menu

Σύνδεση | Εγγραφή

19ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

Cultural Heritage in the modern world

Cultural Heritage in the modern world
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα πλαίσια ενός etwinning έργου με τίτλο: "Cultural Heritage in the modern world". Κατά τη διάρκεια του έργου εργαστήκαμε επάνω στην  πολιτιστική κληρονομιά των εταίρων (Ελλάδας, Τουρκίας, Ισπανίας, Λετονίας, Λιθουανίας και Αλβανίας).

Επίσης  εργαστήκαμε πάνω στην  πολιτιστική κληρονομιά της Αγγλίας  και στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Πραγματοποιήσαμε  έρευνα και εργαστήρια για τοπικά ή παραδοσιακά φαγητά, δημοτικά τραγούδια, παραδοσιακά παραμύθια, σε κάθε χώρα. Οι μαθητές μας γνώρισαν καλύτερα και  βελτίωσαν τις ξένες γλώσσες και τις πολιτιστικές τους δεξιότητες.  Έμαθαν να χρησιμοποιούν διάφορα  εργαλεία Web 2.0 κατά τη διάρκεια του έργου. Αποτέλεσμα αυτών των δράσεων εκτός των άλλων ήταν και η δημιουργία συνεργατικών έργων όπως  α)το βιβλίο με παραδοσιακά παραμύθια από όλες τις χώρες του προγράμματος  εικονογραφημένο και ηχογραφημένο από τους μαθητές, β)τη δημιουργία εικονογραφημένων παραδοσιακών τραγουδιών τα οποία μετέφρασαν, τραγούδησαν και χόρεψαν οι μαθητές, γ)Δημιουργήσαμε επίσης το ψηφιακό πολυγλωσσικό συνεργατικό λεξικό της ομάδας «Cultural Heritage in the modern world». Επιλέξαμε ένα πλήθος εύχρηστων λέξεων της καθημερινότητας και  της συνεργασίας στα πλαίσια του etwinning.  Έτσι προέκυψε το ψηφιακό λεξικό μας, δ)δημιουργήσαμε κουίζ-παιχνίδια σε εφαρμογές όπως το Learning Apps για να μπορούν οι μαθητές να ελέγχουν όσα έμαθαν στη διάρκεια του προγράμματος. 


Αποτελέσματα / επίδραση

Η πολιτιστική κληρονομιά  αναγνωρίστηκε από τους μαθητές ως μέσο για την  καλλιέργεια της  πολιτιστικής ταυτότητας. Κατανόησαν την ανάγκη για  προστασία της κοινής μας κληρονομιάς. Αναγνώρισαν ότι  η προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας αποτελεί  πολύ σημαντικό μέσο για την προσέγγιση των διαφορετικών κοινοτήτων και την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών.

Διάχυση των αποτελεσμάτων

  • Ανάρτηση του προγράμματος και του παραγόμενου υλικού στο ιστολόγιο του σχολείου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Παρουσίαση του προγράμματος, σε ειδική εκδήλωση, στους γονείς και στην τοπική κοινότητα.

 

  • Δελτία τύπου σε τοπικά blog και ιστοσελίδες.


Συνεργασίες

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

Συνεργαστήκαμε στα πλαίσια του etwinning με 8 εκπαιδευτικούς αντίστοιχων σχολείων από έξι διαφορετικές χώρες (Ελλάδας, Τουρκίας, Ισπανίας, Λετονίας, Λιθουανίας και Αλβανίας).

Σε τοπικό επίπεδο:

Συνεργαστήκαμε με το γραφείο πολιτιστικών θεμάτων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πιερίας και με τους γονείς των μαθητών.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μαργαρίτη Θωμαή

Στόχος δράσης

Πολιτιστική Κληρονομιά είναι το κληροδότημα από φυσικά αντικείμενα και από άυλα χαρακτηριστικά μιας ομάδας ή κoινωνίας, τα οποία έχουν κληροδοτηθεί από τις παλαιότερες γενιές και διατηρούνται στο παρόν ενώ παράλληλα παραχωρούνται στο μέλλον για να επωφεληθούν οι επόμενες γενιές. Μέσω αυτής μαθαίνουμε για την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Στόχος της εκπαίδευσης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι να προσφέρουμε στους μαθητές ευκαιρίες συμμετοχής σε εμπειρίες για την απόκτηση νέων ιδεών και δεξιοτήτων. Ερχόμενοι σε άμεση επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά ή αναλύοντάς την, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις, διανοητικές δεξιότητες κι ένα ευρύτερο φάσμα ικανοτήτων σε θέματα όπως η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ή η κοινωνική ευημερία. Η ενασχόληση με τον πολιτισμό, διαμορφώνει τη στάση μας απέναντι στη ζωή, μέσω της παρατήρησης, της εμπειρίας, της κατανόησης και της ερμηνείας. Συντελεί ακόμη στην αυτογνωσία μας, αλλά και στην κοινωνικοποίηση με τους ομοεθνείς μας και τους ξένους. Επίσης στόχος είναι να αναπτύξουν οι μαθητές την επικοινωνία, τη συνεργασία, την έρευνα, τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας, την επίλυση προβλημάτων, την έρευνα, τη λήψη αποφάσεων και τις δεξιότητες του 21ου αιώνα. Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης είναι ένα πλούσιο και ποικιλόμορφο ψηφιδωτό πολιτιστικής και δημιουργικής έκφρασης, κληρονομιά από προηγούμενες γενιές Ευρωπαίων και κληροδότημα για τις επόμενες γενιές που οφείλουν να γνωρίζουν οι μαθητές της Ευρώπης.

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος 2022 – Μάιος 2023

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας