menu

Σύνδεση | Εγγραφή

CGS_COSTEAS GEITONAS SCHOOL

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Ενεργειακό σχολείο

Ενεργειακό σχολείο
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

 • Οι μαθητές παρακολούθησαν  παρουσίαση  από ειδική αρχιτέκτονα –περιβαλλοντολόγο και συζήτησαν μαζί της για θέματα που αφορούν στο βιοκλιματική κτίριο. 
 • Στο μάθημα του Design and Technology έγινε εισαγωγή για την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από βίντεο και οι μαθητές συζήτησαν με την ομάδα τους τα εξής ερωτήματα: “Τι κάνει ένα κτίριο ενεργειακό; Γιατί είναι σημαντικό ένα κτίριο να είναι ενεργειακό; Τι κερδίζουμε; Πόσο ενεργειακά είναι τα κτίρια που επισκέπτεστε στην καθημερινότητά σας; Πόσο ενεργειακό μπορεί να είναι το κτίριο του CGS;”  
 • Στη συνέχεια, οι μαθητές φαντάστηκαν ποια βήματα πρέπει να κάνει η ομάδα τους για να κατασκευάσει μία πρόταση-λύση για το πρόβλημα! Συζήτησαν με την ομάδα τους, κατέληξαν σε μία ιδέα επίλυσης και κατέγραψαν την ιδέα τους στα φυλλάδιά τους. 
 • Οι μαθητές συζήτησαν με την ομάδα τους και κατέγραψαν τα υλικά και τους περιορισμούς της κατασκευής τους. Σχεδίασαν στο φυλλάδιό τους την μακέτα που έχουν αποφασίσει με την ομάδα τους, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τα χαρακτηριστικά ενός ενεργειακού σχολείου. 
 • Μίλησαν με τους εκπροσώπους του CGS και συμπλήρωσαν το Αρχικό Ενεργειακό Προφίλ του Σχολείου τους. 
 • Ακολούθησαν τον ομαδικό σχεδιασμό και κατασκεύασαν τη μακέτα του ενεργειακού σχολείου, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα υλικά. Στόχος ήταν να εφαρμόσουν τα κατασκευαστικά κριτήρια που οφείλει να πληροί ένα κτίριο, ώστε να είναι ενεργειακό. Η κατασκευή τους έπρεπε επιπλέον να έχει σταθερότητα, σωστές αναλογίες και αισθητική αρτιότητα.
 • Οι μαθητές παρουσίασαν το ενεργειακό τους σχολείο στη σχολική κοινότητα, ακολουθώντας τα σωστά βήματα παρουσίασης και παίρνοντας κατευθύνσεις από τους εκπαιδευτικούς τους. Σκοπός ήταν να παρουσιάσουν τη μακέτα τους σύμφωνα με τα κριτήρια ενός ενεργειακού κτιρίου. Οι ομάδες αξιολογήθηκαν από 2 κριτές, οι οποίοι στο τέλος της παρουσίασης έκαναν ερωτήσεις. 
 • Στο τέλος, οι μαθητές αξιολόγησαν την ομαδική κατασκευή, καταγράφοντας σχόλια και προτάσεις για βελτίωση. 

  Χρόνος Δράσης: 6 εβδομάδες  

   

  Αποτέλεσμα/ επίδραση  

  Οι μαθητές δημιουργώντας τη μακέτα με το ενεργειακό τους κτίριο καλλιέργησαν στάσεις και δεξιότητες ζωής. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και συνεργάστηκαν  αποτελεσματικά ώστε να σχεδιάσουν τη μακέτα, να βρουν τις ενεργειακές πρακτικές που θα εφαρμόσουν αλλά και να δημιουργήσουν ένα όμορφο αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της μακέτας, όλοι οι μαθητές πέρασαν από διάφορα στάδια του κύκλου της έρευνας όπως έθεσαν τους προβληματισμούς τους και τις ερωτήσεις τους, ερεύνησαν, δημιούργησαν νέα γνώση, επέκτειναν τις γνώσεις τους, τις παρουσίασαν, αναστοχάστηκαν και ενέργησαν προτείνοντας λύσεις ώστε το CGS να γίνει πιο ενεργειακό. Η έκπληξή μας ήταν όταν είδαμε τους μαθητές μας να έχουν εφαρμόσει ενεργειακές πρακτικές που δεν είχαν συζητηθεί καθόλου μέσα στην τάξη όπως ποδήλατο ή παιχνίδια κήπου όπου όταν τα χρησιμοποιούν οι μαθητές  παράγουν και αποθηκεύουν ενέργεια. 

  Η συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε κομβικό σημείο για την εξοικείωση των μαθητών στην έρευνα και καταγραφή πληροφοριών, καθώς και τη δημιουργία παρουσίασης για τους μαθητές τη Ε Δημοτικού, αφού αποτέλεσε ενα project αρκετά απαιτητικό και προθάλαμο των εργασιών της επόμενης χρονιάς. Οι μαθητές έμαθαν σε ικανοποιητικό βαθμό τα βασικά βήματα- αρχές παρουσίασης. Κατά πολύ μεγάλο βαθμό, οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με την κατασκευή του ενεργειακού σχολείου, έμαθαν πολλά πράγματα που δε γνώριζαν και  πρότειναν λύσεις στο σχολείο ώστε να γίνει πιο ενεργειακό. Τέλος, ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα που αφορούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και κατανόησαν απόλυτα γιατί η φθηνή και καθαρή ενέργεια αποτελεί κύριο στόχο της Βιώσιμής Ανάπτυξης καθώς θέλουμε να διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.  


Αποτελέσματα / επίδρασηΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ζωή Κοντούλη Περτέση, Ελπίδα Παπά, Μαρία Μπαλάσκα, Νίκη Μανιού, Χριστίνα Μπέσιου, Βασιλική Γκόλια, Έλενα Καστάνη, Αλεξάνδρα Γιοβάνου, Αλεξάνδρα Παρτσινέβελου, Μάρκος Μπλάτσιος

Στόχος δράσης

Οι μαθητές να κατανοήσουν τις διαφορετικές μορφές και πηγές ενέργειας, και να εφαρμόσουν στη ζωή τους ενεργειακές πρακτικές που θα εξασφαλίσουν έναν πιο βιώσιμο πλανήτη. Ταυτόχρονα όμως καλλιέργησαν στάσεις ζωής και ανέπτυξαν βασικά στοιχεία από το προφίλ του μαθητή. Πιο συγκεκριμένα: Στάσεις Ζωής: Δέσμευση - Οι μαθητές δεσμεύτηκαν για τη προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση της ενέργειας. Συνεργασία - Οι μαθητές συνεργάστηκαν αποτελεσματικά για τη δημιουργία της μακέτας. Δημιουργικότητα - Οι μαθητές χρησιμοποιήσαν τη δημιουργική τους σκέψη και κατασκεύασαν τη δική τους πρωτότυπη μακέτα του ενεργειακού τους σχολείου. Περιέργεια - Οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον/περιέργεια για το συγκεκριμένο θέμα και συμπεριέλαβαν και τους γονείς τους στο συγκεκριμένο ταξίδι, καθώς τους ρωτούσαν για τις ενεργειακές πρακτικές του σπιτιού τους και τους ενημέρωναν για το πώς να εξοικονομήσουν ενέργεια. Σεβασμό - Οι μαθητές έδειξαν σεβασμό στους επισκέπτες και στους συμμαθητές κατά τη διάρκεια της δράσης και αντιμετώπισαν με σεβασμό την τωρινή κατάσταση που βρίσκεται ο πλανήτης μας. Μαθησιακό Προφίλ: Ερευνώ Γνωρίζω Νοιάζομαι

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας