menu

Σύνδεση | Εγγραφή

31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Η Βιβλιοθήκη μας παράθυρο στον κόσμο...

Η Βιβλιοθήκη μας παράθυρο στον κόσμο...
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς αποφασίστηκε η δημιουργία μιας ανοιχτής δανειστικής βιβλιοθήκης στο σχολείο μας. Η δημιουργία της βασίστηκε στην ιδέα ότι τα βιβλία που έχουμε διαβάσει είναι πιο χρήσιμα όταν διαβάζονται και από άλλους αναγνώστες  παρά όταν μένουν στο ράφι της βιβλιοθήκης του σπιτιού μας. Οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον και ανταποκρίθηκαν άμεσα.  Τα βιβλία συγκεντρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η συνεργασία με τους γονείς ήταν πολύ καλή και συνέβαλαν ώστε να συγκεντρωθούν βιβλία κατάλληλα για την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Δημιουργήθηκε ένα σύστημα δανεισμού παρόμοιο με αυτό των δανειστικών βιβλιοθηκών με καρτέλες δανεισμού και ημερομηνία επιστροφής των βιβλίων. Τέλος συμφωνήθηκαν και οι κανόνες λειτουργίας και δανεισμού της ανοιχτής δανειστικής βιβλιοθήκης και ενημερώθηκαν όλοι οι εμπλεκόμενοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς).


Αποτελέσματα / επίδραση

Με αφορμή τα βιβλία οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Η δανειστική βιβλιοθήκη λειτούργησε εξαιρετικά και αποτέλεσε εφόρμηση για την διεξαγωγή ομαδικών και ατομικών εργασιών και τη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών.  Οι μαθητές δημιούργησαν επίσης αφίσες με μηνύματα που αφορούσαν έννοιες όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την Ειρήνη, τη Δημοκρατία και την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος κάποιες από τις ιστορίες που διαβάστηκαν έγιναν αφορμή για δραματοποιήσεις από ομάδες παιδιών.

Γενικά καλλιεργήθηκε η φιλαναγνωσία, η αυτογνωσία, η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη.Συνεργασίες

  • Γονείς/κηδεμόνες.
  • Σύλλογος εργαζομένων Γ.Π.Ν.Ι.
  • Σχολική επιτροπή.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δημοπούλου Βασιλική, Κουκούλη Μαρία, Τέφα Μαρία, Φλώρου Αριάδνη

Στόχος δράσης

Η διασφάλιση ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω , μεταξύ άλλων, της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον βιώσιμο τρόπο ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των φύλων, της προαγωγής της κουλτούρας της ειρήνης και της μη-βίας, της ταυτότητας του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και μέσω της αναγνώρισης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στην βιώσιμη ανάπτυξη. (4.7) Οικοδόμηση και αναβάθμιση εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα του φύλου, και παροχή ασφαλών, ειρηνικών, συμμετοχικών και αποδοτικών περιβαλλόντων για όλους. (4.α) Ποιοτική εκπαίδευση. Αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων. Η διαμόρφωση των ενεργών πολιτών του αύριο οι οποίοι θα αναλάβουν ώστε να δημιουργηθεί μια συλλογική συνείδηση για το μέλλον του πλανήτη και το δικαίωμα των ανθρώπων να ζουν με αξιοπρέπεια. Μέσα από τη διαδικασία της οργάνωσης και του εμπλουτισμού της ανοιχτής βιβλιοθήκης με βιβλία των ίδιων των μαθητών η κατανόηση της έννοια της προσφοράς. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας. Η ανάπτυξη του αισθήματος του «ανήκειν» (κοινωνική ταυτότητα) Η κατανόηση ότι είναι μέλη μιας ομάδας με δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Χρόνος δράσης

Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας