menu

Σύνδεση | Εγγραφή

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Κορωνοιός, ο Άσωτος

Κορωνοιός, ο Άσωτος
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου στεγάζεται στο Μέγαρο Ακαδημίας, στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη, στο κέντρο της πόλης του νησιού. Έχει 171 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών, κατανεμημένα σε εννέα τμήματα, και 20 εκπαιδευτικούς ποικίλων ειδικοτήτων.


Διευθυντής Σχολείου

Σταματία Μαντικού

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Για όλους μας, η πανδημία του κορωνοιού είναι κάτι πρωτόγνωρο, μιας και η προηγούμενη συνέβη περίπου έναν αιώνα πριν.... Οι μαθητές του τμήματος Ε2,αφού ολοκλήρωσαν ένα σχέδιο εργασίας με θέμα την κλιματική αλλαγή, εστίασαν την προσοχή τους στην πιθανή αύξηση των επιδημιών, που οφείλονται σε αλλαγές της θερμοκρασίας του πλανήτη. Πραγματοποιήθηκαν ποίκιλλες δραστηριότητες και δράσεις που αφορούσαν την πανδημία που κλονίζει τον πλανήτη μας τον τελευταίο χρόνο, οι οποίες λόγω της αναστολής των σχολικών μονάδων έγιναν εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτυακών συναντήσεων.

Μερικές από τις δραστηριότητες – δράσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι οι εξής:

  • Padlet – έρευνα

Οι μαθητές καλούνται αφού κάνουν την έρευνά τους μέσα από ιστοσελίδες όπως το google maps να απαντήσουν σε ένα padlet ερωτήσεις όπως: 

-Σε ποια χώρα ανήκει η πόλη Γιουχαν;

-Ποια είναι η πρωτεύουσα της χώρας αυτής;

-Ποιος ποταμός διαρρέει την πόλη αυτή;

-Βρες φωτογραφίες από την αγορά τροφίμων και φρούτων της πόλης. Σου φαίνεται κάτι περίεργο; Όλες οι απαντήσεις των μαθητών συλλέγονται στον τοίχο του padlet, προκειμένου να συζητηθούν στην ολομέλεια.

  • Ανάλυση και ερμηνεία αφίσας infographic

Προβάλλεται αφίσα τύπου infographic του Π.Ο.Υ στην οποία φαίνεται η διάκριση των λέξεων επιδημία και πανδημία. Οι μαθητές καλούνται να την παρατηρήσουν και αφού ερευνήσουν και άλλες πηγές να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης στο mentimeter. Οι απαντήσεις, αφού συγκεντρωθούν παρουσιάζονται σε ραβδόγραμμα και συζητούνται.

  • Εννοιολογικοί χάρτες

Οι μαθητές φτιάχνουν εννοιολογικούς χάρτες με κεντρικό άξονα τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοιού στη ζωή μας τον τελευταίο χρόνο και τις πιθανές συνέπειές του στο μέλλον. Αναφέρονται κλάδοι όπως η οικονομία, η εκπαίδευση, η βιομηχανία, η ψυχική υγεία κ.α. Προτείνεται και ο χωρισμός των μαθητών σε break out rooms, εάν είναι εφικτός για να εργαστούν σε ομάδες. Στο τέλος του εργαστηρίου, οι εννοιολογικοί χάρτες παρουσιάζονται στην ολομέλεια. Ως εργασία για το σπίτι, δίνεται σύνδεσμος google forms, όπου ζητείται από τους μαθητές να αναπτύξουν σε μία/δύο παραγράφους την άποψή τους σχετικά με τον τομέα που θεωρούν ότι έχει υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία.

  • Ψηφοφορία – mentimeter «Πανδημία ή επιδημία;»

Οι απαντήσεις των εργασιών παρουσιάζονται και ακολουθεί ψηφοφορία σχετικά με τους τομείς που θεωρούνται ότι έχουν υποστεί το μεγαλύτερο πλήγμα. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες, οι οποίες θα πρέπει να υποστηρίξουν την μία ή την άλλη πλευρά από τις δύο επικρατέστερες με επιχειρήματα.

  • Δημιουργία αφισών με θέμα τους κανόνες υγιεινής στο σχολείο, λόγω της πανδημίας
  • Γίνομαι δημοσιογράφος και παίρνω συνέντευξη από έναν ειδικό

Μέσω καταιγισμού ιδεών, οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν σε συνεργατικό έγγραφο ερωτήσεις που θα ήθελαν να κάνουν σε έναν επιστήμονα υγείας, σχετικές με την πανδημία.

  • Διαδικτυακή Συνέντευξη με υπεύθυνο ιατρό του νοσοκομείου της πόλης μας, με θέμα την πανδημία του κορωνοιού

Δείτε: 

https://www.canva.com/design/DAEZzQIF9Dw/ssfvXJHTPtIeIS1yHAJSzA/view?utm_content=DAEZzQIF9Dw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι δραστηριότητες/δράσεις που εκπονήθηκαν στο παρόν σχέδιο μαθήματος, φάνηκε να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς η συμμετοχή ήταν μεγάλη, παρόλο που όλες έγιναν μέσω διαδικτυακών συναντήσεων και όχι δια ζώσης, εξαιτίας της αναστολής των σχολικών μονάδων.

Ως προς τις γνώσεις που αποκόμισαν, η διαθεματική προσέγγιση του θέματος, έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να καταπιαστούν με διάφορα μαθησιακά αντικείμενα όπως αυτά της Γεωγραφίαμ της Γλώσσας, των μαθηματικών, της Φυσικής, της Βιολογίας, των Αγγλικών κτλ. Πιο συγκεκριμένα, είχαν την ευκαιρία αναζητήσουν σε online χάρτες μέρη που σχετίζονται με την εξάπλωση του Κορωνοιού, να χρησιμοποιήσουν τον γραπτό λόγο για να καταγράψουν τις απόψεις τους αφού σχεδιάσουν έναν εννοιολογικό χάρτη, να οργανώσουν και να εξασκηθούν σε μία συνέντευξη, να έρθουν σε επαφή με ραβδογράμματα και να μάθουν να τα ερμηνεύουν κτλ.

Επίσης,  μέσα από τις δραστηριότητες/δράσεις, οι μαθητές απέκτησαν δεξιότητες, όπως η ικανότητα του να συνδυάζουν στοιχεία για την εξαγωγή συμπερασμάτων, η ικανότητα αναζήτησης στοιχείων και πληροφοριών σε πολυμεσικά περιβάλλοντα, ικανότητες εεμηνείας διαγραμμάτων, χρήσης Web2.0 εργαλείων και εφαρμογών και δεξιότητες επικοινωνίας σε συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως αυτό μίας συνέντευξης.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Τσαμπίκα Αργυρού

Στόχος δράσης

Οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα υγείας και ευημερίας των λαών και να συσχετίσουν φαινόμενα όπως η πανδημία του Κορωνοιού με φαινόμενα όπως η κλιματική αλλαγή και άλλα πεδία δράσης των ανθρώπων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας