menu

Σύνδεση | Εγγραφή

1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Εικονικός Συμψηφισμός Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εικονικός Συμψηφισμός Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης στα πλαίσια της δράσης "Μια νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ." πραγματοποίησε τον εικονικό συμψηφισμό ηλεκτρικής ενέργειας και προσπαθώντας να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητο υλοποίησε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ.

Το σχολείο μας, στα πλαίσια εφαρμογής του Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού προέβη στην τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών στη στέγη του, με σκοπό την αντιστάθμιση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η παρούσα αποτελεί μια καινοτόμο ιδέα που θα καταστήσει το σχολείο  πρωτοπόρο στην εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε μείωση του κόστους ενέργειας και απελευθέρωση κονδυλίων για άλλους τομείς. Ταυτόχρονα, με την εξοικονόμηση ενέργειας θα μειωθεί σημαντικά και το ανθρακικό αποτύπωμα των δημοτικών εγκαταστάσεων, όπως απαιτείται και από τις κατευθύνσεις και τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαταστάθηκε στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης και η καινοτομία του εντοπίζεται στο ότι θα παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο θα διατεθεί στον Δήμο Μυτιλήνης και θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες μίας κοινωνικής δομής (4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – ΠΙΚΠΑ Μυτιλήνης) η οποία μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο της πόλης.

Σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία, καθιερώνεται ο λεγόμενος Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός για την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με την παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ (π.χ. Φωτοβολταϊκά) χωρίς να απαιτείται η παραγωγή και η κατανάλωση της ενέργειας να γίνεται στον ίδιο χώρο. 

Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

Ως σχολική μονάδα θα είμαστε σε θέση να παράξουμε ηλεκτρική ενέργεια με όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Υπολογίζουμε ακόμη ότι με βάση την 20ετή διάρκεια ζωής του έργου, θα γίνει απόσβεση στα επόμενα 8 χρόνια και έπειτα θα υπάρξει όφελος από την παραγόμενη ενέργεια.

Η απόκτηση τεχνικής εκπαίδευσης από τους εμπλεκόμενους μαθητές σε θέματα που αφορούν τις ήπιες μορφές ενέργειας αλλά και τις νέες τεχνολογίες, αποτελεί παράγοντα ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη του τόπου. Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Μυτιλήνης, με αυτό το έργο του επιδιώκει να μεταδώσει την τεχνογνωσία του και σε άλλα σχολεία, για τη δημιουργία ενός δικτύου πιλοτικών παραγωγικών μονάδων, που θα μπορούν να παράγουν και να προσφέρουν.

Για την υλοποίηση της παρούσας ενέργειας, εμπλέχτηκαν και συνεργάστηκαν οι μαθητές από τις ειδικότητες των Ηλεκτρολόγων (Ηλεκτρολογική Μελέτη Εγκατάστασης και Λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος), των Δομικών Έργων (Χωροθέτηση Πλαισίων Φωτοβολταϊκού Συστήματος), των Μηχανολόγων (Δημιουργία Στηριγμάτων Φωτοβολταϊκού Συστήματος) και των Πληροφορικών (Online Σύνδεση Συστήματος για την παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, της ροής ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο).

Τέλος, σε συνεργασία με το τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα υλοποιούνται εναέριες επιθεωρήσεις, με τη χρήση Drone, των Φωτοβολταϊκών Πάνελ.

Το έργο αυτό δείχνει τον δρόμο στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θα μπορεί να εξοικονομεί ετησίως εκατομμύρια ευρώ και να τα κατευθύνει σε αναπτυξιακές δράσεις ή δράσεις κοινωνικής πολιτικής χάρη στην εικονική αυτοπαραγωγή. Η εγκατάσταση του έργου ολοκληρώθηκε, ωστόσο δεν έχει συνδεθεί στο δίκτυο της ΔΕΔΗΕ.


Αποτελέσματα / επίδραση

Ενεργειακή Ανεξαρτησία Σχολείου

Το συγκεκριμένο έργο υπολογίζεται ότι θα έχει απόδοση 1300kWh/kWp. H παραγόμενη ενέργεια υπολογίζεται ανά έτος 6240kWp ενώ υπολογίζεται ότι θα γίνεται 6000kg αποφυγή έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα με βάση το σημερινό ενεργειακό μείγμα που επικρατεί στην Ελλάδα.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κότερος Ελευθέριος, Βενετής Λάμπρος, Κουκούλας Γεώργιος, Αντωνέλος Παναγιώτης

Στόχος δράσης

Να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητο το σχολείο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 5


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας