menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Γυμνάσιο Κανήθου - Χαλκίδα

Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Η θάλασσα... η γειτονιά μας!

Η θάλασσα... η γειτονιά μας!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

Γυμνάσιο Κανήθου - Χαλκίδα

Το Γυμνάσιο Κανήθου είναι το μεγαλύτερο Γυμνάσιο της Χαλκίδας με 420 μαθητές και 40 περίπου εκπαιδευτικούς. Κάθε σχολική χρονιά οργανώνει και υλοποιεί πολλές και ποικίλες εξωδιδακτικές δράσεις. Το σχολείο συμμετέχει σε δύο προγράμματα Erasmus+: - "The Others and Us – Bridges Between Us" σε συνεργασία με σχολεία από τις χώρες Ισπανία, Τουρκία, Ρουμανία και Βουλγαρία και - "Sea-Inspired Active Learning of United STEAM" σε συνεργασία με σχολεία από τις χώρες Ιταλία, Τουρκία, Λετονία, Κροατία. Το πρόγραμμα "Sea-Inspired Active Learning of United STEAM" έχει ως βασικούς πυλώνες: - το κοινό σημείο αναφοράς όλων των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό, τη θάλασσα - τον συνδυασμό γνώσης από τους τομείς: Science (Επιστήμη) Technology (Τεχνολογία) Engineering (Μηχανική) Arts (Τέχνες) Maths (Μαθηματικά) - την παροχή έμπνευσης σε νέες γυναίκες-κορίτσια ώστε να ασχοληθούν στο μέλλον με τις Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Μηχανική και τα Μαθηματικά, τομείς που παραδοσιακά θεωρούνται ανδροκρατούμενοι. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού δημιουργήσαμε ένα STEAM Club που αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας με στόχο τη γνωριμία με αντικείμενα Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής, Τεχνών και Μαθηματικών καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τομείς που μπορούν να αποτελέσουν στο μέλλον επιλογές επαγγελματικής αποκατάστασης. Παράλληλα συμμετέχουμε σε διάφορους διαγωνισμούς όπως Astro-Pi, Mission Zero, Open Robotics, 3d printing, CanSat, CADSat κ.α. απολαμβάνοντας άλλοτε την επιτυχία και άλλοτε την ανεκτίμητη εμπειρία της αποτυχίας. Επίσης μερικές ενδεικτικές ακόμα δράσεις μας είναι η έκδοση ψηφιακού περιοδικού με τίτλο "Βαριέμαι..." (5ο τεύχος - Μάρτιος 2021) και η λειτουργία μετεωρολογικού σταθμού σε μόνιμη βάση από τον Ιούλιο 2018. Προσπαθούμε να ανταποκρινόμαστε κατά το μέγιστο των δυνατοτήτων μας έχοντας ως σύνθημά μας το "The Sky is the Limit".


Διευθυντής Σχολείου

Τζελφέ-Ανέστη Σωτηρία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Έχοντας ως αφόρμηση:

i) το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ "Sea- Inspired Active Learning of United STEAM" στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας με σχολεία-εταίρους από τις χώρες Ιταλία, Κροατία, Λετονία και Τουρκία, αντικείμενο του οποίου αποτελεί η ενασχόληση με τις αρχές STEAM σε συνδυασμό με τον θαλάσσιο πλούτο της περιοχής της Μεσογείου,

ii) την επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας της περιοχής στην οποία βρίσκεται η πόλη μας (Βόρειος Ευβοϊκός Κόλπος),

iii) το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η προσεκτική διαχείριση του σπουδαίου πόρου της θάλασσας είναι το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον στον πλανήτη επιλέξαμε να δραστηριοποιηθούμε δημιουργικά στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 "Ζωή στο Νερό".

Ένας επιπλέον λόγος που μας ώθησε στην επιλογή του συγκεκριμένου στόχου είναι η αναντίρρητη συσχέτισή του με άλλους στόχους βιώσιμους ανάπτυξης όπως:

~ τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 15 "Ζωή στη Στεριά" λόγω του ότι η Στεριά είναι αλληλένδετη με το Νερό και υπάρχει αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ τους. Μολύνεται η Στεριά και η μόλυνση, μέσω της βροχής/ποταμών, μεταφέρεται στη θάλασσα και το αντίστροφο. Έχει παρατηρηθεί ότι και η ίδια η θάλασσα "αποβάλλει" τα ξένα προς αυτήν αντικείμενα στην Στεριά με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η χλωρίδα και η πανίδα.

~ τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 13 "Δράση για το Κλίμα" δεδομένου ότι, λόγω της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, η οποία οφείλεται στις διαρκείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η στάθμη της θάλασσας, καθώς και η θερμοκρασία του θαλάσσιου νερού έχουν αυξηθεί, με συνέπειες καταστροφικές, όπως πλημμύρες και εξαφάνιση ειδών θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, για να αναφέρουμε μόνο μερικές

~ τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 2 "Μηδενική Πείνα" και παράλληλα τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 "Μηδενική Φτώχεια" λαμβάνοντας υπόψη ότι η ορθολογική ανάπτυξη της θαλάσσιας αλιείας μπορεί να αξιοποιηθεί ως τρόπος εξασφάλισης αφενός τροφής για υποσιτιζόμενες πληθυσμιακές ομάδες και αφετέρου θέσεων εργασίας και εισοδημάτων για ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση

~ τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 5 "Ισότητα των Φύλων"  δεδομένου ότι σε επαγγέλματα επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων που σχετίζονται με τον θαλάσσιο το γυναικείο φύλο κρίνεται υποεκπροσωπούμενο, άρα η εμβάθυνση στην γνώση της σπουδαιότητας του θαλάσσιου στοιχείου μπορεί να αποτελέσει το κίνητρο για την ενασχόληση του γυναικείου φύλου με σχετικούς επιστημονικούς τομείς.

Οι μαθητές/-τριες αποφάσισαν να ξεδιπλώσουν την δημιουργική τους διάθεση μέσα από εικαστικές δημιουργίες, μία ποιητική σύνθεση και διαδικτυακές εφαρμογές (quiz) με περιβαλλοντικό και οικολογικό προσανατολισμό.

Δείτε τις δημιουργίες στον ομαδοσυνεργατικό τοίχο padlet με τίτλο: Η θάλασσα... η γειτονιά μας!


Στόχος δράσης

Μέσα από τις δημιουργίες των μαθητών/-τριών επιχειρείται η ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικής βαρύτητας θέματα, αφενός της σχολικής και ευρύτερης τοπικής κοινότητας και αφετέρου της ευρωπαϊκής, μέσα από τη συνεργασία με τα σχολεία-εταίρους στο πρόγραμμα Erasmus+.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας