menu

Σύνδεση | Εγγραφή

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΝΕΑ ΧΑΡΙΖΕΙ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΓΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΝΕΑ ΧΑΡΙΖΕΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ

Το νηπιαγωγείο Νέας Χαραυγής βρίσκεται στον νομό Κοζάνης της Δυτικής Μακεδονίας, σε ένα χωριό που αποτελεί προάστιο της Κοζάνης, αφού βρίσκεται 5 χλμ ανατολικά της πόλης.. Είναι ένα σύγχρονο νηπιαγωγείο που εγκαινιάστηκε το 2013. Κτιριακά είναι άνετο, ευήλιο και εξοπλισμένο άρτια. Φιλοξενεί 30 μαθητές. Το σχολείο συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα που ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα του νέου προγράμματος σπουδών.


Διευθυντής Σχολείου

Νικολαϊδου Ελένη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

1η δραστηριότητα: διαμόρφωση αρχικού εννοιολογικού χάρτη με τις πρότερες γνώσεις των παιδιών σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των άχρηστων αντικειμένων, εξήγηση των βασικών εννοιών γύρω από το θέμα με επίδειξη ενδεικτικού υποστηρικτικού εποπτικού υλικού.

2η δραστηριότητα: Με αφορμή βίντεο για το περιβάλλον, οι μαθητές/τριες  παρατηρούν,  συγκρίνουν και  διαχειρίζονται κριτικά τις πληροφορίες. Στη συνέχεια, φτάνουν σε συμπεράσματα σε σχέση με την προσωπική τους κατάσταση και απαντούν σε ερωτήσεις όπως: «Πώς θα ήταν ο τόπος μας με καλή διαχείριση απορριμμάτων και πώς με κακή διαχείριση

3η δραστηριότητα: τα παιδιά φιλοτεχνούν αφίσα που από τη μία πλευρά δείχνει μια πόλη με καλή διαχείριση απορριμμάτων και από την άλλη μία πόλη με κακή διαχείριση των απορριμμάτων.

4η δραστηριότητα: Οι μαθητές/τριεςκαταγράφουν τα απορρίμματα της τάξης και τους τρόπους διαχείρισής τους.Αναγνωρίζουν τη σήμανση της ανακύκλωσης. Φωτογραφίζουν τον δίσκο του φαγητού τους. Συζητούν για τα ευρήματά τους στην

ολομέλεια χωρίζοντας τα(οργανικά και ανακυκλώσιμα).Κατατάσσουν τα ανακυκλώσιμα σε κατηγορίες (χαρτί, πλαστικό κ.ά.).Δημιουργούν έναν πίνακα με τα διαφορετικά ανακυκλώσιμα και μη είδη που βρήκαν και αντίστοιχους κάδους με συγκεκριμένο χρώμα ήδική τους επισήμανση.

5η δραστηριότητα: Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν βίντεο σχετικά με την ανακύκλωση [βλ. στο τέλος της παρούσας παραγράφου]. Ενημερώνονται γιατην επιλογή των ειδών, τη σωστή προετοιμασία τους και απόρριψη τους (οργανικά -ανακυκλώσιμα,σωστό είδος-κάδος, καθαριότητα,όχι συσκευασία σε σακούλες).Εμπλουτίζουν τον πίνακα με ζωγραφιές, εικόνες διαφημιστικών φυλλαδίων, αποκόμματα συσκευασιών και καταγράφουντους τρόπους διαχείρισής τους.

6η δραστηριότητα: Οι μαθητές/τριες φέρνουν από το σπίτι τους διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά. Τα παιδιά παίζουν ένα κινητικό παιχνίδι καιδιαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα είδη(π.χ. σε καλάθια, κάδους, στεφάνιαμε κατάλληλη σήμανση). Κατόπιν παίζουν σχετικά με το θέμα ψηφιακά παιχνίδια στην τάξη. Οι σχετικοί σύνδεσμοι αποστέλλονται και στους γονεις.

7η δραστηριότητα: Τα παιδιά υλοποιούν περίπατο και παράλληλη παρατηρούν και καταγράφουν τους κάδους που υπάρχουν στη γύρω περιοχή. Ηχογραφούνται οι εντυπώσεις των παιδιών.

8η δραστηριότητα: Τα παιδιά συζητούν με βάση τις παρατηρήσεις και καταγραφές των παιδιών, διατυπώνουν προβληματισμούς και σκέψεις.

9η δραστηριότητα: Καταγράφονται οι λύσεις που προτείνουν τα παιδιά σχετικά με τις καλές πρακτικές διαχείρισης των απορριμμάτων στη γειτονιά του σχολείου και αποδίδουν  εικαστικά τα φωτογραφικά στιγμιότυπα από τον μικρό τους περίπατο.

10η δραστηριότητα: Επιστρέφοντας από τον περίπατο, οι μαθητές/τριες  αποτυπώνουν ατομικά τη διαδρομή που ακολούθησαν και τα όσα συνάντησαν στον δρόμο. Επίσης,εκφράζουν την άποψή τους σε σχέση με τηνμικανοποιητική φροντίδα του περιβάλλοντα χώρου και διατυπώνουν προτάσεις

βελτίωσης.

11η δραστηριότητα: Ταξινομούν τις εργασίες τους ,ώστε να απαντούν ανά ζεύγη στα

προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιβάλλον, δημιουργώντας έναν «Τοίχο προβλημάτων και λύσεων» [για παράδειγμα: (π.χ. πρόβλημα-το πέταγμα τωνσκουπιδιών στον δρόμο λύση-χρήση κάδων, πρόβλημα-καταστροφήδασών λύση-ανακύκλωση χαρτιού). 

12η δραστηριότητα: οι μαθητές/τριες σχεδιάζουν τον χάρτη της διαδρομής/περίπατου στη γειτονιά, τοποθετώντας στα σημεία που επιθυμούν και ύστερα από τη συζήτηση στη διάρκεια των 2 προηγούμενων δραστηριοτήτων τους κάδους που χρειάζονται.

13η δραστηριότητα: Ύστερα από την παρουσίαση των προηγούμενων , οι μαθητές/τριες   βγάζουν τα συμπεράσματα τους, τα οποία θα αποτελέσουν τον κύριο σκελετό́ του σεναρίου για ένα μικρό θεατρικό́ δρώμενο με θέμα την ανακύκλωση.Με ιδεοθύελλα καταγράφονται: (α) ο τόπος, (β) οχρόνος, (γ) οι ήρωες,  (δ) τοπρόβλημα, (ε) η δράση και η λύση στοπρόβλημα, (ζ) το συναίσθημα τωνηρώων, (η) τα μελλοντικά σχέδια ηρώων. Μέσω της ιστορίας τα παιδιά έχουντην ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους για τα προβλήματα που σχετίζονται με τηνανακύκλωση και παρουσιάστηκαν : (α) η υπερκατανάλωση ειδών και η απόρριψή τους, (β) η επιλογή τωνειδών για ανακύκλωση (γ) η κακή προετοιμασία των ανακυκλώσιμων ειδών (ελλιπής καθαριότητα,λανθασμένη ρίψη σε κάδους).

14ηδραστηριότητα: Οι μαθητές/τριες κατασκευάζουν από ανακυκλώσιμα είδη όσα θα χρειαστούν για το θεατρικό δρώμενο. Επιλέγουν τα κατάλληλα είδη και τα αξιοποιούν.

15η δραστηριότητα: οι μαθητές/τριες οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος (σύνταξη σχολικής εφημερίδας, δημιουργία αφίσας). 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα παιδιά προβληματίστηκαν και συνέδεσαν την ανθρώπινη συμπεριφορά με γνωστά περιβαλλοντικά προβλήματα. Συνειδητοποίησαν πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση στην καθημερινότητά τους και τα αναρίθμητα οφέλη της στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Θέλησαν τις καλές πρακτικές διαχείρισης των απορριμάτων να τις μεταφέρουν και στα άλλα περιβάλλοντα που κινούνται εμπνέοντας την οικογένεια και τους φίλους τους.Συνεργασίες

Συνεργασίες επιτεύχθησαν με την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμάτων Δυτικής Μακεδονίας  (ΔΙΑΔΥΜΑ ) ως την ενημέρωση των μαθητών και την ευαισθητοποίηση αυτών αναφορικά με την ανακύκλωση και την αειφορική διαχείριση των απορριμάτων καθώς και τα γενικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Σε όλη τη διάρκεια του προγράματος  το σχολείο συνεργάστηκε με τις οικογένειες των μαθητών ως προς την προμήθεια ανακυκλώσιμων ειδών για την αξιοποίησή τους σε παιχνίδια , κατασκευές και οργανωμένες δράσεις , αλλά και ως προς την εφαρμογή της ανακύκλωσης και στις οικίες των παιδιών με την καθοδήγηση και ενθάρρυνση των γονιών τους.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΤΣΙΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ, ΧΟΥΡΕΜΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΔΑΓΚΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ,ΤΣΙΑΚΜΑΚΗ ΠΟΠΛΙΑ

Στόχος δράσης

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να γίνει κατανοητό από τα προνήπια και νήπια της ομάδας ότι τα απορρίμματα είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και ότι η διαχείρισή τους αποτελεί πολύ σημαντική ευθύνη όλων, μικρών και μεγάλων. Επιπλέον, στόχος είναι η οργάνωση δραστηριοτήτων που θα ενισχύουν τη συνεργασία και το κλίμα αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης μέσα στην τάξη. Οι επιμέρους στόχοι αφορούν στη διαμόρφωση συμπεριφορών και στρατηγικών: (α) ελέγχου της ανεξέλεγκτης ρίψης απορριμμάτων, (β) ορθολογικής διαχείρισής τους (συλλογή και αποκομιδή) και (γ) ανακύκλωσης. Ακολουθώντας τις φάσεις της διερευνητικής μάθησης, αξιοποιώντας τις ρουτίνες σκέψης στη ροή των μαθησιακών δραστηριοτήτων καθώς και τις δυνατότητες πουπαρέχει η ψηφιακή μάθηση, επιδιώκουμε οι μαθητές/τριες να εμπλακούν ενεργά στην οικοδόμηση της γνώσης αποκτώντας δεξιότητες μάθησης, νου, δεξιότητες κοινωνικής ζωής και ενσυναίσθησης, καθώς και δεξιότητες τεχνολογίας.

Χρόνος δράσης

2 μήνες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας