menu

Σύνδεση | Εγγραφή

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΤΡΩΝ

Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Γεφυρώνοντας το χάσμα

Γεφυρώνοντας το χάσμα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου δεξιοτήτων παρουσιάστηκε στους μαθητές/τριες ένα σενάριο ανάγκης κατασκευής μιας γέφυρας, η οποία συνδέει τις απέναντι στεριές ενός πορθμού. Η γέφυρα αντιπροσωπεύει την προσπάθεια ενσωμάτωσης μιας αποκλεισμένης αγροτικής περιοχής στον ιστό μιας μεγαλούπολης, παρέχοντας εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς και διακίνησης προϊόντων, ανθρώπων, υπηρεσιών. Διεξήγαγαν μια εκτίμηση των απαιτήσεων που επιβάλλουν αυτές οι κατασκευές αλλά και προβλημάτων που πιθανόν προκαλέσουν. Προβληματίστηκαν ως προς το κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο του έργου για τη βιωσιμότητά του ως ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Η κατασκευή της γέφυρας αντιμετωπίστηκε από τους μαθητές/τριες ως προάγγελος ανάπτυξης της αγροτικής περιοχή. Παράλληλα αναγνώρισαν ότι θα ωφεληθούν και οι κάτοικοι της αστικής περιοχής αφού θα ενισχυθεί η πρόσβαση των κατοίκων της πόλης σε χώρους πρασίνου και χώρους αναψυχής. Τα παιδιά κατέγραψαν τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε να παραδοθεί η ζητούμενη κατασκευή. Έλαβαν υπόψη ότι η κατασκευή θα πρέπει να είναι ανθεκτική στους κραδασμούς και στις πιέσεις που θα συναντήσει. Κατέγραψαν τις διαστάσεις της γέφυρα, τον τύπο της, το φορτίο που θα δέχεται, υλικά που θα χρειαστούν για την κατασκευή του πρωτοτύπου, τους κανόνες ασφάλειας που πρέπει να πληρεί η γέφυρα κα. Διερεύνησαν τις δυνατότητες που τους έδιναν τα υλικά που είχαν στη διάθεσή τους και αξιοποίησαν πληροφορίες που σύλλεξαν από το διαδίκτυο. Η κάθε ομάδα έκανε ένα σκαρίφημα της σχεδιαστικής τους πρότασης. Αξιολόγησαν την κάθε πρόταση βάσει των προδιαγραφών. Σχεδίασαν στο online λογισμικό Tinkercad της Autodesk την επιλεγμένη γέφυρα. Αξιοποιώντας χαρτόνια, γλωσσοπιέστρες, συνδέσμους, καλαμάκια ξύλινα, νήμα, τροχαλίες κα) κατασκεύασαν τη γέφυρα η οποία να μπορεί να ανοίγει στο κεντρικό της μέρος ώστε να μπορεί να περάσει ένα «ψηλό καράβι». Ακολούθησαν τα βήματα που προσδιορίστηκαν στο χρονοδιάγραμμα της κάθε ομάδας και σημείωναν οποιαδήποτε αλλαγή στην κατασκευή τους με τις προδιαγραφές και τα σχέδιά τους. Στη συνέχεια διερεύνησαν τις δυνατότητες που μπορούν να τους προσφέρουν απλά ρομποτικά συστήματα κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντάς τα οι ίδιοι. Οι ομάδες σύνθεσαν όλα τα στοιχεία υλικά και προγραμματιστικά που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες φάσεις, σε μια τελική μορφή που να επιλύει το αρχικό πρόβλημα. Στο τελικό στάδιο αξιολογήθηκε η πρωτοτυπία, ο σχεδιασμός και η λειτουργικότητα. Στο τέλος δημοσιοποίησαν και παρουσίασαν την εργασία τους.


Στόχος δράσης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες: Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής, της επιστήμης και της Υπολογιστικής Σκέψης. Να ενισχύσουν τις δεξιότητες μάθησης ( κριτική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία και δημιουργικότητα). Να ασχοληθούν με πολύπλοκα προβλήματα από την καθημερινή ζωή εμπλέκοντας τις Επιστήμες και τη Μηχανική. Να επιμένουν στην επίλυση δύσκολων πραγματικών προβλημάτων, να δείχνουν “ανοχή” στην αντιμετώπιση προβλημάτων στα οποία δεν είναι οικείοι, να είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν ανοικτά προβλήματα και να επικοινωνούν τη λύση τους με άλλα άτομα της κοινότητας. Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τη Στρατηγική και Πλάγια Σκέψη. Να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν ρουτίνες σκέψης και αναστοχασμού με την αναπροσαρμογή των μοντέλων τους. Να εφαρμόζουν υπολογιστικές πλατφόρμες και ηλεκτρονικά στοιχεία για να κατασκευάζουν τεχνουργήματα. Να λειτουργούν στα πλαίσια ενός ομαδοσυνεργατικού περιβάλλοντος ακολουθώντας τους συγκεκριμένους κανόνες που διέπουν μια δημοκρατική συνύπαρξη. Να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν για τους 17 Παγκόσμιους στόχους και συγκεκριμένα για τον Στόχο 11:

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας