menu

Σύνδεση | Εγγραφή

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δράσεις συνεργασίας με την τοπική & ευρύτερη κοινωνία

Πρωτοβουλία

Μην Πετάς το Καύσιμό σου

Μην Πετάς το Καύσιμό σου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Το σχολείο μας είναι Πειραματικό Γενικό Λύκειο με 40 καθηγητές και 300 μαθητές ηλικίας από 15 έως 18 ετών, το οποίο τους προετοιμάζει για κάθε είδους Πανεπιστημιακές σπουδές. Λαμβάνει μέρος σε πολλά άλλα έργα που σχετίζονται με την επιστήμη, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την υγειονομική περίθαλψη μέσω εθνικών και κοινοτικών δραστηριοτήτων (Comenius, Erasmus+ κ.λπ.). Κάθε χρόνο, ομάδες μαθητών υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους συμμετέχουν σε όλους σχεδόν τους διαγωνισμούς που διοργανώνουν επίσημοι φορείς στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό στους τομείς των Μαθηματικών, της Χημείας, της Φυσικής, της Βιολογίας, της Ποίησης και άλλων, και συχνά κερδίζουν βραβεία στους διαγωνισμούς αυτούς. Το σχολείο μας προωθεί πάντα την καινοτομία και τις δεξιότητες και τις καλές πρακτικές με άλλα σχολεία σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές μπορούν να προστατεύσουν το περιβάλλον. Επιπλέον, το σχολείο μας προσανατολίζεται στη συνεργασία με διεθνείς εταίρους και συνεχίζει τη διαδικασία διεθνοποίησής του.


Διευθυντής Σχολείου

ΚΑΜΠΟΣΗ ΜΑΡΙΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Αξιοποίηση υπολειμματικής βιομάζας.

Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της συνεχιζόμενης εξάντλησης των φυσικών πόρων έχουν δημιουργήσει την ανάγκη αντικατάστασης του κυρίαρχου γραμμικού οικονομικού μοντέλου με ένα μοντέλο επαναχρησιμοποίησης των υπαρχόντων υπολειμματικών προϊόντων.
Για τις επιχειρήσεις, η ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων κυκλικής οικονομίας είναι ζωτικής σημασίας, καθώς συμβάλουν στην καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, χαμηλής και υψηλής ειδίκευσης.
Οι επιχειρήσεις καλούνται να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τη σχέση τους με το περιβάλλον και να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους πιο αποτελεσματικά. Τα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα έχουν την ικανότητα να μεταμορφώνουν βιομηχανίες, αγροτικό τομές και επιχειρήσεις. Η ανάγκη για περισσότερη καινοτομία με την παραγωγή, τη χρήση και την απόρριψη προϊόντων είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

 

ENOTHTA II: Αξιοποίηση του υπολείμματος του καφέ.

Η αξιοποίηση του υπολείμματος του καφέ μπορεί να πραγματοποιηθεί από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της  μετατροπής βιομάζας σε στερεά καύσιμα. 

Με το τρόπο αυτό μεταφέρεται ένα μήνυμα προς τους πολίτες για την κυκλική οικονομία.

Μειώνεται το κόστος των μέχρι τώρα ακριβών ορυκτών καυσίμων που Χρησιμοποιείται για τη θέρμανση και τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι πολλά αφού μεταβαίνουμε σε ανανεώσιμη θέρμανση και πλέον περνώντας στους πολίτες του μέλλοντος και τους μαθητές  την έννοια των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με παράδειγμα το ίδιο τους το σχολείο. Έτσι λοιπόν υπολείμματα βιομάζας τα οποία προέρχονται από τα αστικά δέντρα των πόλεων αλλά και υπολείμματα καφέ μπορούν να συνδυαστούν να τυποποιηθούν και να δημιουργηθούν νέα καινοτόμα βιοκαύσιμα για να καλύψουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες.

Ο καφές αποτελεί το όχημα με το οποίο θα μεταφέρουμε το μήνυμα της κυκλικής οικονομίας και της βιοοικονομίας στους πολίτες!

Η κυκλική οικονομία ενθαρρύνει μακροπρόθεσμα την αειφορία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, δημιουργεί και απελευθερώνει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς και αναπτύσσει νέες αγορές τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.


Αποτελέσματα / επίδραση

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων βοήθησε τους μαθητές και όλους τους εμπλεκόμενους,   στην απόκτηση γνώσεων και στη διαμόρφωση θετικότερων απόψεων σε σχέση με τα  περιβαλλοντικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, η διαθεματική σύνδεση των μαθημάτων των φυσικών επιστημών με τις  Περιβαλλοντικές δράσεις φαίνεται να κινητοποιεί τη διάθεση των μαθητών για περαιτέρω έρευνα. 

Σήμερα, που γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό ότι ο ρόλος του σχολείου δεν είναι απλά η προώθηση της ακαδημαϊκής μάθησης αλλά και η υποστήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής μεταξύ των οποίων, η επίλυση προβλημάτων, η σωστή επικοινωνία, η εκπλήρωση καθηκόντων ως μέλη μιας ομάδας, η δημιουργική και κριτική σκέψη και η αυτογνωσία.  

Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να μεταδώσουν στους μαθητές τους την ευαισθησία που νιώθουν οι ίδιοι για την προστασία του περιβάλλοντος, θέτοντας τις βάσεις για ένα υποστηρικτικό μελλοντικό πλαίσιο για αυτόΣυνεργασίες

 

  • Δήμος Καρδίτσας
  • Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας (ΕΣΕΚ)
  • Συνεργασία με καταστήματα  καφεστίασης  που δραστηριοποιούνται  στην  πόλης μας για τη συλλογή των υπολειμμάτων του καφέ 
  • Επίσκεψη στην πρότυπη μονάδα βιοαερίου παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος Καλέτσης ΕΝΕΓΕΙΑ Ι.Κ.Ε. 
  • Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

 

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Καμπόση Μαρία, Τσίνας Παναγιώτης, Γεννάδιος Ιωάννης, Βαγενάς Αθανάσιος

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

  • Ανάρτηση των δράσεων στην ιστοσελίδα του σχολείου
  • Συζήτηση για τα αποτελέσματα και τις βασικές εντυπώσεις από την υλοποίηση του προγράμματος στο σύλλογο των καθηγητών μετά το πέρας του προγράμματος
  • Δημοσίευση στο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της πόλης
  • Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού

Στόχος δράσης

Το πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη και τους Παγκόσμιους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σκοπό έχει οι μαθητές να έρθουν αντιμέτωποι με το πρόβλημα των απορριμμάτων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αυτά δημιουργούν, και να αναγνωρίσουν ως λύσεις του προβλήματος τους πυλώνες: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση, Κυκλική Οικονομία. Να γνωρίσουν τους βασικούς κανόνες για την μετατροπής της υπολειμματικής βιομάζας σε εξευγενισμένα στερεά βιοκαύσιμα παρακινηθούν, να προβληματιστούν και να εφαρμόσουν αειφορικές δράσεις που

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές αλλά και στους γονείς. Οι μαθητές καλούνται να συγκεντρώσουν τα υπολείμματα καφέ του σπιτιού τους και να τα συγκεντρώσουν για να προωθηθούν αυτά στη εταιρεία ΕΣΕΚ η οποία θα τα μετατρέψει σε καύσιμο πελέτ. Με τον τρόπο αυτό ενεργοπούνται οι οικογένειες των μαθητών και γίνονται κοινωνοί της ιδέας της κυκλικής οικονομίας και της αειφορίας γενικότερα. Το πέλετ αυτό, με τη βοήθεια του Δήμου Καρδίτσας δόθηκε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και διανεμήθηκαν συσκευασίες καύσιμης ύλης σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Μια ποσότητα καύσιμου πέλετ δόθηκε σε σχολείο της πόλης μας για τις ανάγκες θέρμανσης. Ακόμη θα γίνει ημερίδα ανοιχτή στο ευρύ κοινό, με σκοπό την ενημέρωση για τις δράσεις του προγράμματος αυτού και την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα.

Χρόνος δράσης

1ο και 2ο Τετράμηνο Σχ. Έτους 2022-2023

Τόπος Δράσης

1ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Καρδίτσας, Δήμος Καρδίτσας, Καταστήματα καφεστίασης της Καρδίτσας, Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας (ΕΣΕΚ)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 4


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας