menu

Σύνδεση | Εγγραφή

2ο Γυμνάσιο Γέρακα

Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ERASMUS+ KA2 "Climate Change is here"

ERASMUS+ KA2 "Climate Change is here"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

2ο Γυμνάσιο Γέρακα

Το 2ο Γυμνάσιο Γέρακα ιδρύθηκε το 1992. Διαθέτει 12 αίθουσες διδασκαλίας, 4 εργαστήρια (Πληροφορικής, Φυσικοχηµείας, Βιολογίας, Τεχνολογίας), αίθουσα εκδηλώσεων, σχολική βιβλιοθήκη και τα αναγκαία γραφεία. Από το 1996, το σχολείο υλοποιεί, το πρωτοποριακό για τα Ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα πρόγραμμα «Αναδιάταξη Σχολικού Χώρου», στα πλαίσια του έργου ΣΕΠΠΕ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Από την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος και μέχρι σήμερα, οι αίθουσες τµηµάτων έχουν αντικατασταθεί από αίθουσες μαθημάτων στις οποίες προσέρχονται οι µαθητές/τριες, ενώ έχουν τον δικό τους προσωπικό χώρο για τις τσάντες και τα βιβλία τους. Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισµένες µε σύγχρονα εκπαιδευτικά εποπτικά μέσα τα οποία συμβάλλουν στην αναβάθµιση της παρεχόµενης γνώσης. Επιπλέον πέντε από τις αίθουσες διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες. Εκτός από τα εργαστήρια και τις αίθουσες µαθηµάτων η σχολική µας µονάδα έχει Σχολική Βιβλιοθήκη, υψηλού επιπέδου. Με στόχο την πολύπλευρη καλλιέργεια, που συμβάλλει στην οικοδόμηση σωστής, ολοκληρωμένης προσωπικότητας, µε το ήθος και την αξιοπρέπεια που χαρακτηρίζουν κάθε πολιτισµένο άτοµο δίνουμε κάθε χρόνο τη δυνατότητα-ευκαιρία στους μαθητές/τριες µας, παράλληλα µε τις εγκύκλιες γνώσεις να παρακολουθήσουν αξιόλογα θεατρικά έργα, εκπαιδευτικά προγράµµατα, να επισκεφθούν μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και χώρους πολιτισμού, να συµµετάσχουν σε διαγωνισµούς και σε διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες καλλιέργειας. Από το 2019 - 2020 το σχολείο μας υλοποιεί το ευρωπαικό πρόγραμμα ERASMUS+ KA3 "BePArt" με στόχο τη συμμετοχή των νέων στη διαχείριση του σχολείου. Από το 2020-2021, υλοποιεί 3 προγράμματα ERASMUS+ KA2 με θέμα την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας, την κλιματική αλλαγή, την προστασία της απτής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.


Διευθυντής Σχολείου

Περτσινίδου Κορίνννα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με σχολεία της Ισπανίας (διοργανώτριας χώρας),
Ιταλίας, Πορτογαλίας και Κροατίας.

Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των νέων ως προς τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τα επακόλουθα προβλήματα στα μνημεία
πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.
Ειδικότερα, το σχολείο μας σε συνεργασία με τα σχολεία των εταίρων θα προσπαθήσει μέσα από αυτό το πρόγραμμα, που αποσκοπεί στη συνεργατική συμμετοχή μαθητών, καθηγητών, γονέων και κοινότητας, να
εκπληρώσει τους ακόλουθους στόχους:
❖ Αξιολόγηση του αντίκτυπου της Κλιματικής Αλλαγής στις πόλεις μας και των
επιπτώσεων αυτής στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.
❖ Ανάπτυξη διαλόγου με τους εταίρους για τη διαχείριση και προστασία της
πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
❖ Εκμάθηση μεθόδων προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντός μας
μέσω της ατομικής μας συμπεριφοράς.
❖ Προβολή της Ευρωπαϊκής μας ταυτότητας μέσω συζητήσεων για κοινά
προβλήματα.
❖ Διάχυση των αποτελεσμάτων και προτάσεις στις κοινότητές μας.
Οι συμμετέχοντες μαθητές από όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία θα κληθούν να
δημιουργήσουν ερευνητικά σχέδια εργασίας (projects), ατομικά ή ομαδικά, και να
πραγματοποιήσουν ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως:
➢ Δημιουργία οδηγού Bιώσιμου Tουρισμού με τίτλο “ Love it Save it”.
➢ Σύναψη Πράσινης Συμφωνίας.
➢ Δημιουργία βίντεο, αφισών, άρθρων, διαλόγων και συνδιασκέψεων που προάγουν
καλές πρακτικές σε σχολεία/οικογένειες.
➢ Συγκριτική Μεσογειακή Έρευνα που θα περιλαμβάνει αναλύσεις τοπικών
κλιματογραφημάτων και φωτογραφικά αρχεία τοπικών μνημείων που έχουν
υποστεί φθορές.
➢ Καταγραφή επιθετικής χλωρίδας και πανίδας.
➢ Μετρήσεις θαλάσσιας στάθμης και μελέτη τοπικών επιπτώσεων.
➢ Δημιουργία λογότυπου, διαγωνισμοί, καθιέρωση αναμνηστικών ημερών.
➢ Δημιουργία διαφημιστικών και ενημερωτικών φυλλαδίων, ιστοσελίδας project και
e Twinning.

Στο παραπάνω πλαίσιο οι μαθητές δημιούργησαν ένα παιχνίδι για να διερευνήσουν τις γνώσεις των συμμαθητών τους στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Το παιχνίδι είναι σχεδιασμένο στο genially με τίτλο "Planet earth adventure" και ταυτόχρονα προσφέρει πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή. Είναι σχεδιασμένο στη λογική των escape rooms. 

https://view.genial.ly/606b484d22dac50cf1b7be6a/interactive-content-planet-earth-adventure

 


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση των μαθητών ως προς τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τα επακόλουθα προβλήματα στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 7Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας