menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Πειραματικό Δημ. Σχολ. Σερρών "Κων. Καραμανλής"

Δράσεις συνεργασίας με την τοπική & ευρύτερη κοινωνία

Πρωτοβουλία

Έχω υπεύθυνα χέρια

Έχω υπεύθυνα χέρια
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

Πειραματικό Δημ. Σχολ. Σερρών "Κων. Καραμανλής"

Το σχολείο μας είναι ένα σχολείο με κουλτούρα εφαρμογής προγραμμάτων, όπως Teachers4Europe, e-Twinning, UNESCO, καθώς και προγράμματα που άπτονται των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, με διάχυση των δράσεων στην τοπική κοινωνία και ανοιχτές συνεργασίες με σχολικές μονάδες και πανεπιστήμια.


Διευθυντής Σχολείου

Κυριαζίδης Σπυρίδων

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στο σχολείο μας, στο τρέχων σχολικό έτος, υλοποιήθηκε η πιλοτική δράση των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της καλλιέργειας δεξιοτήτων ζωής στους μαθητές και τις μαθήτριες. Συγκεκριμένα, στον 2ο Θεματικό άξονα «Φροντίζω το περιβάλλον», μέσω οργανωμένων δράσεων, δόθηκε μεγάλη σημασία στην καλλιέργεια της συνεργασίας και της αυτοβελτίωσης των μαθητών/τριών σε θέματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Διεύθυνση του σχολείου θέλοντας να συνεισφέρει στους επιδιωκόμενους στόχους της πιλοτικής δράσης και να εμπλέξει τους μαθητές/τριες όλου του σχολείου, δίνοντας έμφαση στην πράξη, καθιέρωσε το «Βραβείο Περιβαλλοντικής συνείδησης» με την υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου, του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του του προσωπικού καθαριότητας.    

Η δράση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2021 και συνεχίζεται μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους. Αφόρμηση για την υλοποίησή της αποτέλεσε η εικόνα που παρουσίαζε ο αύλειος χώρος του σχολείου, με τα σκουπίδια που άφηναν οι μαθητές/τριες μετά τη λήξη των διαλειμμάτων.

Τη φετινή χρονιά, βάσει των μέτρων προστασίας που πάρθηκαν από το σχολείο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19, στα διαλείμματα κάθε μαθητικό τμήμα προαυλίζονταν σε διαφορετικό οριοθετημένο χώρο. Η φιλοσοφία της δράσης ήταν να δοθεί κίνητρο στους μαθητές των τμημάτων να νιώσουν υπεύθυνοι, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, για την καθαριότητα του χώρου τους.

Σε καθημερινή βάση, η υποδιευθύντρια του σχολείου, με τους μαθητές ενός τμήματος (διαφορετικό κάθε ημέρα) αξιολογούν την καθαριότητα των περιοχών των τμημάτων, προσμετρώντας και την γνώμη των δύο κυριών της καθαριότητας.

Σε έντυπο, που τοποθετήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων στην είσοδο του σχολείου, καταχωρούνται τα αποτελέσματα ανά ήμερα. Στο τέλος της εβδομάδας, στο έντυπο ανακοινώσεων των αποτελεσμάτων, δίπλα στο τμήμα με την καλύτερη αξιολόγηση τοποθετείται ένα αυτοκόλλητο μετάλλιο.

Οι μαθητές του τμήματος με τα περισσότερα αυτοκόλλητα μετάλλια, στο τέλος της χρονιάς, θα ανακηρυχτούν πρωταθλητές περιβαλλοντικής συνείδησης, και θα τους απονεμηθεί δίπλωμα καθώς επίσης θα τους δοθούν δωράκια από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και το σχολείο. Το είδος του δώρου θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες που θα επικρατούν στο τέλος του σχολικού έτους, λόγω της πανδημίας.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές του σχολείου μας που συμμετέχουν στη δράση:

  • μαθαίνουν να λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά με τους συμμαθητές τους
  • αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση έχοντας βάλει ως κανόνα, στη σχολική αλλά και στην κοινωνική τους ζωή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διάσωση του πλανήτη.
  • συνειδητοποιούν ότι τα θετικά αποτελέσματα είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς
  • αντιλαμβάνονται και εκτιμούν τον κόπο του άλλου (καθαρίστριες)

Επίδραση

Οι δύο κυρίες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την καθαριότητα του σχολείου, παραδέχτηκαν ότι η δράση αυτή είχε ως αποτέλεσμα η κατάσταση του αύλειου χώρου να έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με πριν, γεγονός που τις επιτρέπει να εξοικονομούν χρόνο από την καθαριότητα της αυλής τον οποίο αφιερώνουν στην αποτελεσματικότερη απολύμανση και καθαριότητα των εσωτερικών χώρων, που λόγω των συνθηκών της πανδημίας χρήζουν περισσότερου χρόνου και φροντίδας. Επίσης, αντιλήφθηκαν την προσπάθεια των μαθητών/τριών και του σχολείου γενικότερα ως κατανόηση και εκτίμηση του έργου τους. Συνεργασίες

  • Διδακτικό και λοιπό προσωπικό
  • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών
  • Προσωπικό καθαριότητας του σχολείου

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Λεπτοκαρίδου Ελισάβετ, Σπυρίδων Κυριαζίδης

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στο τέλος της χρονιάς τα αποτελέσματα της δράσης θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα και το Facebook του σχολείου. Επίσης θα ανακοινωθεί, ως καλή πρακτική, σε ημερίδα που διοργανώνεται κάθε χρόνο στη λήξη του σχολικού έτους από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, για τη διάχυση καλών πρακτικών στα σχολεία αρμοδιότητάς του


Στόχος δράσης

Στόχος της δράσης του σχολείου ήταν: 1) να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι μαθητές/τριές μας όσον αφορά την προστασία ειδικά του σχολικού περιβάλλοντος και γενικότερα της πόλης μας, έτσι ώστε όλοι μαζί να αποτελέσουν τους ενεργούς πολίτες του αύριο στη συλλογική προσπάθεια της διάσωσης του πλανήτη, 2) να αποκτήσουν ενσυναίσθηση και ευαισθησία ως προς τον κόπο που καταβάλλουν οι εργαζόμενες στην καθαριότητα για να διασφαλίσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την υγεία και την ευημερία όλων μέσα στη σχολική μονάδα, ειδικά στη δύσκολη αυτή χρονιά, 3) να γίνουν περισσότερο υπεύθυνοι πολίτες, 4) να τροποποιήσουν στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον αλλά και στην εργασία των συνανθρώπων τους, 5) να μάθουν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, προσωπικό καθαριότητας

Χρόνος δράσης

Ιανουάριος – Ιούνιος του 2021

Τόπος Δράσης

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας