menu

Σύνδεση | Εγγραφή

133o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Φέρνουμε τη φύση στην τάξη και κάνουμε τα πάρκα τάξη μας. Η δημιουργία ενός Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.] (Προωθούμε Περιβαλλοντική Αφύπνιση και Ευαισθητοποίηση – Αναζωογονούμαστε μέσα από την Περιβαλλοντική Τέχνη)

Φέρνουμε τη φύση στην τάξη και κάνουμε τα πάρκα τάξη μας. Η δημιουργία ενός Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης.] (Προωθούμε Περιβαλλοντική Αφύπνιση και Ευαισθητοποίηση – Αναζωογονούμαστε μέσα από την Περιβαλλοντική Τέχνη)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

133o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το 133ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ιδρύθηκε το 1977, εδρεύει στην Αθήνα (Κυψέλη) στην οδό Κυψέλης και Τροίας 6, Τ.Κ.11362 και βρίσκεται στα όρια της 6ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων.. Η οργανικότητά του είναι 12/θέσιο + 1, η λειτουργικότητά του 11/θέσιο και ακολουθεί το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.). Επίσης έχει Τμήμα Ένταξης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.


Διευθυντής Σχολείου

ΔΡΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Βασικές αρχές του προγράμματος

 • Στο πλαίσιο μετατρέποντας τα πάρκα στην τάξη των παιδιών παρουσιάζονται διάφορα παραδείγματα πραγματικών καταστάσεων, με σκοπό την προβολή ορθών πρακτικών από διαφορετικούς παράγοντες σε διάφορα επίπεδα.
 • Οι μαθητές να έχουν στο μυαλό τους εικόνες από διάφορα φυτά, και να έχουν καλλιεργήσει βασικές δεξιότητες παρατήρησης και περιγραφής.
 • Η περιβαλλοντική εκπαίδευση με βάση τη φύση μέσα από προσωπικές εμπειρίες στοχεύει και ενισχύει τη συναισθηματική σχέση των μαθητών με τη φύση, την προσοχή τους σε οικολογικά ζητήματα, καθώς και κοινωνικές σχέσεις
 • Εκτίμηση των συναισθημάτων που προκύπτουν μέσα από βιωματικές ασκήσεις εμπιστοσύνης, επικοινωνίας, επαφής, συγχρονισμού, λεκτικών και σωματικών αναπαραστάσεων.
 • Ανοχή συγκρούσεων, διαφορών και αναγνώριση της διαφορετικής καταγωγής και πολιτισμικής κληρονομιάς.
 • Η επικοινωνία της πληροφορίας γίνεται με τον πιο γόνιμο και φιλικό προς τα παιδιά τρόπο, κάτι το οποίο συμπεριλαμβάνει τόσο τις σωστές παιδαγωγικές μεθόδους όσο και την υπεύθυνη επιλογή των κατάλληλων μέσων.
 • Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου την τοποθεσία του πάρκου σε σχέση με το πού ζουν οι άνθρωποι.
 • Εντοπισμός διαφοροποιημένων μαθητικών αντιλήψεων και ανάδειξη του ατομικού, μαθητικού συστήματος ιεράρχησης εννοιών.
 • Τα πάρκα πιο κοντά στο σπίτι ενός ατόμου έχουν περισσότερες πιθανότητες να συνδέσουν ένα άτομο με αυτό το μέρος. Επίσης, τα πάρκα περιβαλλοντικής μάθησης είναι πολύ αποτελεσματικά ιδιαίτερα κοντά σε σχολικούς χώρους.
 • Σύζευξη διαφοροποιημένων μαθητικών αντιλήψεων και δημιουργίας συλλογικού συστήματος ιεράρχησης των εννοιών αυτών.
 • Ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δικτύων - Συμμετοχή στα κοινά και τη λήψη αποφάσεων.
 • Ο αποκλεισμός των παιδιών από το φυσικό περιβάλλον περιορίζει την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής τους ευαισθητοποίησης, η οποία βάζει τα θεμέλια και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα κατάλληλο κλίμα εμπιστοσύνης με στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας στάσης ζωής φιλικής προς το περιβάλλον και την αειφορία.
 • Ενεργοποίηση των αισθήσεων, της φαντασίας και της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών με στόχο την παραγωγή πρωτότυπων ιδεών και προϊόντων.
 • Να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία και τη δυνατότητα να αναπτύξουν μια σχέση αγάπης με τη φύση.
 • Ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Αντί για βιβλία και θεωρίες η ίδια η προσωπική επαφή με τη φύση είναι ο καλύτερος δάσκαλος των παιδιών. Όσο πιο προσωπική είναι η εμπειρία των παιδιών με τη φύση, τόσο πιο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένα και δραστηριοποιημένα είναι πιθανό να γίνουν.
 • Καλλιέργεια κινητικών δεξιοτήτων και αυτοέκφρασης.
 • Προώθηση ατομικής ενθάρρυνσης και αυτοπροβολής, αυτοεκτίμησης και ατομικής πρωτοβουλίας.
 • Εξωτερίκευση δημιουργικής έκφρασης.
 • Η σημασία της εκπαίδευσης σε εξωτερικούς χώρους είναι αρκετά σαφής και οι θετικές επιπτώσεις της στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων έχουν αποδειχθεί ευεργετικές.
 • Μετουσίωση προσπάθειας σε ενέργεια και σύνδεση του επιπέδου προσπάθειας με το βαθμό επιτυχίας, μέσω της μετάβασης από το στάδιο προετοιμασίας στην πράξη.

Σκοπός του προγράμματος

Ο σκοπός των παρεμβάσεων είναι η γνωριμία, η θεμελίωση και ο ενστερνισμός της ιδέας πως τα περιβαλλοντικά πάρκα συνδέουν τους ανθρώπους με τα εξής:

 1. Σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον
 2. Σύνδεση με την κοινότητα
 3. Ποικιλία όσον αφορά το μέγεθος και τις χρήσεις του πάρκου.
 4. Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (πεζοπορία ,ποδηλασία, κηπουρική)
 5. Προαγωγή της διαρκής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάπτυξης και την πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους.

 

Η Τέχνη ως εργαλείο στην περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι μια παιδαγωγική διαδικασία που αποσκοπεί : 

 • Στην δημιουργία στάσεων απέναντι στην καλλιτεχνική δημιουργία και στο περιβάλλον.
 • Στην απόκτηση γνώσεων, κριτικής ικανότητας.
 • Στη διαμόρφωση μια στάσης απέναντι στους συνανθρώπους, στη φύση, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στις αρνητικές επεμβάσεις στο περιβάλλον αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό, μέσα από το τρίπτυχο γνωρίζω-μπορώ-νιώθω.
 • Στην εξοικείωση και στην γνωριμία των μαθητών του φυσικού περιβάλλοντος και των επιδράσεις του. Με το Εργαστήρι Καλλιτεχνικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όπου κατασκευάζονται σε συνεργασία με τα παιδιά προϊόντα και έργα τέχνης με χρήση ανακυκλώσιμων υλικών που θα συλλέγονται από τα παιδιά μέσα από την καθημερινότητά τους θα αποκτήσουν σταδιακά φιλική σχέση με το περιβάλλον, αλλά και με τον εαυτό τους στο συνεργατικό πλαίσιο της ομάδας.

Αποτελέσματα / επίδραση

Η υλοποίηση του περιβαλλοντικού προγράμματος «ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΚΑ ΤΑΞΗ ΜΑΣ» οδήγησε στη δημιουργία του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πιο συγκεκριμένα εδράζεται στο χώρο της Ειδικής Ακαδημαϊκής Μονάδας "Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας", στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος  Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας. 

Σκοπός του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών. Πιο αναλυτικά:

 • Κατασκευάστηκαν μάσκες προστασίας κατά του Ιού Covid- 19. Οι μάσκες χαρίστηκαν στους μαθητές του τμήματος Γ2 και είχαν θέματα είδη ψαριών και πτηνών που είναι ευάλωτα στην περιβαλλοντική κρίση.
 • Ζωγραφίστηκαν με μπογιές φιλικές προς το περιβάλλον, πέτρες και βότσαλα που μαζεύτηκαν από το πάρκο στο Πεδίο Άρεως, και από την θάλασσα. Είναι βέβαιο πως πρόκειται για αντικείμενα που μας φέρνουν ευχάριστες αναμνήσεις στο μυαλό. τις χρωματίσαμε και τις χρησιμοποιήσαμε είτε σαν stop στις πόρτες του σπιτιού μας, ή σαν press papie για τα χαρτιά του γραφείου ή/και στη διακόσμηση ενός ραφιού της βιβλιοθήκης μας, για να συγκρατούν τα βιβλία. Τα θέματα που απεικονίζονταν στις πέτρες ήταν λουλούδια, δέντρα και είδη ζώων που συνάντησαν τα παιδιά εκεί. Κάποιες τοποθετήθηκαν στην τάξη ως ανάμνηση της εκδρομής αλλά και ως προσπάθεια να φέρουν τα παιδιά μέσω εικαστικών έργων τη «φύση στην τάξη τους».
 • Κατασκευάστηκαν λαμπάδες για το Πάσχα και στολίστηκαν με επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά όπως κουμπιά και χάντρες. Επίσης στολίστηκαν με τα κουκουνάρια που είχαν μαζέψει οι μαθητές στον εκπαιδευτικό περίπατο. Τα κουκουνάρια μετατράπηκαν σε φλαμίγκο. Τα φλαμίνγκο είναι απειλούμενα άγρια πτηνά, τα όποια έρχονται στην Ελλάδα σε σημαντικά μεγάλους αριθμούς, όταν το ευνοούν οι καιρικές συνθήκες, με σκοπό να ξεχειμωνιάσουν και να τραφούν σε ησυχία, για να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τις περιοχές φωλεοποίησης (κυρίως Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία). Παρόλα αυτά βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της θαλάσσιας ρύπανσης, της υπεραλίευσης των ψαριών με τα οποία τρέφονται αλλά και από τα σκάγια των λαθροκυνηγών.
 • Δημιουργία τραγουδιού από τον τραγουδιστή- τραγουδοποιό Στέλιο Καρπαθάκη με τίτλο «Κάλεσμα», το οποίο προσκαλεί όλους μας να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να μειώσουμε τη χρήση των πλαστικών στην καθημερινότητά μας, να προστατέψουμε το περιβάλλον και να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.
 • Δημιουργία τραγουδιού από τον τραγουδιστή- τραγουδοποιό Πάνο Γαληνό με τίτλο «Ανακυκλωμένο», το οποίο προσκαλεί όλους μας να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να έρθουμε πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον «Ανακυκλώνοντας δημιουργικά κάνοντας χρήσιμα τα άχρηστα υλικά». Στο άκουσμα του τραγουδιού να ευαισθητοποιηθούν και να κατανοήσουν οι μαθητές την διαδικασία της ανακύκλωσης και την χρησιμότητα αυτής μέσα από την τέχνη.Το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι συνεχίζει συνεχώς να προβάλει τη δουλειά των μαθητών και των φίλων (άνθρωποι των τεχνών και των γραμμάτων από όλους τους χώρους) που είναι ευαισθητοποιημένοι με το περιβάλλον και υποστηρίζουν τη δράση του μέσω της σελίδας στο facebook https://www.facebook.com/groups/1140422823071398.


Συνεργασίες

 • Συνεργασία με αναγνωρισμένους τραγουδιστές, ηθοποιούς, δημοσιογράφους, σκηνοθέτες και ακαδημαϊκούς για την επικοινωνία του μηνύματος της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.
 • Δημιουργία τραγουδιού από τον τραγουδιστή- τραγουδοποιό Στέλιο Καρπαθάκη με τίτλο «Κάλεσμα», το οποίο προσκαλεί όλους μας να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να μειώσουμε τη χρήση των πλαστικών στην καθημερινότητά μας, να προστατέψουμε το περιβάλλον και να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.
 • Δημιουργία τραγουδιού από τον τραγουδιστή- τραγουδοποιό Πάνο Γαληνό με τίτλο «Ανακυκλωμένο», το οποίο προσκαλεί όλους μας να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να έρθουμε πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον «Ανακυκλώνοντας δημιουργικά κάνοντας χρήσιμα τα άχρηστα υλικά». Στο άκουσμα του τραγουδιού να ευαισθητοποιηθούν και να κατανοήσουν οι μαθητές την διαδικασία της ανακύκλωσης και την χρησιμότητα αυτής μέσα από την τέχνη.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

α) Ιωάννης Θεοδούλου ΠΕ(70) β)Ζωητός Νίκος Καθηγητής Πληροφορικής (Τ.Π.Ε)

Στόχος δράσης

Οι Στόχοι του Προγράμματος Α) Γνωστικοί • Να γνωρίσουν τα παιδιά το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. • Να μάθουν να σκέφτονται μέσα από την παρατήρηση και τον πειραματισμό. • Να σκέφτονται λογικά. • Να κατανοήσουν τους μηχανισμούς του φυσικού περιβάλλοντος και της αλληλεπίδρασης του με το ανθρωπογενές. • Να καταλάβουν γιατί είναι σημαντικό να αγαπάνε και να φροντίζουνε το περιβάλλον. • Να καταλάβουν πόσο εύθραυστες είναι οι ισορροπίες του φυσικού περιβάλλοντος. • Να μάθουνε ότι με τα χέρια τους μπορούνε να φτιάξουνε κάτι χρήσιμο • Να συνειδητοποιήσουν ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητες και παρεμβάσεις έχουν επικίνδυνες συνέπειες πάνω στο φυσικό περιβάλλον. • Να δούνε την ομορφιά μαθημάτων όπως των μαθηματικών, των αριθμών εκτός κλασσικής τάξης σχολείου και διαγωνίσματος. • Να μάθουν πόσο πολύτιμη είναι η διαφύλαξη και η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. • Να ασκηθούν στη δεξιότητα της ακρόασης. • Να επεξεργαστούν τη δυνατότητα κατανόησης κειμένων. • Να τονώσει την περιέργειά τους και να τους οδηγήσει σε ενασχόληση με τις φυσικές επιστήμες χωρίς να είναι απαραίτητο να γίνουνε όλοι πυρηνικοί επιστήμονες ή αστροναύτες αλλά να μάθουμε τα βασικά τα οποία θα τους βοηθήσουν στην πορεία της ζωής μας σε όλους τους τομείς. Β) Συναισθηματικοί • Να συνειδητοποιήσουν τις ατομικές, αλλά και τις συλλογικές ευθύνες για την υπάρχουσα κατάσταση αναφορικά με το θέμα και γενικότερα με το περιβάλλον. • Απόλαυση. • Να προάγουν την αφηγηματική ικανότητά τους. • Να αμφισβητήσουν και να αναθεωρήσουν αντιλήψεις και πρακτικές υιοθετώντας νέες αξίες και στάσεις. • Να αποκτήσουν αισθήματα αυτογνωσίας κι αλληλοσεβασμού μέσα στο συνεργατικό πλαίσιο της ομάδας. • Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και υπεύθυνη στάση απέναντι σε περιβαλλοντικά θέματα μέσα από βιωματική προσέγγιση. • Να καταλάβουν την προσωπική ευθύνη και τη δύναμη που έχει ο καθένας μας, ως ενεργός πολίτης, απέναντι στην διαμόρφωση της περιβαλλοντικής πολιτικής του κοινωνικού συνόλου. • Να διαπιστώσουν τη δυνατότητά τους ως προς το δικαίωμα της παρέμβασης. • Να καταλάβουν και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα στα πλαίσια των ομάδων κατά την συνεργασία τους στη λήψη αποφάσεων, διαχείριση των απόψεων και σκέψεων κατά την ανταλλαγή. • Να αποκτήσουν την ικανότητα να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές, ώστε μέσα από το προγράμματα της Π.Ε. να μπορούν να δρουν ουσιαστικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη, στόχος που ικανοποιείται με την κινητοποίηση του συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα με τη βοήθεια του θεατρικού παιχνιδιού. • Να μάθουν να συνεργάζονται και να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα μέσα από το παιχνίδι με το σεβασμό και την αλληλεγγύη. Γ) Ψυχοκινητικοί • Να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, μέσω ρόλων και αυτοσχεδιασμών. • Να επιδοθούν σε εικαστικές δημιουργίες. • Να καλλιεργήσουν την ικανότητα τους στην αναδιήγηση με εκφραστικούς τρόπους. • Να εξοικειωθούν να αποκτήσουν την άνεση με τη λειτουργία των ομάδων. • Να δημιουργήσουν μία «κοινότητα αναγνωστών». • Να αναπτύξουν την προσωπικότητα και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. • Να παρατηρούν, να ξεχωρίζουν και να ταξινομούν διάφορα υλικά από τη φύση. • Να κάνουν υποθέσεις (τι θα γινόταν αν…), προβλέψεις (τι θα γίνει στο μέλλον). • Να κάνουν έρευνα και να εξάγουν συμπεράσματα. • Να αποκτήσουν την ικανότητα να διατυπώνουν προβλήματα. • Να είναι σε θέση να «εκτεθούν» μέσα από τον αυτοσχεδιασμό ενδυναμώνοντας την αυτοέκφρασή τους. • Να βελτιώσουν την αισθητική τους αποκτώντας ψυχική κι αισθητική καλλιέργεια. Δ) Παιδαγωγικοί • Να μάθουν οι μαθητές να εργάζονται ομαδικά. • Να μάθουν να κάνουν ένα απλό σχέδιο κήπου με λουλούδια ή ένα λαχανόκηπο. • Να μπορούν να περιποιηθούν την αυλή του σχολείου και να μάθουν τις ανάγκες και την φροντίδα των φυτών. • Να δουν τα φυτά να μεγαλώνουν και να ολοκληρώνουν το βιολογικό τους κύκλο. • Να μάθουν να προστατεύουν το περιβάλλον ξεκινώντας από την αυλή του σχολείου. • Να πάρουν γνώσεις για τα φυτά με τρόπο βιωματικό και ευχάριστο. • Να μπορούν να παρουσιάζουν τη δουλειά τους. • Να γίνουν πιο υπεύθυνοι φροντίζοντας το σχολικό κήπο • Να νιώσουν τη χαρά να εργάζονται στη φύση • Να γίνουν υπεύθυνα άτομα αναγνωρίζοντας πέρα από τα δικαιώματα τους και τις υποχρεώσεις τους.

Χρόνος δράσης

Το πρόγραμμα κράτησε ένα χρόνο. Το ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι το καλοκαίρι του 2021

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (2)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 25


Videos 8

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας