menu

Σύνδεση | Εγγραφή

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Εγώ κι εσύ μαζί – Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Εγώ κι εσύ μαζί – Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ

Το 2ο δημοτικό σχολείο Ακράτας είναι μια σχολική μονάδα σε ημιαστική περιοχή στον νομό Αχαϊας. Βρίσκεται στο Κράθιο (Δημοτική ενότητα Ακράτας) και ανήκει στον Δήμο Αιγιάλειας. Διδάσκουν σε αυτό 15 εκπ/κοί και έχει 94 μαθητές κατανεμημένους σε 7 τμήματα. Βασικά χαρακτηριστικά του σχολείου είναι α) η μονιμότητα πολλών εκπ/κών, πράγμα που σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί ενας πυρήνας ανθρώπων που δρουν από κοινού για την συνολική βελτίωση της σχολικής μονάδας και β) ο μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μαθητών, περίπου 45%, προερχόμενοι από Αλβανία που φοιτούν στο σχολείο και του προσδίδουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του. Η εκπαιδευτική μονάδα υιοθετεί ανοικτό επικοινωνιακό κλίμα, παροτρύνει την ισοτιμία στις επικοινωνιακές σχέσεις, δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς της. Προωθεί αποτελεσματικά την άτυπη μαθητεία μέσα στο σχολείο και την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιτυγχάνοντας έτσι τη στήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου και την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το σχολείο συνεργάζεται με τους τοπικούς φορείς και τους πολιτιστικούς Συλλόγους του τόπου για τη διενέργεια εκδηλώσεων και συμμετέχει με όλες του τις δυνάμεις στις δράσεις της τοπικής κοινότητας. Η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η παρουσίαση έργων των μαθητών προωθεί την εξωστρέφεια του σχολείου και τη σύνδεσή του με την κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν πρωτοβουλιακή δράση για την ανάπτυξη καινοτόμων δραστηριοτήτων στη σχολική μονάδα.


Διευθυντής Σχολείου

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΜΩΝΑ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, στοχεύοντας στη γνώση και στην κατανόηση των κανόνων, των αρχών και των αξιών που αυτά στηρίζουν αλλά και των μηχανισμών προστασίας τους.

 Οι μαθητές να γνωρίσουν τις βασικές αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αναγνωρίζοντας την αξία της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης και της ανάγκης για ευημερία σε όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία κ.τ.λ. μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό της Διεθνούς αμνηστίας για το σκοπό αυτό.  Να ευαισθητοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη θεματική του προγράμματος και να οδηγηθούν σε γόνιμο προβληματισμό.

Μέσα από τις προτεινόμενες βιωματικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καλλιεργείται η ενσυναίσθηση και η πολυπολιτισμική μάθηση, υιοθετούνται θετικές στάσεις και συμπεριφορές, προωθείται ο σεβασμός και η ισότητα όλων, ενδυναμώνονται οι μειονότητες, δημιουργείται πνεύμα αλληλεγγύης και αποδοχής της διαφορετικότητας.

Οι στρατηγικές και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση κάθε επιμέρους στόχου, στο πλαίσιο της ενεργητικής και βιωματικής μάθησης για την υποστήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών, είναι οι εξής: κοινωνικές ιστορίες, καταιγισμός ιδεών με συζήτηση ανάμεσα στους μαθητές, βιβλιοπαρουσιάσεις, προβολές ταινιών/βίντεο της Διεθνούς Αμνηστίας, παιχνίδι ρόλων, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά εργαστήρια με δημιουργίες των μαθητών, ακολουθούμενα από συζήτηση και έκθεση των έργων σε χώρους του σχολείου και διαλέξεις από ειδικούς επιστήμονες και εκπροσώπους συνεργαζόμενων φορέων.

 Οι μαθητές, επίσης, θα εκπαιδευτούν μέσω συμμετοχικών, συνεργατικών και δημοκρατικών μεθόδων να σέβονται τα δικαιώματα όλων, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινωνία ίσων και ελευθέρων πολιτών, η οποία προάγει την ολοκλήρωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης της ειρήνης και της ευημερίας.

 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές:

 • γνώρισαν τις βασικές αρχές των ανθρώπινων δικαιωμάτων από τη Χάρτα του Ο.Η.Ε,
 • αναγνώρισαν την αξία της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης και
 • της ανάγκης για ευημερία σε όλους, ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία κ.τ.λ.
 • ευαισθητοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τη θεματική του προγράμματος και οδηγήθηκαν σε γόνιμο προβληματισμό.

Οι μαθητές, επίσης, έμαθαν βιωματικά μέσω συμμετοχικών, συνεργατικών και δημοκρατικών μεθόδων:

 • να σέβονται τα δικαιώματα όλων, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινωνία ίσων και ελευθέρων πολιτών.

Μέσα από τις προτεινόμενες βιωματικές και εκπαιδευτικές δράσεις:

 • καλλιεργήθηκε η ενσυναίσθηση και
 • η πολυπολιτισμική μάθηση,
 • υιοθετήθηκαν θετικές στάσεις και συμπεριφορές,
 • προωθήθηκε ο σεβασμός και
 • η ισότητα όλων.

Έμαθαν να λειτουργούν ομαδικά και συνεργατικά, αναπτύσσοντας θετικό κλίμα στη δυναμική της ομάδας,

 • ενδυναμώθηκαν οι μειονότητες,
 • δημιουργήθηκε πνεύμα αλληλεγγύης και
 • αποδοχής της διαφορετικότητας και
 • προάχθηκε η ολοκλήρωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης ενώ παράλληλα τονίστηκε η σημασία της ειρήνης και της δικαιοσύνης.

Επίσης, με αφορμή τις δύσκολες και πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε λόγω της πανδημίας, οι μαθητές δημιούργησαν χριστουγεννιάτικες κάρτες με σκοπό την υποστήριξη του υγειονομικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Παναγία η Βοήθεια και αποτίνοντας ευγνωμοσύνη για την προστασία από αυτούς του Δικαιώματος της Υγείας.Συνεργασίες

Διεθνής Αμνηστία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Ακράτας

Κοινότητα Κραθίου

Δήμος Αιγιάλειας


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Αγγελική Κατούφα, Χαρίκλεια Μαμωνά, Όλγα Παππά

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

α) Δημιουργία θεατρικών δρώμενων και έκθεση εικαστικών έργων στο χώρο του σχολείου.

β) Δημιουργία εντύπων και αφισών για ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας.

γ) Δημιουργία χριστουγεννιάτικων καρτών για την υποστήριξη του υγειονομικού προσωπικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Παναγία η Βοήθεια.

δ) Δημοσίευση σε ιστοσελίδα σχολείου, μέσα κοινωνικής Δικτύωσης σχολείου, Ανάρτηση στο ψηφιακό τόπο του σχολείου στο Facebook.


Στόχος δράσης

Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι αφενός η αποσαφήνιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού, εστιάζοντας στη διαφορετικότητα, το προσφυγικό ζήτημα, την ισότητα φύλων, την προσβασιμότητα και τα περιβαλλοντικά δικαιώματα και αφετέρου, μέσα από τις προτεινόμενες βιωματικές και εκπαιδευτικές δράσεις, η καλλιέργεια της κουλτούρας της ευαισθητοποίησης και του σεβασμού της διαφορετικότητας και της ανάγκης διαμόρφωσης μίας κοινωνίας ίσων και ελεύθερων πολιτών.

Χρόνος δράσης

6 μήνες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 3

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας