menu

Σύνδεση | Εγγραφή

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Δάμασε τις φυσικές καταστροφές

Δάμασε τις φυσικές καταστροφές
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης είναι ένα 15θέσιο σχολείο που φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό μαθητών από όλες τις κοινωνικές ομάδες της πολυπολιτισμικής περιοχής μας. Το σχολείο μας είναι ανοιχτό στις καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και ενεργό όσον αφορά σε δράσεις που προωθούν την μαθητοκεντρικότητα, την βιωματική εμπειρία, την δημοκρατία και τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση.


Διευθυντής Σχολείου

Ευθύμιος Ευθυμίου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές/τριες εντοπίζουν τις αιτίες που προκαλούν τις πλημμύρες, φωτιές-πυρκαγιές, τον καύσωνα, τον σεισμό, το τσουνάμι, τον ανεμοστρόβιλο,μαθαίνουν την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους


Αποτελέσματα / επίδραση

Μέσα από την εφαρμογή του προγράμματος οι μαθητές/τριες πέτυχαν τους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει. Καλλιέργησαν τη δημιουργικότητά τους, επικοινώνησαν μεταξύ τους με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη, την αυτομέριμνα, την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία τους, γνώρισαν και ανέπτυξαν τρόπους επίλυσης προβλημάτων ενίσχυσαν σημαντικά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Γνώρισαν τα φαινόμενα των φυσικών καταστροφών, αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητά τους, την ευθύνη που έχουν σαν ενεργοί πολίτες όσον αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών. Το πρόγραμμα εξακτινώθηκε και σε άλλα μαθήματα επιτυχώς καθώς οι μαθητές/τριές μας είχαν την ευκαιρία να το βιώσουν και μέσα από τα αγγλικά, τη μουσική, τα εικαστικά, την πληροφορική.

Έγινε επέκταση του θέματος της ενότητας και σύνδεση με τις σπουδαιότερες κλιματικές αλλαγές, την σωστή ανακύκλωση, την προσπάθεια για έναν βιώσιμο πλανήτη. Το πρόγραμμα είναι από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – SNFCC Class, βιώσιμος πλανήτης https://class.snfcc.org/ το οποίο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και ενθουσιασμό από τους μαθητές/τριες καθώς είχαν και την ευκαιρία να συνδυάσουν την μάθηση με το παιχνίδι.Συνεργασίες

Πυροσβεστική υπηρεσία

ΙΕΠ


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δημητριάδου Ζαφειρή Π.Ε.70, Παπασιμακοπούλου Μαρία Π.Ε. 06, Αναστασιάδου Ξανθίππη Π.Ε. 79, Παντελίδης Παύλος Π.Ε. 86, Πετρά Τσβετελίνα Π.Ε. 08, Ιωαννίδης Παναγιώτης, Παχούμης Ιωάννης, Καραγιαννίδου Γεωργία, Ταχτατζής Γιώργος, Καράμπελα Παναγιώτα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου

Ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών μέσω του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

ΙΕΠ


Στόχος δράσης

Οι μαθητές/τριες θα είναι σε θέση: * να γνωρίζουν σε τι οφείλονται οι φυσικές καταστροφές * να ξέρουν πώς προκαλούνται * να μάθουν ποιες είναι οι κυριότερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής * να ξεχωρίζουν το κλίμα από τον καιρό * να είναι σε θέση να προφυλαχτούν (πρόληψη) Το πρόγραμμα εν ολίγοις στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη αξιών και στάσεων που επιτρέπουν στον/στην μαθητή/τρια τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, την ενεργοποίηση του ενδιαφέροντός του για την προστασία και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος

Χρόνος δράσης

Δεκέμβριος-Ιανουάριος

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 4Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας