menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ζάννειο Εκπαιδευτήριο

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

ΕΜΦΥΛΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

Ζάννειο Εκπαιδευτήριο

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό οργανισμό ο οποίος στέκεται και βαδίζει κοντά στην κάθε οικογένεια, στο κάθε παιδί ξεχωριστά. Αποτελείται από ανθρώπους προσιτούς, ανθρώπους που είναι κοντά στο παιδί και την οικογένεια, ανθρώπους που προσπαθούν καθημερινά για την ποιότητα μέσα στη σχολική καθημερινότητα. Προσανατολισμένο στη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη, η εκπαιδευτική του ταυτότητα αντικατοπτρίζει όλα όσα είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση και την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών για ένα βιώσιμο και ποιοτικό μέλλον.


Διευθυντής Σχολείου

Ελένη Λευκαδίτη - Δημήτριος Κέφης

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στη σύγχρονη κοινωνία ο ρόλος της διαφήμισης στη ζωή του ανθρώπου είναι καθοριστικός, αφού καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με πληθώρα διαφημιστικών μηνυμάτων. Παρόλο που εκ πρώτης όψεως τα διαφημιστικά μηνύματα μοιάζουν «αθώα», στην πραγματικότητα προβάλλουν συγκεκριμένες ιδεολογίες και πεποιθήσεις αναφορικά με τους ρόλους των δύο φύλων, τη γλώσσα και τις κοινωνικές νόρμες. Σε μια εποχή που τα περιστατικά της έμφυλης βίας και των κοινωνικών ανισοτήτων παρουσιάζονται ηχηρά στην καθημερινότητα είναι ανάγκη να καλλιεργηθεί η κριτική στάση των παιδιών απέναντι στην οπτική του κόσμου που τα Κείμενα Μαζικής Κουλτούρας αναπαριστούν και στις λανθάνουσες πεποιθήσεις που τα χαρακτηρίζουν.

Η διδακτική αξιοποίηση των διαφημίσεων εντός της σχολικής τάξης στο πλαίσιο των «Πολυγραμματισμών», είχε στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/τριες και να αντιμετωπίσουν κριτικά τα κατασκευασμένα στερεότυπα, διερευνώντας τους ποικίλους γλωσσικούς και σημειωτικούς πόρους που αυτές αξιοποιούν, για να επιτύχουν τους εμπορικούς τους σκοπούς. Στο πλαίσιο της σύνδεσης του εξωσχολικού (κοινωνικού) περιβάλλοντος με το ενδοσχολικό (μαθησιακή διαδικασία) επιχειρήθηκε η Κριτική Ανάλυση Λόγου των διαφημιστικών μηνυμάτων.

Στο πρώτο στάδιο, της Τοποθετημένης πρακτικής, αφότου προηγήθηκε μια συζήτηση στην τάξη για τους ρόλους των δύο φύλων στην κοινωνία και τις ταυτότητές τους, ζητήθηκε από τα παιδιά να προσκομίσουν υλικό της επιλογής τους που κατά τη γνώμη τους εμπεριέχει στερεότυπα (π.χ. αγαπημένα τραγούδια, διαφημίσεις, αποσπάσματα από τηλεοπτικές εκπομπές κ.ά.). Χωρίστηκαν σε ομάδες και κατηγοριοποίησαν το υλικό τους με κριτήριο το είδος του, την εμφάνιση των στερεοτύπων σε εικόνα/γλώσσα, τη συχνότητά τους, το πόσο αντιληπτά γίνονταν με μια πρώτη «ανάγνωση» κ.τ.λ.

Στο δεύτερο στάδιο, της Ανοιχτής διδασκαλίας, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού και με τη χρήση φύλλων εργασίας, κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους αναφορικά με το νόημα, τη γλώσσα και τους σημειωτικούς πόρους των κειμένων. Σχολίασαν την απεικόνιση των φύλων, τη χρήση των λέξεων και την ανάδυση των συναισθημάτων, τη λειτουργία του χιούμορ, της μουσικής, της εικόνας, και προσπάθησαν να εξηγήσουν τον λόγο που προβαίνουν οι παραγωγοί σε αυτές τις επιλογές.

Στα τελευταία στάδια, της Κριτικής Πλαισίωσης και της Μετασχηματισμένης Πρακτικής, εξήγαγαν τα συμπεράσματά τους σχολιάζοντας τις διαφημίσεις στο κοινωνικοπολιτισμικό τους πλαίσιο και κατέληξαν στο πώς αυτές επηρεάζουν την κοινή γνώμη και διαμορφώνουν τελικά τις κοινωνικές νόρμες φυσικοποιώντας στερεότυπα. Τέλος, ανασκεύασαν τα αρχικά κείμενα, παρήγαγαν πολυτροπικά κείμενα και παρουσιάσεις και γνωστοποίησαν τα ευρήματά τους.


Αποτελέσματα / επίδραση

Μέσα από τη διαδικασία της κριτικής ανάλυσης των διαφημίσεων, οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να εξερευνήσουν τα διαφορετικά στοιχεία των μηνυμάτων, να αναγνωρίσουν τις ιδεολογίες που προωθούν, και να αναπτύξουν κριτική αίσθηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την κοινωνία. Μέσω της συλλογικής συζήτησης, της ανάλυσης και της αναθεώρησης των μηνυμάτων, οι μαθητές/τριες ενδυναμώθηκαν ως προς την ανάληψη ενεργού ρόλου στη διαμόρφωση των δικών τους πεποιθήσεων και στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης.Συνεργασίες

Ζάννειο Δημοτικό


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΡΓΙΑ

Στόχος δράσης

Κατανόηση και ανάλυση της ρητορικής των διαφημίσεων και των μηνυμάτων που μεταφέρουν, ανάπτυξη κριτικής σκέψης και ικανότητας αναγνώρισης των ιδεολογικών προκαταλήψεων και των κρυμμένων μηνυμάτων στις διαφημίσεις, κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι διαφημίσεις διαμορφώνουν τις κοινωνικές πεποιθήσεις και τις πρακτικές, κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι διαφημίσεις αναπαριστούν και ενισχύουν στερεότυπα φύλου και κοινωνικής ταυτότητας

Χρόνος δράσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας