menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Κολλέγιο Ανατόλια

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Διαθεματική Εργασία Νέων Ελληνικών - Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής για το Ρατσισμό

Διαθεματική Εργασία Νέων Ελληνικών - Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής για το Ρατσισμό
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

Κολλέγιο Ανατόλια

Μη Κερδοσκοπικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ιδρύθηκε το 1886 από Αμερικανούς ιεραποστόλους και λειτούργησε αρχικά στη Μερζιφούντα της Μ. Ασίας. Η τουρκική κυβέρνηση διέταξε το κλείσιμο του Κολλεγίου Ανατόλια το 1921. Με τη βοήθεια του Ελευθέριου Βενιζέλου το Ανατόλια ξανάνοιξε τις πύλες του στη Θεσσαλονίκη το 1924.


Διευθυντής Σχολείου

Γυμνάσιο Στέλιος Αξαρλής-Ρόη Σταμάτη Λύκειο Κυριάκος Αρβανίτης-Ιωάννα Τσιτσικλή

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Πρόκειται για μία διαθεματική εργασία μεταξύ των μαθημάτων των Νέων Ελληνικών της Γ΄ Γυμνασίου και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄ Γυμνασίου.

Στα Νέα Ελληνικά οι μαθητές/–τριες μέσα από έρευνα και επεξεργασία κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού γνωρίζουν και κατανοούν τις μορφές ρατσισμού, τις διαστάσεις τους και τις συνέπειές τους ως κοινωνικό φαινόμενο και τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Στην Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή οι μαθητές/–τριες γνωρίζουν και κατανοούν την έννοια των κοινωνικών όρων θεσμός – θεσμοποίηση – θεσμοθέτηση, τις κατηγορίες των θεσμών, τους παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία ή στην κατάργηση θεσμών και τα στοιχεία εκείνα που διαθέτει ένα αποτελεσματικό ως προς το στόχο του infographic.

Έπειτα ανατίθεται στους μαθητές/–τριες η ακόλουθη εργασία:

«Στο πλαίσιο διαγωνισμού που προκηρύσσεται από τον ΟΗΕ σχετικά με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, αναλαμβάνετε στο σχολείο σας εκστρατεία στην οποία μέσω infographic:

 1. Ενημερώνετε τους συμμαθητές σας για μία από τις ακόλουθες μορφές ρατσισμού: φυλετικό ρατσισμό, σεξισμό, κινητική αναπηρία, διανοητική αναπηρία, κοινωνικός ρατσισμός, θρησκευτικός ρατσισμός, ως εξής:
  • παρουσιάζετε μία χαρακτηριστική εικόνα που αναδεικνύει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης μορφής ρατσισμού,
  • δίνετε δύο τεκμήρια από την Ελλάδα και το εξωτερικό (παραδείγματα, στατιστικά δεδομένα, κ.λπ.) από το Διαδίκτυο με τις κατάλληλες παραπομπές.
 2. Προτείνετε τρία τουλάχιστον βήματα στήριξης των θυμάτων συνδέοντας κάθε φορά τις προτάσεις σας με τον αρμόδιο θεσμό.»

Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές/–τριες γνωρίζουν και κατανοούν τόσο το κοινωνικό φαινόμενο του ρατσισμού όσο και την αξία και τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων.

Παράλληλα αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο μπορεί σήμερα η τεχνολογία να συμβάλει στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με κοινωνικά θέματα και προβλήματα.

Μέσα από την όλη διαδικασία οι μαθητές/–τριες καλλιεργούν τις ακόλουθες δεξιότητες:

Επικοινωνία

 • ερμηνεία και αποτελεσματική χρήση της μη λεκτικής επικοινωνίας
 • ομαδική συζήτηση για ιδέες και γνώσεις με συμμαθητές και διδάσκοντες
 • συνεργασία με συμμαθητές (και ειδικούς) με χρήση διάφορων ψηφιακών περιβαλλόντων και μέσων
 • κριτική ανάγνωση με σκοπό την κατανόηση
 • ανάγνωση ποικίλων κειμένων για πληροφόρηση
 • σύνταξη κειμένων με διαφορετικούς στόχους
 • έγκυρη και συνοπτική παράφραση
 • αποτελεσματικές και συνοπτικές σημειώσεις για μελέτη
 • ανεύρεση πληροφοριών για (μονοθεματικές και) διαθεματικές διερευνήσεις, με τη βοήθεια διαφορετικών μέσων
 • λογική οργάνωση και απόδοση των πληροφοριών

Κοινωνικότητα

διαχείριση και επίλυση διαφορών, συλλογική εργασία σε ομάδες

Προσωπική οργάνωση

 • σχεδιασμός βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εργασιών, συμμόρφωση με προθεσμίες
 • φέρνοντας το απαραίτητο υλικό και τα απαραίτητα εφόδια στην τάξη

Έρευνα

     Δεξιότητες πληροφοριακής παιδείας

 • Πρόσβαση σε πληροφορίες για προσωπική ενημέρωση και ενημέρωση τρίτων
 • Συσχετισμοί μεταξύ διαφορετικών πηγών πληροφόρησης
 • Κατανόηση και σεβασμός των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Χρήση παραπομπών και αναφορών, υποσημειώσεων / σημειώσεων στο τέλος του κειμένου και οργάνωση της βιβλιογραφίας σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις

     Δεξιότητες γραμματισμού στα μέσα

 • εύρεση, οργάνωση, ανάλυση, αξιολόγηση, σύνθεση και δεοντολογική χρήση πληροφοριών από διάφορες πηγές και μέσα
 • αναζήτηση διαφορετικών προοπτικών από πολλαπλές και ποικίλες πηγές

Σκέψη

 • συλλογή και οργάνωση σχετικών πληροφοριών για τη στοιχειοθέτηση ενός επιχειρήματος
 • αξιολόγηση στοιχείων και επιχειρημάτων
 • αναγνώριση και αξιολόγηση προτάσεων
 • εξέταση ιδεών από διαφορετικές οπτικές

Δεξιότητες δημιουργικής σκέψης

δημιουργία καινοτόμων λύσεων για πραγματικά προβλήματαΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κοτρώνη Ζωή, Φιλίππου Στέλλα, Παλαντζιάν Ελίνα, Δημογέροντα Θεανώ, Σπάνδου Υπαπαντή, Κατέρη Ιουστίνη, Κωνσταντίνου Θάλεια, Μώραλης Θωμάς, Αλέξης Ρούτσης, Ελένη Χατζημαυρουδή

Στόχος δράσης

Οι μαθητές/-τριες της Γ΄ Γυμνασίου κλήθηκαν να δημιουργήσουν ανά ομάδες των 4-5 ατόμων ένα infographic με το οποίο θα αναδείξουν μία μορφή ρατσισμού (φυλετικός ρατσισμός, σεξισμός, κινητική αναπηρία, διανοητική αναπηρία, κοινωνικός ρατσισμός, θρησκευτικός ρατσισμός) και θα προτείνουν συγκεκριμένους θεσμούς που μπορούν να συμβάλουν στη στήριξη των θυμάτων και στην αντιμετώπιση του κοινωνικού αυτού προβλήματος. Τελικός στόχος είναι η παρουσίαση των infographic που δημιούργησαν στη σχολική κοινότητα τόσο με προφορική παρουσίαση στα τμήματα όσο και με έκθεσή τους σε σχολική εκδήλωση προκειμένου να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Χρόνος δράσης

8 διδακτικές ώρες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (2)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 8Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας