menu

Σύνδεση | Εγγραφή

14ο Γυμνάσιο Αθηνών

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Η Ενέργεια στα χέρια των πολιτών

Η Ενέργεια στα χέρια των πολιτών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

14ο Γυμνάσιο Αθηνών

11 τμήματα Α' (4), Β' (3), Γ' (4) 203 μαθητές 27 εκπαιδευτικοί


Διευθυντής Σχολείου

Ζήκος Δημήτριος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η ενεργειακή κρίση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στον πλανήτη Γη. Ένας από τους 17 παγκόσμιους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι η φθηνή και καθαρή ενέργεια, στόχος για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.

Στάδια προγράμματος

20.10.21: Επίσκεψη του κ. Wolfgang Schwarz, Φυσικός, BNE-Zentrum, Berlin, συνεργάτη του εκπαιδευτικού προγράμματος "Σχολεία ανοικτά στην προστασία του κλίματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας, Βερολίνο - Αθήνα, 2017-2019". Συζήτηση και προτάσεις για νέα εκπαιδευτικά προγράμματα συνεργασίας

31.10, 1.11.21: Επίσκεψη της εκπαιδευτικού Μ. Βολίκα στην έκθεση/ ξενάγηση "Takis: Κόσμος σε κίνηση" στο ΚΠΙΣΝ. Τα εντυπωσιακά μεταλλικά γλυπτά αφορούν τις διάφορες μετατροπές ενέργειας

Νοέμβριος 2021: Θεωρητική παρουσίαση των 17 παγκόσμιων στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και επιλογή στόχου και θέματος. Δημιουργία ενεργειακής ομάδας και συζήτηση για τους στόχους του προγράμματος "Ενέργεια και πολίτες". Παρουσίαση, ανάλυση, συζήτηση για τη λειτουργία των γλυπτών της έκθεσης "TAKIS Κόσμος σε κίνηση" στην ενεργειακή ομάδα 

25.11.21: Παρουσίαση θεωρητικού υπόβαθρου για την ενέργεια από τη Μάγια Ανδρέου, Ηλεκτρολόγο - Μηχανικό της Community Energy River 

26.2.22: Επίσκεψη στο Φεστιβάλ ""Διαχείριση της Ενέργειας και Κοινωνία" Περιβάλλον-Ανανεώσιμες Πηγές - Καλές Πρακτικές και Δράσεις" στο Σεράφειο (Διοργάνωση: Ένωση Ελλήνων Φυσικών υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων). Οι μαθητές παρακολούθησαν ενδιαφέροντα πειράματα και κατασκευές και συμμετείχαν επίσης με ενδιαφέρον σε ορισμένα πειράματα κατανοώντας τη λειτουργία τους. Ιδιαίτερη εντύπωση η παρακολούθηση και συμμετοχή στις κατασκευές και τα πειράματα του Φυσικού κ. Ι. Γάτσιου

10.3.22: Παραλαβή της βαλίτσας με τα όργανα μέτρησης από την κ. Μάγια Ανδρέου (Community Energy River). Πρόκειται για τη βαλίτσα από το Βερολίνο που είχαμε παραλάβει και το σχ. έτος 2018-2019 για το πρόγραμμα "Σχολεία ανοικτά στην προστασία του κλίματος και στην εξοικονόμηση ενέργειας, Βερολίνο - Αθήνα, 2017-2019"

11.3 - 4.4.22: Ενεργειακή περιήγηση στους χώρους του σχολείου. Μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτεινότητας, διοξειδίου του άνθρακα και κατανάλωσης ενέργειας στους χώρους του σχολείου

4.4 -8.4.22: Αποτελέσματα μετρήσεων, συγκρίσεις με τα αποτελέσματα του 2019, συμπεράσματα, προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο σχολείο και στο σπίτι, νέος οικοκώδικας

Κατασκευή και παρουσίαση μηχανής μετατροπής κινητικής ενέργειας σε φωτεινή από μαθήτρια της Γ΄Γυμνασίου

Κατασκευές ηλεκτρικών κυκλωμάτων από τους μαθητές 

Αξιολόγηση του προγράμματος

Μάϊος 2022: Παρουσίαση του προγράμματος στον κ. Wolfgang Schwarz και στην κ. Μάγια Ανδρέου (1η εβδομάδα)

Παρουσίαση του προγράμματος στην ημερίδα Καλών Πρακτικών που θα διοργανωθεί από το ΕΚΦΕ Αθήνας

Ιούνιος 2022

Παρουσίαση του προγράμματος στη σχολική κοινότητα, γονείς κλπ 


Αποτελέσματα / επίδραση

Μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτεινότητας, διοξειδίου του άνθρακα και κατανάλωσης ενέργειας σε συσκευές στους χώρους του σχολείου

Κατασκευή μηχανής μετατροπής κινητικής ενέργειας σε φωτεινή από μαθήτρια της Γ΄Γυμνασίου

Κατασκευές ηλεκτρικών κυκλωμάτων από τους μαθητές 

Πίνακας αναλυτικής ενεργειακής περιήγησης στο σχολείο: χώροι, φωτισμός, θέρμανση/ ψύξη, ηλεκτρικές συσκευές 

Power Point, video

Αποτελέσματα επίτευξης στόχων: η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τους 17 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, η κριτική σκέψη, ο διάλογος, η ανταλλαγή ιδεών, η αλληλεπίδραση, η αναζήτηση, διατύπωση και προώθηση προτάσεων πιθανών λύσεων για την επίτευξη του του στόχου της φθηνής και καθαρής ενέργειας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικών, οργανωτικών, συνεργασίας, χρήσης τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών, η διεύρυνση οριζόντων των μαθητών από μία τοπική και εθνική προοπτική σε μία ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια, η επαφή και συνεργασία με τοπικούς, αλλά και ευρωπαϊκούς φορείς της κοινωνίας, η χαρά και η ικανοποίηση της δημιουργίας, η ευκαιρία να γίνουν μέλη μιας ομάδας που μοιράζεται κοινούς στόχους και δραστηριότητες

 Συνεργασίες

Μάγια Ανδρέου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Community Energy River

Wolfgang Schwarz, Φυσικός, BNE-Zentrum  (https://bne-zentrum.de ), Βερολίνο

Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Γάτσιος Ιωάννης


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Βολίκα Μαρία, Φυσικός - MSc Ωκεανογραφίας, Ζήκος Δημήτριος, Φυσικός

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Μάϊος 2022: Παρουσίαση στην ημερίδα των καλών πρακτικών (ΕΚΦΕ), στον κ. Wolfgang Schwarz, στην κ. Μάγια Ανδρέου και στη σχολική κοινότητα

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου και στην πλατφόρμα eclass στο μάθημα Bravo Schools 


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση των μαθητών, της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας με το φαινόμενο της ενεργειακής κρίσης αλλά και την ουσιαστική ενεργοποίησή τους με υπεύθυνες δράσεις και στάσεις απέναντι σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του πλανήτη γινόμενοι πρεσβευτές παγκόσμιων στόχων. Άλλοι στόχοι: - η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τους 17 παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και η αλληλοσύνδεσή τους - η κριτική σκέψη - ο διάλογος, η ανταλλαγή ιδεών, η αλληλεπίδραση και ο στοχασμός σχετικά με τα παγκόσμια προβλήματα - η αναζήτηση, διατύπωση και προώθηση προτάσεων πιθανών λύσεων για την επίτευξη του στόχου «Φτηνή και καθαρή ενέργεια» - η ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικών, οργανωτικών, συνεργασίας, χρήσης τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών - η διεύρυνση οριζόντων των μαθητών από μία τοπική και εθνική προοπτική σε μία ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια - η επαφή και συνεργασία με τοπικούς και ευρωπαϊκούς φορείς

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος 2021 - Μάϊος 2022

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 46


Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας