θεματικούς κύκλους των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Η συνεργασία των σχολείων υλοποιήθηκε μέσα από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα eTwinning. Αξίζει να σημειωθεί πως η ομάδα αυτή ξεκίνησε τη συνεργασία της το 2019 και συνεχίζει ως σήμερα, 2023 με προσανατολισμό τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.  Σκοπός της σύμπραξης αυτής ήταν να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και η ευρύτερη κοινότητα) σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, τη μέριμνα του εαυτού, το σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την εξάλειψη των ανισοτήτων. Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν εστίασαν στην έρευνα πεδίου και την πρόταση λύσεων μέσα από σχέδια δράσης, στην δημιουργία εποχικών λαχανόκηπων και παρατηρητηρίου καλλιεργειών, στην μείωση-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση, στην υιοθέτηση στάσεων που προωθούν την ποιότητα ζωής, την αναγνώριση της ανθρώπινης παρέμβασης και του αντίκτυπού της, στην επαφή με μνημεία της περιοχής και την προστασία τους, στην ανάπτυξη ενσυναίσθησης μέσα από τον εθελοντισμό και την προστασία των ευάλωτων ομάδων. Αποτέλεσμα αυτής της σύμπραξης ήταν η δημιουργία ενός δικτύου αειφόρων σχολείων.https://youtu.be/2anLnud5dZU


Αποτελέσματα / επίδραση

Η συνεργασία των 16 δημόσιων Νηπιαγωγείων είχε μεγάλο αντίκτυπο, τόσο στους μαθητές και στις οικογένειες τους, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία, καθώς όλοι ενεπλάκησαν ενεργά για την προώθηση των στόχων του προγράμματος. Παράλληλα, καθώς η συγκεκριμένη ομάδα των σχολείων συνεργάστηκε πάνω στους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για 3η συνεχόμενη χρονιά, απέκτησε τα χαρακτηριστικά ενός δικτύου, με αποτέλεσμα να συνεχίζει και να εμπλουτίζει ένα έργο με μεγάλο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Με την επίτευξη του συνόλου των στόχων που αναφέρθηκαν σε προηγούμενο πεδίο, οι μαθητές καταφέραν να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να δράσουν σε πολλά επίπεδα, αποκτώντας το υπόβαθρο που θα τους οδηγήσει στο μέλλον να γίνουν ενεργοί πολίτες. Η παράλληλη εμπλοκή των γονέων (δημιουργία κήπων, συμμετοχή σε αποστολές στο σπίτι ή σε εργαστήρια στο σχολείο ή σε διάφορες δράσεις στην πόλη όπως πορείες, καθαρισμοί κ.α.) μεγιστοποίησε τα αποτελέσματα, διευρύνοντας τον κύκλο των ενεργών πολιτών, ενώ η έντονη διάχυση των δράσεων επηρέασε και την ευρύτερη κοινωνία. Συγκεκριμένα, οι ανακοινώσεις στον τύπο, η επιτυχής συμμετοχή σε μαθητικούς  διαγωνισμούς, οι ανακοινώσεις σε εκπαιδευτικά συνέδρια, η δημιουργία ηλεκτρονικής και έντυπης εφημερίδας, είναι μέρος της διάδοσης των αποτελεσμάτων. Τέλος, στα επιτυχή αποτελέσματα της συνεργασίας πρέπει να προστεθεί η ένταξη πολλών σχολείων στα eco-schools, καθώς από τις συντονισμένες δράσεις τους βραβεύτηκαν με την πράσινη σημαία.

Όλα τα αποτελέσματα βρίσκονται στον ψηφιακό χώρο:

https://wakelet.com/wake/Hk2uVx9nfvwjixLQ37DaN

καθώς και στο ψηφιακό περιοδικό: https://www.flipsnack.com/5DB69EFF8D6/--1u32jnpvxn.html 

Ενδεικτικά παραθέτουμε τα links από μέρος των αποτελεσμάτων: 

 https://jamboard.google.com/d/1rtJo8C6eznAuG1ex6X3UgOhWwXwdRtcXXZ234-z1-D0/viewer 

https://read.bookcreator.com/a1GPbdbmLWWqpgiwo8F3EV1RqH63/Zq52sKL5Tb6g_O5XMu9r_Q?fbclid=IwAR1T8rF1joIBWJ5sxkQH6RR8aXfPNrm  

https://padlet.com/aeiforia2021/pu6mtocg538kjasd

https://view.genial.ly/62818c614c44750018580eaf/interactive-image-interactive-image

https://en.calameo.com/read/006661042131019531a55?page=1 

https://www.flipsnack.com/8AA5DBDD75E/-.html

https://prezi.com/view/oPE6z91dvk1NzW2XmB6S

https://read.bookcreator.com/57n7FNe25DRsNuSrYSCVzh1yZKD2/fPUA_9BbT3aVy1xufULFyA

https://sway.office.com/3ox1XQSabmEVKIO0?ref=Link&loc=play

 

 

 

 Συνεργασίες

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Τα συνεργαζόμενα σχολεία είναι τα εξής: 1ο Νηπιαγωγείο Λ. Αιδηψού  και Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου που είναι οι συντονιστές της ομάδας και 2ο Νηπιαγωγείο Ν. Αρτάκης, 4ο Νηπιαγωγείο Βασιλικού, 2ο Νηπιαγωγείο Ερέτριας, Νηπιαγωγείο Καράβου, Νηπιαγωγείο Μαντουδίου, Νηπιαγωγείο Πηλίου, Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου, 6ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας,  18ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας, 19ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας, 33ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας, Νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου, 1ο Νηπιαγωγείο Λάρυμνας και 100ο Νηπιαγωγείο Αθηνών.

Τα σχολεία, για να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα της δράσης τους αφήνοντας μεγάλο αποτύπωμα, τόσο  στις οικογένειες των μαθητών, όσο και στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία, συνεργάστηκαν μεταξύ τους αλλά επιπλέον συνεργάστηκαν με φορείς, οργανώσεις, μεμονωμένους ανθρώπους, ειδικούς και επαγγελματίες και συμμετείχαν σε οργανωμένες δράσεις και διαγωνισμούς. Επιγραμματικά αναφέρονται οι συνεργασίες: Ελληνική Εταιρία Προστασίας της φύσης-Οικολογικά Σχολεία, Αειφόρο Σχολείο, Διεθνές Δίκτυο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE), WWF HELLAS, φορείς ανακύκλωσης (ΑΦΗΣ, τηγανίΖΩ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ), Εφορία Αρχαιοτήτων Χαλκίδας, Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (ESAG), ΕΕΛΛΑΚ (Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών), Ηνωμένα Έθνη, Γιατροί του κόσμου, Χαμόγελο του παιδιού, Συνήγορος του παιδιού, CODE WEEK, 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών (φοιτούν παιδιά προσφυγικής και μεταναστευτικής βιογραφίας), Βασίλης Παπαθεοδούλου (συγγραφέας), Ίρις Σαμαρτζή (εικονογράφος), δήμοι όπου ανήκουν τα σχολεία (Κύμης-Αλιβερίου, Ιστιαίας-Αιδηψού, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Ερέτριας, Χαλκιδέων, Λοκρών, Καμμένων Βούρλων και Αθηναίων), οικογένειες μαθητών. Στο link που ακολουθεί αναφέρονται αναλυτικά όλες οι συνεργασίες:

 https://www.canva.com/design/DAFFBbNzWxI/iRPVFp49WU353p_555YAwQ/view?utm_content=DAFFBbNzWxI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δούμα Τριανταφυλλιά (Λίλιαν) και Σαμουτιάν Μαργαρίτα (συντονίστριες) και οι εκπαιδευτικοί των 16 συνεργαζόμενων σχολείων

Στόχος δράσης

Ο σκοπός του έργου ήταν να υπάρξει ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση γύρω από τους17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ώστε να επιτευχθεί η συμπεριληπτική μάθηση, η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της επίλυσης προβλημάτων, η ομαδοσυνεργατική γνώση και η ανταλλαγή απόψεων με συνομηλίκους με τη χρήση της τεχνολογίας και της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Μέσα από τις δράσεις που υλοποιήθηκαν, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, επιδιώξαμε οι μαθητές: να μάθουν για τα οφέλη ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων μέσα από την οπτική των 3Rs συμμετέχοντας σε διάφορες περιβαλλοντικές δράσεις, να δημιουργήσουν λαχανόκηπους και να αξιοποιήσουν τα προϊόντα που παρήγαγαν (κυκλική οικονομία) και να εντοπίσουν τρόπους για να μειώσουν το οικολογικό τους αποτύπωμα. Επιπλέον στόχοι του προγράμματος ήταν να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες αυτομέριμνας, να αποκτήσουν τρόπους ορθής οδικής συμπεριφοράς, να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους, να καλλιεργήσουν αρετές όπως η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, η συνεργασία, ο σεβασμός και η αποδοχή της διαφορετικότητας. Σημαντική θέση είχε η προσπάθεια να γνωρίσουν και να προβάλλουν την πολιτιστική τους κληρονομιά, αλλά επιπλέον και να συνδυάσουν στοχευμένες δράσεις ώστε να προστατεύσουν τα μνημεία που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Τέλος, σε όλο το συνεργατικό έργο έγινε προσπάθεια ώστε τα παιδιά να εξοικειωθούν με ψηφιακά περιβάλλοντα και να ενσωματώσουν την εκπαιδευτική ρομποτική, καθώς και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους. Με λίγα λόγια το πρόγραμμα, μέσα από την ανακάλυψη και τη βιωματική μάθηση, αλλά ταυτόχρονα και τη συνεργασία με συνομηλίκους από άλλα σχολεία, μοιραζόμενοι κοινούς προβληματισμούς και θέτοντας κοινούς στόχους, στόχευσε στο να αποκτήσουν όλοι συνήθειες ή να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους προκειμένου να γίνουν ενεργοί πολίτες στο μέλλον.

Χρόνος δράσης

Σεπτέμβριος 2021-Ιούνιος 2022

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 4

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας