menu

Σύνδεση | Εγγραφή

4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης

Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Μαθαίνω για την ατμοσφαιρική ρύπανση

Μαθαίνω για την ατμοσφαιρική ρύπανση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης

Το σχολείο δραστηριοποιείται σε δράσεις που άπτονται των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε μαθητές και αυριανούς πολίτες με οικολογική παιδεία, οικολογική συνείδηση , ενεργούς και υπεύθυνους στο κοινωνικό πεδίο. Με τις δράσεις στοχεύουμε να ευαισθητοποιήσουμε και την τοπική κοινωνία.


Διευθυντής Σχολείου

Ειρήνη Τζοβλά

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η δράση «Μαθαίνω για την ατμοσφαιρική ρύπανση» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Υιοθετώ το δάσος της γειτονιά μου» σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και το διεθνές θεματικό δίκτυο «Μαθαίνω για τα δάση» κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Σκοπός του προγράμματος ήταν η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και η καλλιέργεια περιβαλλοντικών αξιών μέσα από τη βιωματική, συνεργατική μάθηση. Ακολουθήθηκε η διαθεματική προσέγγιση με ενεργή συμμετοχή των μαθητών, επιλέχθηκε το μοντέλο της εργασιοκεντρικής μάθησης με βάση το πρόβλημα, ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, τη δημιουργική δράση, τον προβληματισμό, την καλλιέργεια της ελεύθερης δημιουργικής σκέψης και έκφρασης. Διευκολύνθηκε η δημιουργικότητα με στόχο την εξέλιξη των μαθητών στον γνωστικό, τον ψυχοκινητικό και τον συναισθηματικό τομέα, καθώς το πρόγραμμα εναρμονίστηκε απόλυτα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νέου Σχολείου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αποτελεί συνέχεια της δράσης για τον  δασοοικοκώδικα.

Α΄μέρος

Ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2020, στην εξ΄ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση, με δημιουργία ψηφιακού εντύπου. Η ψηφιακή εφημερίδα  «Οι μικροί εξερευνητές» εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2017. Αποτέλεσε λοιπόν μια καλή ευκαιρία να ενεργοποιηθεί και πάλι, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές να εκθέσουν τις δημιουργίες τους, χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα γνώση τους. Μολονότι η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση τον Απρίλιο του 2020 δεν ήταν υποχρεωτική,  η δημιουργία ενός φύλλου εφημερίδας  πρόσφερε ένα παιδαγωγικό εργαλείο για την υποστήριξη της ενεργούς μάθησης. Οι μαθητές εργάστηκαν με οργανωτές-εικόνες που έλαβαν μέσω email, με παραμύθια από ψηφιακές βιβλιοθήκες και ερωτήσεις-άξονες πάνω στους οποίους μπορούσαν να προσανατολιστούν.

Δημιουργήθηκαν τα εξής  φύλλα της ψηφιακής εφημερίδας:

Στη δια ζώσης εκπαίδευση (μέχρι τον Μάρτιο 2020) καθώς και στην εξ΄αποστάσεως ασχοληθήκαμε με αρκετά βιβλία οικολογικού περιεχομένου:

  1. Διαβάζοντας το βιβλίο "Γίνε πράκτορας του πλανήτη" ενημερωθήκαμε σχετικά με τις άσχημες συνέπειες της σπατάλης του ηλεκτρικού ρεύματος και της σπατάλης του νερού!
  2. Ενημερωθήκαμε για τον κύκλο του νερού από το βιβλίο «Απεργία στον κύκλο του νερού».
  3. Μάθαμε για τη φωτοκύκλωση και την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών παρέα με τον Φώτη και τη Φωτούλα με το βιβλίο «Οι φύλακες της Φύσης».
  4. Γνωρίσαμε τον Κύριο Μπεν, τη Μου και μάθαμε περισσότερα για την ανακύκλωση, στο βιβλίο «Ο κύριος Μπεν η Μου και τα σκουπίδια».
  5. Ταξιδέψαμε με την οικογένεια Δημητρίου στον κόσμο της ανακύκλωσης με τις «Ιστορίες για τα σκουπίδια».

Οι μαθητές προσέγγισαν το θέμα και μέσα από ηλεκτρονικά παιχνίδια.

 

Αυτά ήταν ένας έμμεσος τρόπος  για την αξιολόγηση (εξ΄αποστάσεως) της επίτευξης των στόχων του προγράμματος, της ανάπτυξη δεξιοτήτων, της διαμόρφωσης κώδικα αξιών στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών απέναντι στον εαυτό τους και το περιβάλλον.

Β΄μέρος

Η δράση συνεχίστηκε και κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Αυτή τη χρονιά, στη Β΄ τάξη δημοτικού, τα παιδιά  χρησιμοποιούν τα ψηφιακά περιβάλλοντα της πληροφορικής, διότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στην πρωτοβάθμια, βοηθάει ιδιαίτερα στο να δραστηριοποιούνται οι μαθητές περισσότερο και να εμπλέκονται δημιουργικά και ενεργά κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Αναμφισβήτητα η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων διευκολύνει και επεκτείνει τις δυνατότητες για εμπειρική έρευνα μέσα στην τάξη αλλά και στο πεδίο. Επιπλέον, οι ΤΠΕ βοηθούν στην κοινωνικοποίηση, στην ενεργοποίηση και στην εμπλοκή όλων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων µε ειδικές ικανότητες ή μαθησιακές δυσκολίες.

Οι μαθητές λοιπόν παρουσίασαν τα άρθρα τους και  τα σχόλιά τους στον κοινόχρηστο τοίχο του padlet:

https://el.padlet.com/elenikioroglou456/fn6ufrqctlix2dmx

 Όλη η δράση των μαθητών είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του σχολείου. http://4dim-pefkis.att.sch.gr/site/?page_id=1189

 


Στόχος δράσης

• Να ενημερωθούν για το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, τις αιτίες και τις επιπτώσεις του στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. • Να ευαισθητοποιηθούν στη λήψη μέτρων για την προστασία της ατμόσφαιρας και να προτείνουν λύσεις. • Να καταγράφουν τους κυριότερους ρυπαντές του αέρα και της ατμόσφαιρας. • Να καταγράφουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις που προκαλούν τις κλιματικές αλλαγές. • Να καταγράφουν τις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. • Να υιοθετήσουν μια περισσότερο φιλική συμπεριφορά προς το φυσικό περιβάλλον στην καθημερινότητα. • Να επικοινωνήσουν, να αλληλεπιδράσουν, να συνεργαστούν μέσω των Τ.Π.Ε. για την παραγωγή κοινού έργου. • Να αναλάβουν δράση με παραγωγή και δημοσιοποίηση εφημερίδας, αφισών ή μηνυμάτων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (2)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 5Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας