menu

Σύνδεση | Εγγραφή

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Το ενεργειακό πάρκο της Αειφορίας

Το ενεργειακό πάρκο της Αειφορίας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου

Το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Ρόδου στεγάζεται στο Μέγαρο Ακαδημίας, στην πλατεία Ιωάννη Ζίγδη, στο κέντρο της πόλης του νησιού. Έχει 171 μαθητές ηλικίας 6-12 ετών, κατανεμημένα σε εννέα τμήματα, και 20 εκπαιδευτικούς ποικίλων ειδικοτήτων.


Διευθυντής Σχολείου

Σταματία Μαντικού

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Μελέτη  των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής.  Κατασκευή μακέτας ενός πάρκου όπου χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Αρχή-Αφορμή:

  Μελέτη 1ου κεφαλαίου στα Φυσικά, «Ενέργεια», όπου έγινε αναφορά στις μορφές ενέργειας αλλά και σε χαρακτηριστικά αυτής, όπως το ότι μεταφέρεται, μετατρέπεται, αποθηκεύεται και υποβαθμίζεται. Αρχικά, η προσέγγιση πραγματοποιήθηκε με καταιγισμό  ιδεών (brainstorming) και αργότερα περισσότερα οργανωμένα ακολουθώντας την επιστημονική μέθοδο διδασκαλίας του μαθήματος των Φυσικών.

 

Συνέχεια-Δραστηριότητες:

 Οι μαθητές/τριες σε ομάδες έκαναν έρευνα και  αναζήτησαν πληροφορίες για την έννοια της Ενέργειας, τις οποίες παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης. Χρησιμοποιήθηκαν τα σχολικά βιβλία και ελεγμένες πηγές από το διαδίκτυο.

 Μέσα από κατάλληλες προσομοιώσεις του Φωτόδεντρου και του PhET, έγιναν κατανοητές έννοιες, όπως μεταφορά, μετατροπή και υποβάθμιση ενέργειας.

 Παράλληλα, οι πηγές ενέργειας διαχωρίστηκαν σε Ανανεώσιμες-Καθαρές και Μη Ανανεώσιμες-Μη Καθαρές, με παράθεση ιστορικών στοιχείων και αναφορά στην καθημερινή ζωή και στην βιώσιμη ανάπτυξη.  Προέκυψαν έτσι ερωτήματα και προβληματισμοί για τη διαχείριση της ενέργειας στον πλανήτη μας. Έγινε αναφορά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην κλιματική αλλαγή. Με απλά υλικά, όσα δε χρειαζόμασταν, δημιουργήθηκε ένα σχετικό εικαστικό έργο.

 Αργότερα, στο κεφάλαιο των Φυσικών «Ηλεκτρομαγνητισμός», οι μαθητές/τριες πειραματίστηκαν με απλά κυκλώματα στον φυσικό χώρο αλλά και στον χώρο προσομοιώσεων για την ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Συνέδεσαν λαμπτήρες κατά σειρά και παράλληλα, παρατηρώντας και καταγράφοντας συμπεράσματα. Εντυπωσιάστηκαν όταν είδαν πώς παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ ταυτόχρονα συνέκριναν το θερμοηλεκτρικό με το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της ΔΕΗ. Πρότειναν τρόπους με τους οποίους η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να γίνει χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος. Θέλοντας να κοινοποιήσουν τις σκέψεις τους προχώρησαν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας μακέτας, ενός ενεργειακού πάρκου της Αειφορίας.

 Αναζήτησαν υλικά, ρώτησαν και συνεργάστηκαν με ειδικούς, όπως ηλεκτρολόγο και ηλεκτρονικό. Για μερικές μέρες παρακολούθησαν την κατασκευή τους και προέβησαν σε βελτιώσεις. Στο τέλος φιλοτέχνησαν το έργο τους. 

 Διάχυση: 

   Παρουσίαση σε μαθητές , εκπαιδευτικούς, γονείς / Ανάρτηση στον ιστότοπο της τάξης και του σχολείου / Δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα

ΒΙΝΤΕΟ


Αποτελέσματα / επίδρασηΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΩΣΤΑ

Στόχος δράσης

• Να ενημερωθούν για ενεργειακά θέματα και προβλήματα • Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να συμμετέχουν σε αυτή • Να αυτενεργήσουν, να σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν δικά του έργα • Να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να προχωρήσουν σε αλλαγή στάσης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας