menu

Σύνδεση | Εγγραφή

ΓΕΛ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

ΓΕΛ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Το Γενικό Λύκειο Επισκοπής βρίσκεται στον δήμο Χερσονήσου στην Περιφέρεια Κρήτης.


Διευθυντής Σχολείου

Μαγκαφουράκης Δημήτριος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Μαθητική Εικονική Επιχείρηση του Junior Achievement Greece και του μαθήματος Πολιτικής Παιδείας μαθητές/τριες της Α’ Λυκείου συμμετείχαν σε εθελοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου Επισκοπής με σκοπό την δημιουργία Εικονικής Επιχείρησης που να συνδέεται με το όραμα για την αειφορία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δομήθηκε με βάση βάση την φιλοσοφία της Εκπαίδευσης για την Βιώσιμη / Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) και συγκεκριμένα τους έξι μαθησιακούς στόχους (UNESCO, n.d. ∙ Makrakis & Kostoula–Makraki, 2014), τις 10 δεξιότητες του 21 αιώνα (Makrakis & Kostoula –Makraki, 2014) τους τέσσερις πυλώνες της ΕΑΑ (Makrakis & Kostoula –Makraki, 2014) καθώς και την διασύνδεση της οικονομικής εκπαίδευσης με την εκπαίδευση για την αειφορία (Βουζαξάκης, 2018). 

Η πανδημία και η ανάγκη για εξ αποστάσεως εκπαίδευση οδήγησε στην αξιοποίηση τόσο της σύγχρονης όσο και την ασύγχρονης προσέγγισης κατά την διάρκεια υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Μέσω της πλατφόρμας e-class οι μαθητές ασύγχρονα αξιοποιήσαν τις Τ.Π.Ε. με βάση το χειραφετικό γνωσιακό ενδιαφέρον (Μακράκης, 2012 ∙ Habermas, 1972). Αλληλεπίδρασαν και συνεργάστηκαν για την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων και στοχάστηκαν κριτικά για το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο στο οποίο δρουν. Ήρθαν σε επαφή με αληθινές κοινωνικές επιχειρήσεις και συνέδεσαν την κοινωνική επιχειρηματικότητα με την αειφορία.  Η εκπαιδευτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε είναι διαθέσιμη και ανοικτή προς την  εκπαιδευτική κοινότητα (Βουζαξάκης, 2020). Ακολουθεί τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσον αφορά την δομή και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού (Κόκκος, Λιοναράκης, Ματράλης, 1999).  Περιέχει μαθησιακούς στόχους, διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. διαδραστικό βίντεο, ασκήσεις και παιχνίδι kahoot), αυθεντικές μελέτες περίπτωσης και πρόταση συνεργατικής εργασίας των μαθητών. 

Επίσης αξιοποιήθηκε ασύγχρονα το εκπαιδευτικό σενάριο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Αειφορία (Βουζαξάκης, 2021) όπου οι μαθητές/τριες συνέδεσαν την αειφορία με δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων. Είδαν βίντεο με διαφημίσεις από πραγματικές επιχειρήσεις  που προβάλλουν την Εταιρική Κοινωνική τους Ευθύνη. Συζήτησαν για τους Πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης και αναζήτησαν θέματα ανά πυλώνα. Αναζήτησαν πραγματικές δράσεις Ε.Κ.Ε.  και κλήθηκαν να σχεδιάσουν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Παράλληλα με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση οι μαθητές/τριες μαζί με τους εκπαιδευτικούς του προγράμματος συναντιόντουσαν διαδικτυακά σε σύγχρονες συνεδρίες διαρκειας 90 λεπτων / εβδομάδα εκτός σχολικού ωραρίου. Οι συνεδρίες αυτές μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 φάσεις. 

Στην α’ φάση όπου οι μαθητές, παράλληλα με την ασύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση που αναφέρθηκε παραπάνω, μέσα από καταιγισμό ιδεών αναζήτησαν την επιχειρηματική ιδέα όπου θα δραστηριοποιείται η κοινωνική επιχείρηση. Μέσα από τους μαθητές και την κατάσταση του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας που βιώνανε αναδείχθηκε η ανάγκη για μια κοινωνική επιχείρηση που θα στηρίζει ψυχολογικά τους εφήβους και τους νέους. Στην φάση αυτή συνδέθηκε η Κοινωνική επιχείρηση με τον 3ο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. καθώς και με Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Βουζαξάκης, 2021). 

Δημιουργήθηκε η κοινωνική επιχείρηση StandbyMe η οποία παρέχει δωρεάν ψυχολογική στήριξη σε νέους μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε ζητήματα άγχους, ενδοοικογενειακής βίας, εξαρτήσεων/εθισμού και κατάθλιψης. Η επικοινωνία στην πλατφόρμα αναπτύσσεται με ασύγχρονο και σύγχρονο τρόπο. Στην πλατφόρμα της StandbyMe ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει αξιόπιστες και έγκυρες πληροφορίες για τα ζητήματα που τον απασχολούν όπως άρθρα, βίντεο και αληθινές μαρτυρίες. Επίσης μπορεί να κλείσει ραντεβού για δωρεάν on-line συνεδρίες επιλέγοντας ειδικό από μία λίστα εξειδικευμένων ψυχολόγων. Σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και εχεμύθειας μπορεί να λάβει την ψυχολογική στήριξη που του αρμόζει χωρίς το άγχος της δια ζώσης επικοινωνίας αλλά και του κόστους. Το αντίτιμο των συνεδριών καλύπτεται εξ ολοκλήρου από χορηγίες που συγκεντρώνει η StandbyMe στο πλαίσιο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων. 

Στην β’ φάση όπου οι μαθητές/τριες και η ομάδα εκπαιδευτικών προχώρησαν στην υλοποίηση της επιχείρησης. Δημιουργήθηκε πλήρης λειτουργική πλατφόρμα με on-line σύστημα κρατήσεων σε εργαλείο WEB2. Έως σήμερα η StandbyMe έχει αναπτύξει ένα δίκτυο εννέα εξειδικευμένων θεραπευτών ψυχικής υγείας ενώ ταυτόχρονα έχει συνεργασία με δέκα επιχειρήσεις για την χορηγία / στήριξη των on-line συνεδριών. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην πλατφόρμα της StandbyMe (https://standby-me.weebly.com/). Παρόλο που η επιχείρηση είναι εικονική το δίκτυο των ειδικών ψυχικής υγείας καθώς και των επιχειρήσεων είναι πραγματικό και θα μπορούσε να ξεκινήσει η λειτουργία της StandbyMe άμεσα.  Επίσης υλοποιήθηκε διαφημιστικό / promo video για την προώθηση της κοινωνικής επιχείρησης.

Στην γ’ φάση η ομάδα μαθητών/τριων συμμετείχε στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Νέων με προσανατολισμό στην Αειφόρο ανάπτυξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Εnvolve όπου κατάφερε να διακριθεί στις πρώτες είκοσι επιχειρηματικές ομάδες. Επίσης συμμετέχει στον Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας Junior Achievement Greece όπου έχει διακριθεί ήδη στις είκοσι καλύτερες ομάδες. Ο διαγωνισμός εξελίσσεται και η ομάδα θα συμμετέχει στις επόμενες φάσεις.

Σύνδεση Κοινωνικής Επιχείρησης StandbyMe με Αειφορία

Στόχοι της κοινωνικής επιχείρησης είναι η στήριξη των νέων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος ψυχολογικής στήριξης καθώς και η ενεργοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων στην κατεύθυνση της ψυχικής υγείας. Οι στόχοι αυτή κρίνονται διαχρονικά σημαντικοί για την ευημερία της κοινωνίας και ειδικά την σημερινή περίοδο της υγειονομικής κρίσης που διανύουμε. Βασική αποστολή της StandbyMe είναι η προώθηση του 3ου στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης για την προώθηση της καλής υγείας και ευημερίας αλλά και η ενδυνάμωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων στο τομέα της ψυχικής υγείας.

Ο 3ος στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης αφορά την καλή υγεία και ευημερία και σε αυτόν τον στόχο η καινοτόμα κοινωνική επιχείρηση StandbyMe μπορεί να συμβάλει θετικά. Ο στόχος αυτός αφορά την εξασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της ευημερίας για όλους και σε όλες τις ηλικίες και αφορά και την ψυχική υγεία. Ο 3ος στόχος περιλαμβάνει εννέα υποστόχους και μάλιστα ο υποστόχος 3.8 επιδιώκει επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των οικονομικών κινδύνων καθώς και πρόσβαση σε βασικές ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Με την εξασφάλιση δωρεάν ποιοτικών συνεδριών από εξειδικευμένους ψυχολόγους η κοινωνική επιχείρηση StandbyMe μειώνει τον αποκλεισμό των νέων από την πολύτιμη υγειονομική περίθαλψη ψυχικής υγείας. Επιπλέον μέσα από την εξειδικευμένη ψυχολογική στήριξη που απασχολούν τους εφήβους και τους νέους σε στοχευμένα ζητήματα όπως η ενδοοικογενειακή βία προωθούνται και στόχοι όπως ο 5ος στόχος βιώσιμης ανάπτυξης που αφορά την ισότητα των φύλων.

Βέβαια ο προσανατολισμός της StandbyMe για την αειφορία είναι πολλαπλός γιατί πλέον της βασικής προώθησης του 3ου στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης προωθεί και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων. Με την δράση της δρομολογεί χρηματικά κεφάλαια των επιχειρήσεων προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σήμερα με την υγειονομική η κρίση η ψυχική ευημερία έρχεται στο επίκεντρο της συζήτησης. Μελέτες στην Ευρώπη ήδη αποδεικνύουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στην ψυχική υγεία. Σύμφωνα με την UNICEF του Ηνωμένου Βασιλείου, πάνω από 60% των παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο ανησυχούν για τον αντίκτυπο του κορονοϊού στις ζωές τους. Το ίδρυμα δημόσιας υγείας Sciensano στο Βέλγιο, διαπίστωσε ότι νέοι άνθρωποι μεταξύ 18-24 και οι μαθητές, έχουν επηρεαστεί πολύ περισσότερο από το άγχος και την κατάθλιψη κατά τη διάρκεια της κρίσης. Οι γονείς στην Ιταλία και στην Ισπανία παρατήρησαν ότι τα παιδιά είχαν δυσκολία στη συγκέντρωση, ήταν ευερέθιστα, ανήσυχα και νευρικά (πηγή:  https://unric.org/στο-επίκεντρο-οι-επιπτώσεις-του-κορων/)

Με το βλέμμα στο μέλλον, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, έκανε έκκληση να δοθεί στην ψυχική υγεία η προτεραιότητα την οποία πάντα στερούνταν ενώ προέτρεψε τις κυβερνήσεις να διασφαλίσουν ότι η συζήτηση για την ψυχική υγεία βρίσκεται στο κέντρο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. Ο Γενικός Γραμματέας ολοκλήρωσε λέγοντας ότι ελπίζει πως οι συνεισφορές των νέων μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος αντιμετωπίζει την ψυχική υγεία. «Οι νέοι είναι στο επίκεντρο της ανάγκης αλλά και στο κέντρο των καινοτόμων απαντήσεων στην ψυχική υγεία» (πηγή: https://unric.org/στο-επίκεντρο-οι-επιπτώσεις-του-κορων/)

Βιβλιογραφία

Βουζαξάκης Γ. (2021). Οικονομική Εκπαίδευση & Εκπαίδευση για την Αειφορία (2021). https://www.teach-economics-sustainable.com/ Εκπαιδευτικός ιστότοπος. 

Βουζαξάκης Γ. (2018).  Αποδόμηση και αναδόμηση του αναλυτικού προγράμματος μαθημάτων οικονομικής κατεύθυνσης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προς τη βιώσιμη/αειφόρο ανάπτυξη με την υποστήριξη των ΤΠΕ. (Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή) Π.Τ.Δ.Ε. Παν. Κρήτης

Μακράκης Β. (2012). Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Γνωσιακά Ενδιαφέροντα και Εκπαιδευτικοί ως φορείς Διδακτικής και Κοινωνικής Αλλαγής. Ανακτήθηκε στις 14/03/2021 από: http://www.tpe-education.com/main

Μάραντος Π. & Θεριανός Κ. (2014). Πολιτική Παιδεία Α ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ι.Ε.Π., ΙΤΥΕ Διόφαντος

Habermas, J. (1972). Knowledge and Human Interests, 2η έκδ., London: Heinemann.

Makrakis, V., & Kostoula–Makraki, N. (2014). An instructional-learning model applying problem-based learning enabled by ICTs. In A. Anastasiadis et al. (Eds.), Proceedings of the 9th panhellenic conference on ICTs in education (pp. 921–933), October 5–7, 2014, University of Crete

Makrakis V. & Kostoula-Makraki N (2012). Course Curricular design and Development of the MSc Programme in the field of ICT in education for Sustainable Development. Journal of Teacher Education for Sustainability, vol. 14, no. 2, 5–39

UNESCO, (n.d.). Education for Sustainable Development. UNESCO portal. Ανακτήθηκε στις 14-03-2021 από: http://portal.unesco.org/geography/en/ev.phpURL_ID=14132&URL_ DO=DO_TOPIC &URL_SECTION=201.html


Αποτελέσματα / επίδραση

Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος αξιοποιείται η παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι προσωπικές σκέψεις/αναστοχασμός των εκπαιδευτικών καθώς και οι απαντήσεις των μαθητών σε ερωτηματολόγιο. Το κίνητρο των εκπαιδευτικών ήταν η ανάδειξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ως ένα μέσο για την προσέγγιση του οράματος για την αειφορία. Κίνητρο των μαθητριών/των αποτέλεσε η συμμετοχή τους σε μια ανοικτή εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς προκαθορισμένη ύλη και ασφυκτικά πλαίσια. Παράλληλα κίνητρο αποτέλεσε η κατάσταση του εγκλεισμού λόγω της πανδημίας αλλά και η προσωπική τους ευαισθησία σε κοινωνικά ζητήματα.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενέπλεξε μαθητές/τριες,  το σχολείο καθώς και την τοπική κοινωνία γύρω από τις διαστάσεις της αειφορίας. Οι διδακτικές επιλογές του εκπαιδευτικού προγράμματος εστιάζουν σε μία ανοικτή – ευέλικτη -  συμμετοχική – ομαδοσυνεργατική - μαθητοκεντρική εκπαιδευτική διαδικασία που δίνει έμφαση στην πράξη. Συνδέθηκε η θεωρητική προσέγγιση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την Εταιρικής Υπευθυνότητας με την πράξη καθώς οι μαθητές/τριες δημιούργησαν μια εικονική επιχείρηση.

Αξιοποιήθηκαν οι Τ.Π.Ε. με βάση το χειραφετικό γνωσιακό ενδιαφέρον όπου οι μαθητές αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται για την επίλυση αυθεντικών προβλημάτων και στοχάζονται κριτικά για το κοινωνικό-οικονομικό πλαίσιο στο οποίο δρουν.  Ως μέλη μιας τοπικής κοινωνίας αντιλαμβάνονται την αλληλεξάρτηση και τον αντίκτυπο των πράξεων τους τόσο τοπικά όσο και  στην παγκόσμια κοινωνία. Οι δεξιότητες που αναπτύσσουν οι συμμετέχοντες αφορούν την Κριτική σκέψη και Επίλυση προβλημάτων,  Επικοινωνία, Δημιουργικότητα και Καινοτομία, Συνδεσιμότητα, Κριτική συνείδηση, Κριτικός αναστοχασμός, Διαπολιτισμικές ικανότητες. Συνυπευθυνότητα και Οικοδόμηση γνώσης. Ο αντίκτυπος στην κοινωνία μπορεί να γίνει ουσιαστικός εφόσον εμπλακεί ενεργά η ίδια η τοπική κοινωνία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετέχει σε τρεις εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς και κατάφερε να διακριθεί. Κατάφερε να προκριθεί στις 20 καλύτερες εικονικές επιχειρήσεις στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας Νέων με Προσανατολισμό την Αειφόρο Ανάπτυξη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Envolve. Επίσης προκρίθηκε στις 20 καλύτερες κοινωνικές εικονικές επιχειρήσεις στο Πανελλαδικό Διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομίας του μη κερδοσκοπικού σωματείου Junior Achievment Greece. Ο διαγωνισμός αυτός είναι σε εξέλιξη. Επίσης προκρίθηκε στις 10 καλύτερες μαθητικές εικονικές επιχείρησεις στον Πανελλαδικό Διαγωνισμό Μαθητική Εικονική Επιχείρηση του μη κερδοσκοπικού σωματείου Junior Achievment Greece, ενώ και αυτό ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη.

Το αδύνατο σημείο του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η περιορισμένη σχετικά παρουσίαση στην τοπική κοινωνία λόγω της πανδημίας και την έλλειψη της δια ζώσης επικοινωνίας. Η επικοινωνία με την τοπική κοινωνία όμως δεν έλειψε, αλλά, βασίστηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που προέβαλαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Παράδειγμα αποτελεί η παρουσίαση του προγράμματος στο Κρήτη TV καθώς και στην τοπική εφημερίδα Πατρίς. Δημιουργήθηκε animation promo video της εικονικής επιχειρήσης το οποίο μέσα σε 2 λεπτά επικοινωνεί την λειτουργία της StandbyMe και κυρίως την διασύνδεση της με τον 3ο στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Προγραμματίζεται ανοικτή διαδικτυακή εκδήλωση και με την συμμετοχή φορέων της τοπικής κοινωνίας στο τέλος του σχολικού έτους όπου θα παρουσιαστεί όλη η δράση. 

Το δυνατό σημείο του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι ο αντίκτυπος στους ίδιους τους συμμετέχοντες βάση της αναστοχαστικής διαδικασίας, των συζητήσεων που προέκυψαν στην ολομέλεια αλλά και τις απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Επίσης ως δυνατό σημείο του προγράμματος προέκυψε η ευέλικτη οργάνωση του, χωρίς προκαθορισμένους εξειδικευμένους και μετρήσιμους στόχους, ενώ παράλληλα προκλήθηκε η ενεργή συμμετοχή των μαθητών τόσο στην επιλογή όσο και στη διαπραγμάτευση του ίδιου του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Τέλος είναι πολύ σημαντικό ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα άνοιξε την συζήτηση για την ψυχική υγεία ως στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης και μάλιστα αναδείξε ότι αειφορία δεν σημαίνει μόνο προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά, ότι πρόκειται για ένα μεγάλο όραμα για ένα δίκαιο κόσμο σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.Συνεργασίες

Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος η ομάδα των μαθητών/τριων και εκπαιδευτικών του προγράμματος και κατ’ επέκταση η σχολική μονάδα συνεργάστηκε με φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Για την ανάπτυξη του ασύγχρονου υλικού ψυχολογικής στήριξης καθώς και του δικτύου ειδικών ψυχικης υγειας υπήρξε συνεργασία με δύο σημαντικούς φορείς της ψυχικής υγείας.  Με το ΚΕΘΕΑ Αριάδνη, φορέας που παρέχει συμβουλευτική και θεραπεία για διάφορες μορφές εθισμού σε διαφορετικές-ομάδες στόχους: ενηλίκους, εφήβους, εργαζόμενους, φοιτητές, φυλακισμένους και αποφυλακισμένους. Επίσης συνεργαστήκαμε με ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου Κρήτης που εξειδικεύεται σε ζητήματα πρόληψης εξαρτήσεων καθώς και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Συνεργαστήκαμε με μεγάλες και μικρές τοπικές επιχειρήσεις της Κρήτης όπου τις καλέσαμε στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους να κατευθύνουν πόρους τους στην ψυχολογική στήριξη νέων και εφήβων.  

Συνεργαστήκαμε με ειδικούς ψυχικής υγείας για την ανάπτυξη του δικτύου ειδικών της πλατφόρμας μας. Μοιράστηκαν μαζί μας το όραμα για την προώθηση του 3ου στόχου βιώσιμης ανάπτυξης. 

Σημαντική υπήρξε η συνεργασία της ομάδας μας με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Bizrupt. Σκοπός και όραμα του Bizrupt είναι η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, η καλλιέργεια της επιχειρηματικής κουλτούρας και της συνεργασίας στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Είχαμε την χαρά να συνεργαστούμε με τον συνιδρυτή της Bizrupt, τον κ. Βασσάκη Κωνσταντίνο ο οποίος αποτέλεσε τον εξωτερικό συνεργάτη και μέντορα της εικονικής επιχείρησης. 

Σημαντική υπήρξε και η στήριξη του Δήμου Χερσονήσου,  μέσω της σχολικής επιτροπής, όπου παρουσιάστηκε το όραμα της ομάδας και σύνδεση με την αειφορία.

Το σχολείο μέσα από όλες αυτές τις συνεργασίες, σε μια εποχή που όλοι κλειστήκαμε στα σπίτια μας λόγω πανδημίας, άνοιξε τις “πόρτες” του στην τοπική κοινωνία. 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Στόχος δράσης

Στόχος του προγράμματος “Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης” αποτέλεσε οι μαθητές/τριες να δημιουργήσουν μια κοινωνική επιχείρηση με αποστολή την προώθηση στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε καθώς και να προτίθενται θετικά για την κοινωνική επιχειρηματικότητα ως μέσο για την αειφόρο ανάπτυξη της κοινωνίας.

Χρόνος δράσης

Σχολικό έτος 2020 - 2021

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας