menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Ζάννειο Εκπαιδευτήριο

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Εξερευνώντας την Ιστορία του 1940

Εξερευνώντας την Ιστορία του 1940
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

Ζάννειο Εκπαιδευτήριο

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό οργανισμό ο οποίος στέκεται και βαδίζει κοντά στην κάθε οικογένεια, στο κάθε παιδί ξεχωριστά. Αποτελείται από ανθρώπους προσιτούς, ανθρώπους που είναι κοντά στο παιδί και την οικογένεια, ανθρώπους που προσπαθούν καθημερινά για την ποιότητα μέσα στη σχολική καθημερινότητα. Περιλαμβάνει τις βαθμίδες Προσχολικής, Παιδικός Σταθμός και Νηπιαγωγείο, και Δημοτικής εκπαίδευσης. Προσανατολισμένο στη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη, η εκπαιδευτική του ταυτότητα αντικατοπτρίζει όλα όσα είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση και την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών για ένα βιώσιμο και ποιοτικό μέλλον.


Διευθυντής Σχολείου

Ελενη Λευκαδιτη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται ως η επανάσταση της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Αυτή η επανάσταση έχει επιβάλει αλλαγές σε διάφορες πτυχές, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Το περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας έχει επηρεαστεί θετικά από τις τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς προσφέρει ευκαιρίες για βελτιωμένες εμπειρίες και νέες δεξιότητες, όπως συνεργασία, καινοτόμα εφαρμογή της γνώσης, κριτική σκέψη κ.ά.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 1940 το Δημοτικό Σχολείο επέλεξε να προσεγγίσει τα γεγονότα με ένα διαφορετικό τρόπο, αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες (συστήματα διαχείρισης μάθησης, ψηφιακά εργαλεία) με ποικίλους τρόπους.

Η προσέγγιση των γεγονότων εφαρμόστηκε μέσω της μικτής μάθησης (Blended learning) και πιο συγκεκριμένα μέσω του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης για τις τάξεις Δ’,Ε’,ΣΤ’. Αναλυτικότερα, η μικτή μάθηση είναι μια νέα μεθοδολογία, η οποία συνδυάζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις ενσωματώνονται και αναμειγνύονται μεταξύ τους, συνδυάζοντας και ενισχύοντας ένα θετικό μαθησιακό.  Το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης (Flipped Classroom) ανατρέπει την παραδοσιακή σχέση μεταξύ της διδασκαλίας στην τάξη και των εργασιών στο σπίτι. Ουσιαστικά οι μαθητές παρακολουθούν βιντεομαθήματα ή μελετούν το διαθέσιμο υλικό και εξασκούνται στη νέα γνώση, στο δικό τους χώρο και ρυθμό, ενώ το περιβάλλον της τάξης χρησιμοποιείται για δραστηριότητες, ώστε να εφαρμοστεί καλύτερα η νέα γνώση. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία με επίκεντρο τον δάσκαλο, στην ανεστραμμένη τάξη οι μαθητές είναι το επίκεντρο και πολλοί ερευνητές συμφωνούν ότι ενσωματώνει ένα σύνολο θεωριών, όπως η ενεργητική και η συνεργατική μάθηση.

Το πρόγραμμα διαμορφώθηκε σε 4 φάσεις οι οποίες αναλύονται παρακάτω:

Φάση 1 – Εισαγωγή

Ο εκπαιδευτικός κάθε τάξης παρουσίασε βασικές πληροφορίες των γεγονότων μέσα από το ψηφιακό εργαλείο Genial.ly. Η πρώτη διαφάνεια περιλάμβανε την ερώτηση «Τι γιορτάζουμε την 28η Οκτωβρίου;». Η παραπάνω ερώτηση είχε διττό ρόλο. Αφενός να κεντρίσει την προσοχή των μαθητών και να τους παρακινήσει να σκεφτούν και αφετέρου να γίνει η συσχέτιση με προγενέστερες γνώσεις, ώστε να διευκολυνθεί η μαθησιακή διαδικασία. Στη συνέχεια, αφού ακούστηκαν οι απαντήσεις των μαθητών, ξεκίνησε η παρουσίαση. Η παρουσίαση περιλάμβανε τις βασικές πληροφορίες των γεγονότων, εικόνες, ακουστικό υλικό και βίντεο, με σκοπό να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών.  

Φάση 2 - Κατανόηση

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση, οι μαθητές κλήθηκαν στο δικό τους χρόνο να επισκεφθούν την πλατφόρμα Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης και να ολοκληρώσουν την εργασία που τους ανατέθηκε. Η εργασία αφορούσε την παρακολούθηση δύο βίντεο και την απάντηση σχετικών με αυτά ερωτήσεων (ανοιχτού και/κλειστού τύπου) στο ψηφιακό εργαλείο Edpuzzle. Η επιλογή της συγκεκριμένης δραστηριότητας έγινε με γνώμονα την επανάληψη και την εξάσκηση της γνώσης, ώστε να αυξηθεί περαιτέρω η κατανόηση και η διατήρησή της. Το εργαλείο Edpuzzle επιλέχθηκε λόγω των δυνατοτήτων εξατομίκευσης και διαφοροποίησης ενός βίντεο. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός είχε τη δυνατότητα να δει ποιοι μαθητές παρακολούθησαν το βίντεο, τις απαντήσεις τους και να παρέχει προσωπική ανατροφοδότηση.

Φάση 3 - Εξερεύνηση

Στην 3η φάση αφού έγινε συζήτηση σχετικά με τα δύο βίντεο που τους είχαν ανατεθεί για εργασία. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε ομάδες και κλήθηκαν να συζητήσουν και να απαντήσουν ομαδικά στις ερωτήσεις «Πώς ήταν η ζωή την περίοδο της κατοχής;», «Ποια η συμβολή των γυναικών στον πόλεμο;». Η παραπάνω δραστηριότητα είχε σκοπό να ενθαρρύνει τους μαθητές/τριες να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν και να σκεφτούν κριτικά, ώστε να δώσουν μια ολοκληρωμένη απάντηση στην ερώτηση που τους τέθηκε. Στο τέλος της ώρας, ο εκπαιδευτικός τους ενημέρωσε για τις δύο νέες εργασίες στην πλατφόρμα Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης. Η πρώτη εργασία αφορούσε μια διαδραστική εικόνα στο ψηφιακό εργαλείο Thinglink, όπου περιείχε τραγούδια και 3 παιχνίδια. Τα δύο παιχνίδια δημιουργήθηκαν στο Wordwall και αφορούσαν ένα κουίζ και ένα παιχνίδι μνήμης, ενώ το άλλο παιχνίδι δημιουργήθηκε στο Quizizz και αποτελούσε ένα κουίζ γνώσεων σχετικά με τα γεγονότα του 1940. Επιπλέον, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν σχετικά τραγούδια της Επετείου από το Youtube. Η δεύτερη εργασία αφορούσε τον ψηφιακό πίνακα Padlet. Οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να σχολιάσουν έναν πίνακα του Πικάσο και μια φωτογραφία. Στη συνέχεια ανέλαβαν το ρόλο του ερευνητή και να βρουν πληροφορίες σχετικά με την 28η Οκτωβρίου και αφού τις ανεβάσουν στο Padlet, να τις παρουσιάσουν στην επόμενη συνάντηση. Η χρησιμότητα της δραστηριότητας στο Padlet έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή να πλοηγηθεί σε διαδικτυακές πηγές και να επιλέξει μόνος του το περιεχόμενο που τον αντιπροσώπευε και να το μοιραστεί με την ομάδα.

Φάση 4 – Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού

Στην  4η φάση οι μαθητές παρουσίασαν με το δικό τους τρόπο τις πληροφορίες που βρήκαν (Power point). Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες των 4 και με τη βοήθεια tablet συμμετείχαν σε ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού. Κλήθηκαν να εντοπίσουν σε διάφορα μέρη του σχολείου QR code και να λύσουν τους γρίφους σε διάφορα ψηφιακά εργαλεία.


Αποτελέσματα / επίδραση

Ο συνδυασμός της τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων παρέχει στους μαθητές όλα τα απαραίτητα μέσα επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, οι διαφορετικές μορφές πρόσβασης που παρέχει η τεχνολογία διασφαλίζουν μια πιο ευρεία και αποτελεσματική διερευνητική εργασία για το αντικείμενο μελέτης. Η προσέγγιση των γεγονότων του 1940 αποτέλεσε αφορμή για να γνωρίσουν οι μαθητές με ένα διαφορετικό τρόπο τα γεγονότα του ΟΧΙ.

 Συνεργασίες

Δήμος Ηρακλείου


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δημήτριος Κέφης, Ρένα Βουιδασκάκη

Στόχος δράσης

Κατανόηση των γεγονότων του 1940. Κατανόηση της γερμανικής εισβολής και της κατάκτησης όλης της χώρας. Αντίληψη της σπουδαιότητας της νίκης της Ελλάδας επί της Ιταλίας. Γνωριμία με τα τραγούδια της εποχής. Αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων και εφαρμογών. Καλλιέργεια δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού. Καλλιέργεια κριτικής σκέψης.

Χρόνος δράσης

1 ΜΗΝΑΣ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας