menu

Σύνδεση | Εγγραφή

2ο ΓΕΛ ΕΥΟΣΜΟΥ

Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Gender Equality

Gender Equality
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του σχολείου μας δημιουργήσαμε ένα μικρό βίντεο διαφανειών, όπου παρουσιάσαμε τις δραστηριότητες που οδήγησαν στην ευαισθητοποίησή μας όσον αφορά στο θέμα της ισότητας των φύλων, υπό τον συντονισμό και εποπτεία της καθηγήτριας των Αγγλικών μας (για αυτό και οι διαφάνειες είναι στα αγγλικά). Η διαδικασία που ακολουθήσαμε είναι η εξής:

Διδασκόμενοι και διδασκόμενες το μάθημα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο σχολικό εγχειρίδιο των Αγγλικών διερευνήσαμε την εφαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον και περιπτώσεις καταστρατήγησης αυτών (π.χ. σχολικός εκφοβισμός).

Ορίσαμε ως εκφοβιστή/τρια εκείνον/η που βρίσκεται σε θέση ισχύος και συνήθως είναι φύλου αρσενικού.

Έπειτα προσδιορίσαμε τα χαρακτηριστικά του άντρα και της γυναίκας ως κοινωνικού φύλου.

Στη συνέχεια εξετάσαμε τους λόγους που οδηγούν σε ανισότητες μεταξύ των κοινωνικών φύλων και κατ’ επέκταση στη βία κατά των γυναικών και, πιο συγκεκριμένα, στην ενδοοικογενειακή βία.

Καταλήξαμε ότι ο πιο συχνός λόγος είναι η έλλειψη αξιών όπως ο σεβασμός. Μάλιστα οι ανισότητες συντηρούνται δια των social media και των στερεοτυπικών συμπεριφορών που προωθούνται μέσω αυτών.

Μάθαμε ότι μια κοινωνία δεν λειτουργεί χωρίς στερεότυπα, όμως τα στερεότυπα μπορούν να τροποποιηθούν. Μετά ελέγξαμε αν κι εμείς συμπεριφερόμαστε στερεοτυπικά.

Στο τέλος αποτυπώσαμε τις δικές μας απόψεις σε χαρτί, ως πρωτότυπες καλλιτεχνικές δημιουργίες!

Φυσικά δεν έλλειψε και ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήματα που συνόψιζαν τις προηγούμενες δραστηριότητές μας.

Για τη διάχυση των αποτελεσμάτων επιλέξαμε το βίντεο που αναρτούμε ως τελικό προϊόν.


Στόχος δράσης

Γενικοί στόχοι • Η ενεργοποίηση και συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών με ατομικές ή /και ομαδικές αναθέσεις • Η προαγωγή της συνεργασίας με την διδάσκουσα και της επικοινωνίας μεταξύ τους • Η εξατομικευμένη μάθηση και εμπέδωση του υλικού (με διάδραση μεταξύ των μαθητών & των μαθητριών και τεχνολογικών εργαλείων καθώς και διαμεσολάβηση) • Η σύνδεση του σεναρίου με το σχολικό διδακτικό εγχειρίδιο (η θεματική “Human Rights” συνδέεται με το σχολικό εγχειρίδιο της Γ ΓΕΛ) ώστε να μην αποτελεί εντελώς εκτός βιβλίου διδακτική πρόταση. Διδακτικοί στόχοι Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται α. σε επίπεδο γνώσεων • να κατανοήσουν το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται • να αξιολογήσουν το νόημα που κρύβεται πίσω από τις λέξεις, καθώς σχετίζεται με τις προθέσεις του ομιλητή/ της ομιλήτριας • να ενεργοποιήσουν τις δεξιότητές τους στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, στην αγγλική γλώσσα • να εστιάσουν και να ενισχύσουν την παρατηρητικότητά τους • να διεγείρουν τον κριτικό στοχασμό τους • να αφυπνίσουν την δημιουργική τους σκέψη • να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού φύλου στα Αγγλικά β. σε επίπεδο συναισθημάτων, στάσεων και συμπεριφορών • να έρθουν σε επαφή με πολυτροπικά κείμενα στην περίπτωση που αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα • να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα που τους προκαλεί το αυθεντικό υλικό • να κατανοήσουν τη σημασία των social media ως πολιτισμικό αγαθό στην ποιότητα της εκπαίδευσης • να εκφράσουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών φύλων, στην αγγλική γλώσσα • να επαναπροσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των κοινωνικών φύλων, επαναξιολογώντας τις πεποιθήσεις τους και το υπάρχον σύστημα αντιλήψεων για τον ρόλο των κοινωνικών φύλων στην εποχή μας. • να αναγνωρίσουν ότι υπάρχουν στερεότυπα • να συνεργαστούν με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους • να αναζητήσουν και να βρουν εναλλακτικά μοντέλα/ λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής και τις δικές τους • να «μετασχηματίσουν» τις στερεοτυπικές (αν υφίστανται) αντιλήψεις τους όσον αφορά τα μοντέλα των κοινωνικών φύλων έπειτα από κριτική διάθεση και σκέψη • να χρησιμοποιήσουν την ικανότητα ενσυναίσθησης που διαθέτουν και να την καλλιεργήσουν βάζοντας τον εαυτό τους στη θέση των άλλων και • να αναπτύξουν την συναισθηματική και κοινωνική τους νοημοσύνη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας