menu

Σύνδεση | Εγγραφή

29o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Healthy Eating Healthy Living 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ

Healthy Eating Healthy Living 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

ΣΤΟΧΟΣ:  Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς και οι μαθητές για να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες και να αυξήσουν τις φυσικές δραστηριότητες.

Να μάθουν  γιατί πρέπει να τρώνε σωστά.

Να γνωρίσουν τις κατηγορίες τροφών (όσπρια, λαχανικά, φρούτα, δημητριακά, κ.α.).

Να μάθουν για τη διατροφική αξία του πρωινού και για τα υπόλοιπα ημερήσια γεύματα.

Να κάνουν έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των παππούδων και των γιαγιάδων.

Να κάνουν έρευνα για τις διατροφικές συνήθειες των συμμαθητών τους.

Να ενημερωθούν για τις διατροφικές συνήθειες άλλων λαών.

Να διατυπώσουν συμβουλές για καλή διατροφή.

Να μάθουν τραγούδια που να σχετίζονται με την υγιεινή διατροφή

 Να παρακολουθήσουν βίντεο σχετικά με την υγιεινή διατροφή.

 Να ασχοληθούν με  τον τομέα των εικαστικών και να ζωγραφίσουν

φρούτα και λαχανικά.

Να αναπτύξουν δεξιότητες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων από  το Διαδίκτυο.

Χρήση της πληροφορίας για την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη.

Να χρησιμοποιήσουν την Αγγλική Γλώσσα.

Να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδες.

Παιχνίδι και δημιουργική έκφραση.

Παιδαγωγική Καινοτομία

Το έργο διακρίνεται για την πρωτοτυπία του σε επίπεδο θέματος και για την αξιοποίηση ποικίλων παιδαγωγικών μεθόδων:

  • Μέθοδος project
  • Διαθεματική προσέγγιση (Ελληνική Γλώσσα - Μαθηματικά - Γεωγραφία          Αγγλική Γλώσσα - Λογοτεχνία- Γυμναστική -  Μουσική - Αισθητική Αγωγή )
  • Συνεργατική μάθηση
  • Εργασία σε ομάδες
  • Χρήση ΤΠΕ
  • Παιχνίδι

Οι ομάδες ήταν ανομοιογενείς δηλαδή αποτελούνταν από  άτομα με διαφορετικές μαθησιακές ικανότητες, με διαφορετικά ενδιαφέροντα. Κάθε παιδί είχε συγκεκριμένο ρόλο και ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου της ομάδας του. Κάθε ομάδα παρουσίαζε στην τάξη τα στοιχεία που βρήκε απ’ την έρευνα που έκανε, αφού πρώτα τα είχε ταξινομήσει και αξιολογήσει και ακολουθούσαν συζήτηση, σχόλια, κριτική. Πληροφορίες βρήκαν  από διάφορες πηγές - (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, διαδίκτυο).

Οι μαθητές αναλαμβάνουν ενεργό δράση.  Αλληλεπιδρούν με τους εταίρους τους και συνεργάζονται χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, όπως συλλογή πληροφοριών, επίλυση προβλημάτων, έρευνα, συνεργατική δουλειά. Επίσης, οι μαθητές ανέλαβαν διάφορους ρόλους, όπως καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι, επιστήμονες, μάγειρες.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Το έργο ευθυγραμμίζεται στενά με το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα και τη διδακτέα ύλη του δημοτικού σχολείου (συνταγές μαγειρικής, συγγραφή comic story, κάρτες). Τα μεγαλύτερο μέρος του έργου εκπονήθηκε τις ώρες του σχολείου και επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους, να δημιουργήσουν συνθετικές εργασίες (project –based) μέσα στο παιδαγωγικό πλαίσιο της εκπαίδευσης.

ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑΣ

Η χρήση της τεχνολογίας υπήρξε σε όλα τα στάδια του προγράμματος και ήταν αυτή που έκανε το πρόγραμμα πιο ζωντανό.  Η επικοινωνία με τους συνεργάτες των ευρωπαϊκών σχολείων  γίνονταν αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του e-Twinning.

Τους μήνες που τα σχολεία λειτουργούσαν δια ζώσης  οι μαθητές χρησιμοποιούσαν το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Τους μήνες που τα σχολεία λειτουργούσαν με χρήση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης έγινε χρήση της πλατφόρμας Cisco  Webex Meetings, και της πλατφόρμας e-Class του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ). Επίσης, η επικοινωνία με τους συνεργάτες των άλλων σχολείων εκτός Ελλάδας γίνονταν με την πλατφόρμα e-Twinning.

Επίσης χρησιμοποιήθηκε μία μεγάλη ποικιλία ηλεκτρονικών εργαλείων για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων.

https://padlet.com/filitsafrago/aaojo2x8k0sg

https://wordart.com/7j1hreoz5q9b/word-art%2019

https://padlet.com/filitsafrago/cxtp8ej34ojz

https://animoto.com/play/dV10J0191S6zniRVT5Ha6g

https://answergarden.ch/1174064

https://docs.google.com/document/d/1GQGvgfjLgmtKhWPSSzlYHqmWRiRB7-gpA8SU0Tg6sqQ/edit?usp=sharing

https://www.storyjumper.com/book/read/82481915/29th

Συνεργατικές  ηλεκτρονικές δραστηριότητες:

https://answergarden.ch/1065341

http://www.tricider.com/brainstorming/2vPEhsq1jh3

https://www.zeemaps.com/edit/T-Q6pHcbe6lxx5q-0ZFCAI1cTQ_Tle0N

https://read.bookcreator.com/hc4HLvar07aZ3XD1MF1zdD9Zvqk1/6p0mUfpCQHGzPeJwkypB1g

https://www.storyjumper.com/book/read/81960325

https://www.surveymonkey.com/r/L7RYY7C

https://www.menti.com/rkcwwcph44

https://etwinninghealthyeatinghealthyliving.blogspot.com/

     https://docs.google.com/document/d/1Inkxtlkp_rCV4BiMasmzIAtTwFxwsPKC8ESbDxLRNCg/edit?usp=sharing     

  http://colorillo.com/c0u3?c6lg0i

 

Βιωματικές  ηλεκτρονικές δράσεις:

https://animoto.com/play/7UiiVoObeWqD6MUWdjY6Eg

https://vimeo.com/423821597

Παρασκευή υγιεινού πρωινού στο σχολείο.

Παρασκευή υγιεινού μεσημεριανού γεύματος στο σχολείο.

Επίσκεψη στο ΚΠΕ Μουζακίου και παρακολούθηση του προγράμματος «Διατροφή και Περιβάλλον».

Επίσκεψη στο Αριστοτέλειο Παν/μιο Θες/νίκης και συμμετοχή στο εκπ/κό πρόγραμμα «Το παιδί στον κόσμο των τροφίμων».

Διαδραστική παρουσίαση σχετικά με τη διατροφή από τον οργανισμό Φωτόγραμμα στην πόλη μας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ  STORYJUMPER

https://www.storyjumper.com/book/read/82481915/29th

 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε την περίοδο της καραντίνας για τον κορωνοϊό, με χρήση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας έγινε χρήση των παρακάτω ηλεκτρονικών εργαλείων και πλατφορμών:

Answergarden webtool

Google Docs

Storyjumper Webtool

Cisco Webex Meetings online meeting software.

e –Twinning online

e- Class  ΠΣΔ

Στους μαθητές ανατέθηκε η συγγραφή μιας ιστορίας με τη χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου storyjumper. Συνεργατική δραστηριότητα των μαθητών του τμήματος μεταξύ τους και με τους μαθητές των ευρωπαϊκών σχολείων στο θέμα της διατροφής.

Αρχικά χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Answergarden , με το οποίο οι μαθητές ψήφισαν και επέλεξαν τον τίτλο της ιστορίας τους. Επιλέχθηκε ο τίτλος: “Coronavirus attacks our Planet”.

 

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε τα κοινόχρηστα έγγραφα google docs για να γράψουν οι μαθητές τις ιδέες τους για την πλοκή της ιστορίας, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Όταν οι μαθητές ήταν έτοιμοι, χρησιμοποίησαν το εργαλείο storyjumper για να δημιουργήσουν τους ήρωες της ιστορίας τους και να γράψουν τους διαλόγους. Τα μαθήματα της αγγλικής γλώσσας διεξάγονταν με την πλατφόρμα Cisco Webex. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα διεξάγονταν και με την πλατφόρμα e-Class του Π. Σ.Δ., όπου τους έδινα γραπτές οδηγίες για την πραγματοποίηση της άσκησης.

 


Αποτελέσματα / επίδραση

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΊΩΣΗ

Οι μαθητές ανέπτυξαν γνωστικές ικανότητες  στην αγγλική γλώσσα στο θέμα της διατροφής που μελετήσαμε. Επίσης απέκτησαν γνώσεις στη χρήση των υπολογιστών και ανέπτυξαν δεξιότητες στους Η/Υ σε σημείο που μας εξέπληξαν στην παραγωγή του comic story με χρήση του ηλ. εργαλείου storyjumper. Η εργασία σε ομάδες τους βοήθησε να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Τα αποτελέσματα  ήταν θεαματικά. Οι δράσεις του προγράμματος ενθουσίασαν τους μαθητές και τους γονείς τους. Τόσο οι μαθητές όσο και η εκπαιδευτικός που εκπόνησε την εργασία είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες νοερά και να μάθουν για τους πολιτισμούς των άλλων χωρών, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις τους, τις διατροφικές συνήθειές τους.

Με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων θεωρούμε ότι επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί. Η εκπαιδευτικός αλλά κυρίως οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ωφελήθηκαν  από τη συνεργασία  με τα σχολεία των άλλων χωρών αλλά και από τη μεταξύ τους συνεργασία. Βγήκαν  από τα στενά όρια της τάξης και το μάθημα πήρε  ευρωπαϊκή διάσταση. Η εκπαιδευτικός διευκολύνθηκε επίσης στην κοινωνική δικτύωση και την επαγγελματική ανάπτυξη. Το σχολείο μας είχε τη δυνατότητα να συνεργαστεί με άλλα σχολεία με τη χρήση ΤΠΕ αποκομίζοντας  παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Επιπλέον, η συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου ήταν σημαντική.

  Η συμμετοχή μας στο έργο αυτό έγινε γνωστή με την παρουσίαση των δράσεων στο blog  του σχολείου και στα social media. Επίσης, παρουσιάσαμε δραστηριότητες που αφορούσαν την παρασκευή υγιεινού πρωινού και μεσημεριανού με αντίστοιχη δημοσίευση  στην τοπική εφημερίδα. Αν και η πανδημία του κορωνοϊού δεν μας επέτρεψε να κάνουμε τις προσχεδιασμένες εκδηλώσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς, παρ' όλα αυτά στο τέλος καταφέραμε να τυπώσουμε και να μοιράσουμε στους μαθητές της ΣΤ' το βιβλιαράκι comic story  που οι μαθητές είχαν συγγράψει στην  διάρκεια της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση της σύγχρονης διδασκαλίας.

 Συνεργασίες

Οι μαθητές συνεργάστηκαν μεταξύ τους σε πολλές δραστηριότητες και κυρίως για τη δημιουργία του comic story κατά τη διάρκεια της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση της πλατφόρμας Webex αλλά και με μαθητές ευρωπαϊκών σχολείων για τη δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου που περιέχει όλες τις ιστορίες που δημιούργησαν οι μαθητές όλων των σχολείων με χρήση της πλατφόρμας e-Twinning.

Επίσης συνεργασία υπήρξε ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων στο χώρο του σχολείου, όπως επίσης και με το ΚΠΕ Μουζακίου, όπου παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα  «Διατροφή και Περιβάλλον» και το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θες/νίκης, όπου παρακολουθήσαμε το εκπ/κό πρόγραμμα «Το παιδί στον κόσμο των τροφίμων».


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΦΙΛΙΤΣΑ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΟΛΕΒΑ

Στόχος δράσης

3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

Χρόνος δράσης

1-2 ώρες την εβδομάδα σχολικό έτος 2019-20

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας