menu

Σύνδεση | Εγγραφή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Ενδυναμώνω τον εαυτό μου!

Ενδυναμώνω τον εαυτό μου!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Στη σύγχρονη εποχή, έχει σημειωθεί πρόοδος στη μείωση της ανισότητας των φύλων, ωστόσο παρατηρούνται συχνά φαινόμενα βίας κατά των γυναικών, προκαταλήψεων εναντίον τους και άνισων χειρισμών απέναντί τους. Η εκπαίδευση και η μόρφωση των κοριτσιών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση αυτών των φαινομένων. Η επένδυση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής μπορεί να αμβλύνει τις ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων και να οδηγήσει σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω δεδομένα και βασιζόμενοι στην απαιτητική περίοδο που διανύουμε και στις ανάγκες των εφήβων που αφουγκραζόμαστε καθημερινώς, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα βραχείας διάρκειας στις μαθήτριες της Α Λυκείου, το οποίο είχε στόχο την ενδυνάμωση του εαυτού και τη βελτίωση της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Συνάντηση νο1:

Μέσα μια από βιωματική δραστηριότητα συζητήθηκε το θέμα της εμπιστοσύνης, ως συναίσθημα και ως αξία, καθώς επίσης και το πόσο σημαντική είναι η εμπιστοσύνη προς τον ίδιο τον εαυτό και τις δυνατότητές του.

Συνάντηση νο 2:

Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε το θέμα των χαρακτηρισμών που αποδίδονται σε διάφορους ανθρώπους, των ταμπελών τις οποίες βάζουν οι άνθρωποι εκατέρωθεν και των διαχωρισμών που προωθεί η κοινωνία. Μέσα από μια βιωματική δράση, οι μαθήτριες συνειδητοποίησαν το πόσο περιοριστικές είναι οι ταμπέλες στους ανθρώπους και πόση προσπάθεια χρειάζεται ώστε να προωθηθεί μια πιο ίση και δίκαιη αντιμετώπιση των ανθρώπων.

Συνάντηση νο 3:

Οι μαθήτριες χωρίστηκαν σε υποομάδες και τους δόθηκαν σενάρια, τα οποία διαδραμάτισαν. Μέσα από τη δραματοποίηση, παρουσιαστήκαν διλήμματα, προβλήματα και συγκρούσεις και κλήθηκαν όλες μαζί να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτά και να δώσουν μία λύση, όπου εκείνη ήταν εφικτή. Ο στόχος της συνάντησης ήταν η αποτελεσματικότερη διαχείριση και επίλυση προβλημάτων και διλημμάτων, καθώς επίσης και το ζήτημα των επιλογών της ζωής.

Συνάντηση νο4:

Οι μαθήτριες εστίασαν στα θετικά χαρακτηριστικά τους και στις δυνατότητές τους και συζητήθηκε το θέμα της αυτοπεποίθησης-αυτοεκτίμησης. Το πρόγραμμα έκλεισε τονίζοντας το θέμα της προσωπικής αξίας του κάθε ανθρώπου.


Αποτελέσματα / επίδραση

Η εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος βοήθησε τις μαθήτριες να μάθουν να αποδέχονται και να πιστεύουν περισσότερο στον εαυτό τους, συνέβαλε στο να επιλύουν πιο αποτελεσματικά κοινωνικά, συναισθηματικά και ηθικά προβλήματα και έθεσε τις βάσεις για την ενίσχυση της θέσης τους στην κοινωνία του μέλλοντος.Συνεργασίες

Δεν υπήρξε κάποια εξωτερική συνεργασία.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Διονυσία Κανελλοπούλου- Διευθύντρια Λυκείου, Θεοδότη Κωνσταντοπούλου- Σχολική Ψυχολόγος, Μαρία Μπούκη- Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

Στόχος δράσης

Στόχος του προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση των μαθητριών τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Χρόνος δράσης

4 συναντήσεις, διάρκειας 45΄ η καθεμία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας