menu

Σύνδεση | Εγγραφή

3ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Μαριούπολη 2022: 100 χρόνια μετά την καταστροφή της Σμύρνης

Μαριούπολη 2022: 100 χρόνια μετά την καταστροφή της Σμύρνης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Αντικείμενο του εκπαιδευτικού/καινοτόμου προγράμματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας τέθηκε ως αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης η μακραίωνη παρουσία και εκδίωξη του ελληνικού στοιχείου στα παράλια της Μικρασίας και του Εύξεινου Πόντου. Το αντικείμενο συνδέθηκε με το Γ΄ κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου «Μεταβατικοί χρόνοι-Α΄ Αποικισμός» και το Δ΄ κεφάλαιο «Αρχαϊκοί χρόνοι-Αποικιακή εξάπλωση». Επίσης, η συμπλήρωση 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή και η έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία έδωσαν το έναυσμα για την υλοποίηση του project.

Αντικείμενο του εκπαιδευτικού/καινοτόμου προγράμματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας τέθηκε ως αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης η μακραίωνη παρουσία και εκδίωξη του ελληνικού στοιχείου στα παράλια της Μικρασίας και του Εύξεινου Πόντου. Το αντικείμενο συνδέθηκε με το Γ΄ κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου «Μεταβατικοί χρόνοι-Α΄ Αποικισμός» και το Δ΄ κεφάλαιο «Αρχαϊκοί χρόνοι-Αποικιακή εξάπλωση». Επίσης, η συμπλήρωση 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή και η έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία έδωσαν το έναυσμα για την υλοποίηση του project.

Δραστηριότητες

Οι μαθητές/τριες του Α2 ανταποκρίθηκαν θετικά στην ιδέα της διδάσκουσας καθηγήτριας Ελισάβετ Χλαπουτάκη να δουλέψουν στο project σχετικά με τη μελέτη του ιστορικού γεγονότος της μικρασιατικής καταστροφής μέσα από την οπτική μιας ανάλογης καταστροφής που βρίσκεται σε εξέλιξη στο παρόν, αυτής του πολέμου στην Ουκρανία.

  • Μέσα από καταιγισμό ιδεών κατέληξαν να εστιάσουν σε δύο πόλεις, τη Σμύρνη και τη Μαριούπολη. Αποφάσισαν να δημιουργήσουν ως τελικό προϊόν ένα video.
  • Χωρίστηκαν σε 4 ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε έναν τομέα δράσης. Συγκεκριμένα, μία ομάδα ανέλαβε να διερευνήσει και να επιλέξει υλικό για τη ζωή των Ελλήνων στη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αι. και την καταστροφή της το 1922. Μία άλλη ομάδα ανέλαβε το αντίστοιχο υλικό για τη Μαριούπολη. Μία τρίτη ομάδα ανέλαβε να βρει την κατάλληλη μουσική επένδυση και να κάνει τις αφηγήσεις. Μία τέταρτη ομάδα να συνθέσει το υλικό στην εφαρμογή moviemaker. Αξιοποιήθηκαν το σχολικό εγχειρίδιο, διαδικτυακές πηγές και η σχολική Βιβλιοθήκη.
  • Τα μέλη κάθε ομάδας εργάζονταν στο σπίτι με συνεργασία μέσω Skype για τη διερεύνηση και επιλογή του υλικού. Οι 4 ομάδες εργάστηκαν σε ολομέλεια για τη σύνθεση και τη δημιουργία του video στην τάξη όπου υπάρχει σύνδεση Internet, διαδραστικός πίνακας, laptop και projector.  
  • Αφού ολοκλήρωσαν την εργασία τους, ανάρτησαν το video στο Youtube και κοινοποίησαν την ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ατομικά και σχολικά).
  • Επίσης, θα υποβάλουν τη δημιουργία τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας «1922: 100 χρόνια μετά».

Αποτελέσματα / επίδραση

Προσδοκώμενα αποτελέσματα:

Οι μαθητές/τριες θα μπορούν:

  • Να διαθέτουν ένα σώμα γνώσεων σχετικά με την μακραίωνη παρουσία και την εκδίωξη του ελληνικού στοιχείου στην παραθαλάσσια περιοχή της Μικρασίας (Σμύρνη) και του Εύξεινου Πόντου (Μαριούπολη).
  • Να χρησιμοποιούν ιστορικές πηγές με τρόπο κριτικό επιλέγοντας τις πληροφορίες και τις ιδέες.
  • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ερευνητική εργασία σε ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο και αξιοποιώντας ηλεκτρονικά εργαλεία.
  • Να διατυπώνουν τη στάση τους σχετικά με τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων και το δράμα των προσφύγων στον σύγχρονο κόσμο.

Επίδραση: στη σχολική κοινότητα και στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία μέσα από την ανάρτησή του (Youtube, Facebook του σχολείου, Ιστοσελίδα του σχολείου) και τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας «1922: 100 χρόνια μετά».Συνεργασίες

Οι μαθητές/τριες του τμήματος Α2 συνεργάστηκαν μεταξύ τους και ως μέλη 4 ομάδων και ως μέλη της ολομέλειας του τμήματος. Συνεργάστηκαν με την καθηγήτρια Ελισάβετ Χλαπουτάκη, που συντόνιζε τις εργασίες και λειτουργούσε ως αρωγός στις προσπάθειές τους. Ακόμη, συνομίλησαν με το οικογενειακό περιβάλλον και ειδικά με τους συγγενείς μεγαλύτερων ηλικιών, οι οποίοι μετέφεραν μνήμες των χαμένων πατρίδων από τις διηγήσεις των δικών τους γονέων.  Επίσης, ήλθαν σε επαφή με την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών «ο Φίλιππος» για την αναζήτηση πρωτογενούς ιστορικού υλικού. Τέλος, θα κοινοποιήσουν το video/δημιούργημα της έρευνάς τους στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία μέσα από την ανάρτησή του (Youtube, Facebook του σχολείου, Ιστοσελίδα του σχολείου) και τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας «1922: 100 χρόνια μετά». 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ελισάβετ Χλαπουτάκη

Στόχος δράσης

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου/προγράμματος ήταν η σύνδεση του ιστορικού παρελθόντος (καταστροφή της Σμύρνης) με το παρόν (καταστροφή της Μαριούπολης) στο μάθημα της Ιστορίας της Α΄Γυμνασίου, ώστε οι μαθητές/τριες να αντιληφθούν ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος. Ειδικότεροι στόχοι: Οι μαθητές/τριες να είναι σε θέση: Γνωστικοί: • Να αναζητήσουν την πορεία των ελληνικών φύλων κατά τον 10ο και 8ο αι. π.Χ. (α΄ και β΄ αποικισμός αντίστοιχα). • Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα των μετακινήσεων για λόγους οικονομικούς και πολιτικούς και τη διαδικασία εγκατάστασης στις νέες πατρίδες. • Να εστιάσουν στη Σμύρνη (παράλια Μικράς Ασίας) και στη Μαριούπολη (παράλια Εύξεινου Πόντου κοντά στην αρχαία Κολχίδα) και να περιγράψουν την ακμάζουσα κοινωνία των δύο πόλεων στις αρχές του 20ου αι. και στις αρχές του 21ου αι. αντίστοιχα. • Να αντιληφθούν τις αιτίες της καταστροφής τους και της εκδίωξης του ελληνικού στοιχείου στο πλαίσιο εμπόλεμης κατάστασης. Συναισθηματικοί: • Να καταστούν ικανοί/ές να στοχαστούν για τον επεκτατικό πόλεμο του παρόντος μέσα από τη γνώση του παρελθόντος. • Να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη τους για την πορεία του κόσμου. • Να διαμορφώσουν πνεύμα ειρήνης, ανοχής, σεβασμού στο διαφορετικό και ενσυναίσθησης των προσφύγων. Ψυχοκινητικοί: • Να λειτουργήσουν ερευνητικά και συνεργατικά δουλεύοντας σε ομάδες. • Να αξιολογήσουν κριτικά τις ιστορικές πηγές (έντυπο και ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό υλικό). • Να συγκρίνουν τα ιστορικά γεγονότα της καταστροφής της Σμύρνης και της Μαριούπολης και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές. • Να συνθέσουν τα κοινά σημεία της μοίρας των δύο πόλεων σε ένα πολυτροπικό κείμενο αξιοποιώντας ηλεκτρονικά εργαλεία.

Χρόνος δράσης

Μάρτιος-Απρίλιος 2022

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας