menu

Σύνδεση | Εγγραφή

31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Η ΑΥΛΗ ΜΑΣ

Η ΑΥΛΗ ΜΑΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Η σχολική αυλή μπορεί να αποτελέσει ένα περιβάλλον πλούσιο σε μαθησιακές εμπειρίες που να διευκολύνει τη βιωματική και  ενεργητική προσέγγιση της γνώσης. Μπορεί επίσης να εξυπηρετήσει ανάγκες κοινωνικές, αισθητικές, ανάγκες για κίνηση και παιχνίδι καθώς και επαφής των μαθητών με το φυσικό περιβάλλον. Ένας τέτοιος χώρος θα πρέπει συνεπώς να είναι λειτουργικός και ελκυστικός και να παρέχει πλούσια ερεθίσματα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω κόβιντ, ξεκίνησε στο σχολείο μας ήδη από το προηγούμενο σχολικό έτος μία προσπάθεια ανάπλασης και βελτίωσης του αύλειου χώρου, η οποία συνεχίστηκε και την τρέχουσα χρονιά και αποτέλεσε μέρος του σχεδίου δράσης της σχολικής μονάδας.

Στην αρχή της χρονιάς με ερωτηματολόγια  ανιχνεύθηκαν οι ανάγκες και οι απόψεις των νηπίων αναφορικά με την αυλή. Τα νήπια χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν το σχεδιασμό,  την οργάνωση και παρακολούθηση ενός από τους στόχους που τέθηκαν (δεντροφύτευση και γωνιά αρωματικών και καλλωπιστικών φυτών, κέντρα ενδιαφέροντος αθλοπαιδιών, επιδαπέδια παιχνίδια, τοποθέτηση ξύλινου κάδου απορριμμάτων και πάγκου εργασίας, δημιουργία αυτοσχέδιου κάδου κομποστοποίησης), ενώ οι εκπαιδευτικοί συντόνιζαν και βοηθούσαν την εργασία σε ομάδες. Πολύτιμη επίσης ήταν και η συνεργασία των γονέων σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος (προμήθεια του σχολείου με τα κατάλληλα φυτά και δέντρα, σχεδιασμός  των επιδαπέδιων παιχνιδιών, προμήθεια του σχολείου με παλιές ρόδες αυτοκινήτων οι οποίες βάφτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία κέντρου ενδιαφέροντος αθλοπαιδιών και ως γλάστρες)


Αποτελέσματα / επίδραση

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος τα νήπια είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να εκφραστούν δημιουργικά, να πειραματιστούν με φυσικά υλικά, να κατανοήσουν, να παρακολουθήσουν και να καταγράψουν την εξέλιξη των φυτών, να παρατηρήσουν τις αλλαγές στη φύση κατά την εναλλαγή των εποχών, να ασκηθούν, να παίξουν ομαδικά παιχνίδια, να συνεργαστούν με τους γονείς τους για τη δημιουργία καινούριων και την ανανέωση παλιότερων επιδαπέδιων παιχνιδιών. Κατανόησαν επίσης έννοιες όπως:  βιοποκιλότητα, οικοσύστημα, πανίδα, χλωρίδα, αειφορία.

 Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του προγράμματος (διαμορφωτική, διαγνωστική και τελική) με κατάλληλα φύλλα εργασίας, ημερολόγια, ερωτηματολόγια, καθώς και παραγωγή υλικού και παρουσίαση του προγράμματος στους γονείς στην αυλή του σχολείου.Συνεργασίες

Γονείς και κηδεμόνες, Σύλλογος Εργαζομένων Π.Γ.Ν.Ι. , Κηπουροί Π.Γ.Ν.Ι. , Σχολική επιτροπή, Γεωπόνος.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δημοπούλου Βασιλική, , Τέφα Μαρία

Στόχος δράσης

• Ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την αναβάθμιση της σχολικής αυλής. • Ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον και προαγωγή περιβαλλοντικής συνείδησης. • Καλλιέργεια και ανάπτυξη της φαντασίας μέσα από την τέχνη. • Καλλιέργεια κριτικής ικανότητας. • Αποσαφήνιση και καλλιέργεια βασικών αξιών, όπως η συνεργασία και ο σεβασμός των άλλων και του περιβάλλοντος. • Απόκτηση στοιχειωδών γνώσεων για τη βιοποικιλότητα και το μικροκλίμα της περιοχής. • Προαγωγή σωματικής υγείας και ευεξίας καθώς και κοινωνικών δεξιοτήτων των νηπίων.

Χρόνος δράσης

Σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας