menu

Σύνδεση | Εγγραφή

2o Δημοτικό Σχολείο Παπάγου

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

Erasmus+ πρόγραμμα " Βιωσιμότητα: Μαθε, Άλλαξε, Ζήσε- Ένα μέλλον για όλους"

Erasmus+  πρόγραμμα " Βιωσιμότητα: Μαθε, Άλλαξε, Ζήσε- Ένα μέλλον για όλους"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

2o Δημοτικό Σχολείο Παπάγου

To 2o Δημοτικό Σχολειο Παπάγου είναι 12θεσιο. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υλοποιήσει αρκετά ευρωπαϊκά προγράμματα erasmus + και etwinning. Το τελευταίο που υλοποιείται στο σχολείο μας είναι το erasmus+ project με τίτλο: "Sustainability: Learn, Change, Live- One future for all"


Διευθυντής Σχολείου

Κωστόγιαννη Πηνελόπη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το σχέδιο δράσης του προγράμματος Erasmus+ “Βιωσιμότητα: Μάθε, άλλαξε, ζήσε- Ένα μέλλον για όλους” έχει ως στόχο την μεταμόρφωση του κόσμου μας εκπαιδεύοντας τους νέους και υιοθετώντας την Ατζέντα του 2030, η οποία βασίζεται στην ιστορική συμφωνία του Σεπτεμβρίου του 2015, όπου  η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και περισσότεροι από 190 ηγέτες που εκπροσωπούν σχεδόν το σύνολο της ανθρωπότητας, δεσμεύτηκαν να μεταμορφώσουν τον κόσμο μας σε έναν κόσμο χωρίς φτώχεια, πείνα και ανισότητες. Οι δραστηριότητες με τους μαθητές/τριες, ομαδοποιούνται σε 6 Μαθησιακές Ενότητες, οι οποίες  πραγματοποιούνται παράλληλα σε κάθε συνεργαζόμενο σχολείο και οι στόχοι στους οποίους θα εμβαθύνουμε  είναι, κυρίως, οι στόχοι 3-Καλή Υγεία, 6-Καθαρό Νερό και Αποχέτευση, 11- Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες και 13-Δράση για το κλίμα

Στο e-Twinning και σε άλλους ιστότοπους, δημιουργούμε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον διαθέτοντας διδακτικό υλικό, αξιολογήσεις, προϊόντα.

Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες θα οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων με:

1.την ενεργητική διδασκαλία, σε συνδυασμό με τη  συνεργατική μάθηση και την έρευνα δράσης

2.σφαιρική προσέγγιση στο περιβάλλον στο οποίο θα βρεθούν ερεθίσματα για έρευνα

 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα προσβλέπουμε οι μαθητές μας να κατανοήσουν ότι ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και ΖΩΗ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες έννοιες και να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής - 4C’S:
● Κριτική σκέψη
● Δημιουργικότητα
● Συνεργασία
● Επικοινωνία
Αναμένουμε οι ίδιοι στη συνέχεια να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές και να διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο στην οικοδόμηση μιας καλύτερης, δημοκρατικής και βιώσιμης κοινωνίας.Συνεργασίες

Οι χώρες εταίροι που λαμβάνουν μέρος είναι η Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία, Ισπανία, Τουρκία και Πορτογαλία.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κωστόγιαννη Πηνελόπη, Παλαιολόγου Μαριλένα, Δρακοπούλου Αργυρώ, Μπεγάκη Αικατερίνη, Σταματοπούλου Ανδριανή, Μούντη Μαρία

Στόχος δράσης

Οι στόχοι μας είναι: 1. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για θέματα ζωτικής σημασίας, που αφορούν τόσο το ανθρωπογενές και το φυσικό μας περιβάλλον όσο και την προστασία του πλανήτη μας 2. Η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και κοινωνική ευθύνη 3. Η συνειδητοποίηση της ανάγκης μετάβασης από το «εγώ» στο «εμείς» καθώς και στη συνακόλουθη κινητοποίηση των μαθητών και μαθητριών και την ανάληψη δράσης για το κοινό καλό 4. Η ανάπτυξη και εδραίωση αξιών όπως η συνεργασία, ο σεβασμός στη γνώμη του άλλου, η αγάπη για τον πλησίον, η αλληλεγγύη και η αποδοχή της διαφορετικότητας. 5. Η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις Νέες Τεχνολογίες και τα ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Χρόνος δράσης

2020-2023

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας