menu

Σύνδεση | Εγγραφή

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

‘’ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΫΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ’’: ΜΑΖΙΡΙΕΣ ΚΑΣΟΥ

‘’ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΫΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ’’: ΜΑΖΙΡΙΕΣ ΚΑΣΟΥ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου στεγάζεται στο Μέγαρο Ακαδημίας, στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη, στο κέντρο της πόλης του νησιού. Έχει 171 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών, κατανεμημένα σε εννέα τμήματα, και 20 εκπαιδευτικούς ποικίλων ειδικοτήτων.


Διευθυντής Σχολείου

Σταματία Μαντικού

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης:

  • Επιλογή θέματος - ευαισθητοποίηση μαθητών – τριων

-Με αφορμή το μάθημα της Ιστορίας σχετικά με τις περιπέτειες του Οδυσσέα οι μαθητές/τριες μας έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να συσχετίσουν γεγονότα που βιώνουν στις εξεταζόμενες ενότητες με  πραγματικές καταστάσεις. Έτσι αποφάσισαν να ασχοληθούν με την παρασκευή γαλακτομικών προϊόντων στα βάθυ των χρόνων μέσα στα μητάτα και να εξετάσουν τις μαζιριές και τα μητάτα της Κάσου και τη σχέση τους με τα αντίστοιχα  που συναντούν στην Οδύσσεια. Με αυτό τον τρόπο  επιτυγχάνεται ο στόχος της σύνδεσης του σχολείου μας με την τοπική κοινωνία.

   Λαμβάνοντας υπόψιν την πρωτόγνωρη κοινωνικοοικονομική κατάσταση που βιώνουν οι μαθητές/τριες μας και οι οικογένειές τους αγκαλιάσαμε αυτό το θέμα, διότι συνδεόταν άμεσα  με την αειφορία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την καταναλωτική συμπεριφορά, την άυλη πολιτιστική κληρονομιά εστιάζοντας πάντα στις ανθρώπινες αξίες.

  • Συγκρότηση ομάδας - χωρισμός σε υποομάδες

Αυτός ο προγραμματισμός δεν υλοποιήθηκε λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

  • : Καθορισμός σκοπού και στόχων

Σκοπός: Η ολιστική προσέγγιση του θέματος.

Στόχοι:

 - η απόκτηση γνώσεων και κατανόηση εννοιών σχετικών με το θέμα.

 -η  δημιουργία νέων προτύπων ήθους και συμπεριφοράς

-           οι στόχοι που συνδέονται με την αναζήτηση και ανάπτυξη τρόπων εργασίας μεθόδων έρευνας ενός προβλήματος

-            oι στόχοι που συνδέονται με την ένταξη στην ομάδα (βελτίωση αυτοεικόνας, ενίσχυση προσωπικότητας, ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη κριτικής σκέψης)

- oι στόχοι που συνδέονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων του προφορικού λόγου, όπως επιχειρηματολογία.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τρόπος εμπλοκής τους στον σχεδιασμό ή/και στην υλοποίηση:

(Παρακαλούμε αναφερθείτε σε συγκεκριμένες δράσεις που ανέλαβαν οι μαθητές στο πλαίσιο του προγράμματος. Θα ήταν χρήσιμο να περιγράψετε στον τρόπο και τον βαθμό που τροποποιήθηκε ο αρχικός σχεδιασμός ως προς τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεων εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας).

Οι μαθητές/τριες μας είχαν ενεργό ρόλο στην επιλογή του θέματος.

-Οι μαθητές/τριες μας ασχολήθηκαν με το ποια ήταν η διατροφή του Έλληνα σε άλλες εποχές και συγκεκριμένα την εποχή του Ομήρου και της Οδύσσειας.

  - Ασχολήθηκαν με τον Πολιτισμό και τα γαλακτομικά προϊόντα.

 - Με την ετυμολογία της λέξης μαζιριές.

- Με το τι είναι άυλη πολιστισμική κληρονομιά

  -Με την κατασκευή και την ιστορία των Μητάτων

 - Με την παρασκευή: Σιτάκας, ελαΪκής, βούτυρο, καούλι, μυζήθρα, αποψήματα, αρμυροτύρι ως άυλη πολιτισμική κληρονομιά της Κάσου.

- Με παραμύθια-ιστορίες γύρω από τα μητάτα κατά την παραγωγή μαζιριών και εικονογράφιση αυτών.

- Με τη ζωή των βοσκών.

  -Με τη θρησκευτική πίστη των βοσκών.

 - Με τη διαχείριση των πόρων και την ισορροπία με τη φύση.

 -Με το διατροφικό πρόβλημα του πλανήτη (φτώχεια - μεταλλαγμένα προϊόντα - οικονομία και διατροφή)  και την σημασία της διατήρησης των φυσικών πόρων μέσα από υγιή οικοσυστήματα.

Η συγκεκριμένη δράση έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες μας άγνωστες πτυχές της ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους γνωρίζοντας τα μητάτα, τη ζωή των βοσκών σε αυτά και την παραγωγή των μαζιριών ,άγνωστα γαλακτομικά προϊοντα γι αυτούς.

Εντυπώσεις μαθητών/-τριών από τη συμμετοχή τους:

Οι μαθητές/τριες μας έδειξαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιάφερον για  τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής γαλακτομικών προϊόντων με μεθόδους από τα χρόνια του Ομήρου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ: https://mazirieskasou.blogspot.com/ Συνεργασίες

Συνεργαστήκαμε με τον αντιπρόεδρο του συλλόγου Κασσιακής Αδελφότητας Αμερικής Νικόλαο Παπαγεωργίου, τον κάσσιο δημοσιογράφο –πολιτισμολόγο Νικόλαο Μαστροπαύλο, εκπροσώπους των βοσκών Κάσου, αρχεία τοπικά της Κάσου, τη βιβλιοθήκη της Κάσου

Οι πηγές: Κοινωνικά/ Ιστορικά Θέματα Ιστορικά βιβλία Άρθρα εφημερίδων / περιοδικών Διαδίκτυο Χάρτες Βιογραφίες / Ηχογράφηση /Συνεντεύξεις


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Στόχος δράσης

Ο στόχος μας ήταν να αναδείξουμε πως οι μαζιριές δεν είναι «νεκρές» παραδόσεις του παρελθόντος αλλά προέρχονται από πρακτικές που είναι ζωντανές μέχρι σήμερα και μοιράζονται εκφράσεις πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίες παρουσιάζουν στοιχεία παρόμοια με παραδόσεις και πρακτικές άλλων περιοχών που έχουν περάσει από τη μια γενιά στην άλλη και φαίνεται να αποτελούν συνεκτικά στοιχεία του παρόντος με το παρελθόν και το μέλλον . Με αυτή τη προσεγγίση στοχεύουμε στην ανάδειξη ευαισθητοποιημένων, ενημερωμένων, δραστήριων, πληροφορημένων, υπεύθυνων και ενεργών μαθητών-πολιτών.

Χρόνος δράσης

2 ΕΤΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 4

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας