menu

Σύνδεση | Εγγραφή

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

Climate Champions: Uniting for a Sustainable Future

Climate Champions: Uniting for a Sustainable Future
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ

Το σχολείο μας, ένα από τα πρώτα σχολεία που χαρακτηρίστηκαν ως διαπολιτισμικά, βρίσκεται σε μια ακριτική περιοχή με πολυπολιτισμικό πληθυσμό. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι Ρομά, παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣΔ συνυπάρχουν αρμονικά. Μέσα από την διαπολιτισμική προσέγγιση, προωθούμε την εποικοδομητική διαπλοκή των πληθυσμιακών ομάδων, την πολιτιστική επικοινωνία και τον διάλογο. Παράλληλα, καθώς το σχολείο μας βρίσκεται σε μια από τις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομικά περιοχές της Ελλάδας, προσφέρουμε στους μαθητές μας νέες εμπειρίες, εμπειρίες ζωής και μάθησης, που ίσως δεν θα μπορούσαν να αποκτήσουν έξω από το σχολείο. Ο εμπλουτισμός της μαθησιακής διαδικασίας, η συμμετοχή σε δράσεις και εκδηλώσεις όχι μόνο γνωστικού, αλλά και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καινοτόμα προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, εκδρομές είναι κάποιες από τις διαστάσεις που έχουμε ενσωματώσει στη σχολική ζωή και διευρύνουμε χρόνο με το χρόνο. Στο σχολείο μας έχει απονεμηθεί η ετικέτα eTwinning, η οποία πιστοποιεί και επιβραβεύει την αφοσίωσή μας στις αρχές της καινοτομίας, της συμπερίληψης και της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιπλέον, ως μέλος του Δικτύου Σχολείων Πρεσβευτών για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, προωθούμε ενεργά τις αρχές της βιωσιμότητας, υιοθετώντας βιώσιμες πρακτικές και ενσωματώνοντας έννοιες βιωσιμότητας διαθεματικά στο πρόγραμμα σπουδών. Συνεργαζόμαστε με την τοπική κοινότητα και ενθαρρύνουμε τους μαθητές να αναλάβουν πρωτοβουλίες δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο σχολείο και στην κοινότητά τους. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι απαραίτητη για ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον.


Διευθυντής Σχολείου

Φωτεινή Δερτούζου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το eTwinning project “Climate Champions: Uniting for a Sustainable Future” καλεί τους μαθητές από τα τρία σχολεία - εταίρους να ηγηθούν της αλλαγής απέναντι στην κλιματική κρίση. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των μαθητών μέσα από συνεργατικές βιωματικές δραστηριότητες, ώστε να υιοθετήσουν ενεργό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και να διασφαλίσουν ένα βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη μας.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

 1. Κατανόηση της κλιματικής κρίσης:                                                                                              
 • Συλλογή δεδομένων από ένα συνεργατικό pre-test για την κλιματική κρίση με σκοπό να αξιολογηθεί ο βαθμός εξοικείωσης των μαθητών με τις σχετικές έννοιες ώστε να προσαρμοστούν ανάλογα οι δραστηριότητες του project.
 • Παρουσίαση και ανάλυση του βραβευμένου βιβλίου ‘The Tantrum Τhat Saved the World από την Αυστραλή συγγραφέα και εικονογράφο Megan Herbert και τον διακεκριμένο κλιματολόγο Michael E. Mann που πραγματεύεται την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της καθώς και την ανάγκη ανάληψης δράσης από όλους.
 • Δημιουργία διαδραστικού glossary και quiz κατανόησης.
 • Συνεργασία όλων των σχολείων για τη δημιουργία ψηφιακής ιστορίας με κύριους ήρωες τους μαθητές ως πρωταθλητές του κλίματος
 1. Εκπαιδευτικές επισκέψεις:
 1. Υπολογισμός αποτυπώματος άνθρακα:
 1. Ψηφιακό βιβλίο μαγειρικής:
 1. Πράσινη πρόκληση:
 • Διοργάνωση "πράσινης" πρόκλησης", όπου κάθε σχολείο υλοποιεί μία ή περισσότερες ‘πράσινες’ πρωτοβουλίες, όπως:
  • Καθαρισμός τοπικής περιοχής
  • Φύτευση δέντρων, λουλουδιών, βοτάνων στο σχολικό χώρο
  • Ανακύκλωση
 • Κοινοποίηση των δράσεων σε video.
 1. Ημέρα της Γης:
 1. Χάρτης ενεργειών για το κλίμα:
 • Δημιουργία ενός συνεργατικού χάρτη με τις δράσεις κάθε σχολείου για την κλιματική κρίση.

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 1. Ενεργή ευαισθητοποίηση:
 1. Συλλογή δεδομένων και ανάλυση:
 1. Δημιουργική έκφραση:
 1. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες:
 1. Συνεργατική αφήγηση:
 1. Πολιτισμική ανταλλαγή και συνεργασία:
 1. Διάδοση και προβολή:

 

 

 

 

 

 

 

 Συνεργασίες

Σε αυτό το έργο eTwinning το Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών συνεργάζεται με άλλα δύο σχολεία :

 • Edebali Ortaokulu, Izmit-Kocaeli, Turkey
 • E.B. Soeiro Pereira Gomes School, Alhandra, Portugal

Συνεργασίες με φορείς σε κάποιες από τις δράσεις μας:

 • ΚΕΠΕΑ Μαρώνειας
 • Δασική Υπηρεσία

Πολύτιμος αρωγός στις δράσεις ήταν όπως πάντα ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Βασιλική Κωσταρά, , Φωτεινή Δερτούζου, Μαρίνα Μπανταλίδου, Νετζεατίν Μαχμούτ Κεχαγιά

Στόχος δράσης

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση: • Ενημέρωση για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον, στα καιρικά φαινόμενα, στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας και στην απειλή για τη βιοποικιλότητα. Ενεργή πολιτειότητα: • Προώθηση της ενεργής πολιτειότητας, ευθυγραμμίζοντας το έργο με τον 13ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) του ΟΗΕ. • Ενθάρρυνση των μελών της κοινότητας να αναλάβουν ατομική και συλλογική δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Ψηφιακός γραμματισμός: • Διεύρυνση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της δημοσίευσης στο διαδίκτυο και χρήσης σχετικών τεχνολογικών εργαλείων λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της ψηφιακής ηθικής και της ασφάλειας στο διαδίκτυο. . Κριτική σκέψη και δημιουργικότητα: • Καλλιέργεια κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας. • Βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. • Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα. • Ενίσχυση των δεξιοτήτων γραφής, ομιλίας, ανάγνωσης και παραγωγής πολυμέσων. • Παραγωγή υλικού εστιασμένου στο κλίμα για την εξάσκηση των γλωσσικών δεξιοτήτων. • Προώθηση πράσινων πρωτοβουλιών για το περιβάλλον στην τοπική κοινότητα.

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος 2023 - Μάιος 2024

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 8


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας