menu

Σύνδεση | Εγγραφή

2o Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης

Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Ισότητα των φύλων

Ισότητα των φύλων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

2o Πρότυπο Λύκειο Θεσσαλονίκης

Το 2ο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε με Υπουργική Απόφαση to 1996 και μετονομάστηκε σε 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, σύμφωνα με την με αριθμ. 4692/12-06-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 111/12-06-2020, τεύχος Α΄), άρθρο 13, παρ. 2. Βάσει του Ν.3966/2011, το σχολείο υπέβαλε το 2011 Φάκελο Αξιολόγησης, διεκδικώντας τον ορισμό του ως Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο και πράγματι κατατάχτηκε τέταρτο πανελλαδικά και ορίστηκε ως πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο. Στο σχολείο σήμερα φοιτούν 155 μαθητές σε 6 τμήματα Γενικής Παιδείας. Σύμφωνα με το Ν. 3966/2011, σκοπός των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων είναι: η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών, η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., στη διδακτική των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων, στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, η εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και, ιδίως, Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα, καθώς και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π., η υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας, με τη δημιουργία ομίλων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, και η ανάδειξη, προώθηση και εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα αλλά και η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και η πειραματική εφαρμογή ιδίως: προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής, καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων, προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων και νέων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου.


Διευθυντής Σχολείου

Αναστασία Μπιτσάνη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Με αφορμή το ζήτημα της ιδιότητας του πολίτη, αποφασίστηκε να διευρευνήσουμε με τους μαθητές/-ήτριες την ισότητα των φύλων στην πορεία των χρόνων.

Οι μαθητικές δημιουργίες προέκυψαν, αφού προηγήθηκαν μια σειρά δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των μαθητών/τριών όσο και των ιδιαίτερων συνθηκών της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Μερικές από τις δραστηριότητες, τις οποίες αντλήσαμε από το εγχειρίδια Compass, και Ρητορική του Μίσους, ήταν:

α) το μπίνγκο των δικαιωμάτων

β) η ιστορία των δικαιωμάτων του ανθρώπου (διακηρύξεις, συμβάσεις, γενιές δικαιωμάτων κ.λπ.)

γ) το διαμάντι των δικαιωμάτων

δ) ήρωες και ηρωίδες

ε) τα αντίστροφα παραμύθια κ.λπ.

Χρησιμοποιήσαμε τεχνικές (κολλάζ, ζωγραφική, δημιουργική γραφή, σκίτσο) προκειμένου να αποτυπωθούν οι θέσεις, οι σκέψεις και οι προβληματισμοί των μαθητών/τριών.

Αναζήτησαν υλικό από το διαδίκτυο και τα βιβλία τους και έκαναν το δικό τους βίντεο για την ιστορία της ισότητας των φύλων και ένα βίντεο με τις γυναίκες που αντιμετώπισαν το Matilda effect.

Η χαρακτηριστική φωτογραφία της δράσης είναι της μαθήτριας του Β1 Ιωάννας Κωνσταντίνου.


Στόχος δράσης

Ο γενικός στόχος ήταν να ευαισθητοποιήσει τους/τις μαθητές/τριες σε θέματα φύλου, να συνεισφέρει στην αποδόμηση των στερεοτύπων του φύλου και να τους ενδυναμώσει ώστε να είναι σε θέση να αναπτύσσουν, τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους άλλους, πιο υγιείς αναπαραστάσεις για τους ρόλους των δύο φύλων, που θα βασίζονται στην ισότητα. Το μάθημα για την ισότητα των φύλων έγινε πιο σημαντικό και αναγκαίο γιατί συνέπεσε αφενός με το κίνημα #metoo και αφετέρου με τις αρνητικές συνέπειες που επέφερε στη θέση των γυναικών (υψηλά ποσοστά ανεργίας, μείωση μισθών, χαμηλοί μισθοί, µεγάλη παρουσία σε επαγγέλµατα ευέλικτων µορφών απασχόλησης, αδυναµία εναρµόνισης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική εξέλιξη, µειωµένη συµµετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και παρουσία τους σε θέσεις ευθύνης. κακοποίηση, βία, παρενόχληση), πρώτα η οικονομική κρίση και τώρα η πανδημία. Συνεπώς, οι ειδικοί στόχοι ήταν να αναγνωρίζουν τις ανισότητες, να αναπτύξουν δεξιοτήτων τέτοιες που να διευκολύνουν την ανάπτυξη υγιών σχέσεων, να υπερασπίζονται κάθε είδους δικαίωμα του ανθρώπου. Το προσδοκώμενο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα είναι οι σχέσεις των μαθητών/τριών να χαρακτηρίζονται από ισοτιμία και αλληλοσεβασμό. Συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες του Α1 και Α2 της Α΄ τάξης του Λυκείου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3


Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας