menu

Σύνδεση | Εγγραφή

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

CLIMATE ACTION

CLIMATE ACTION
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ
Περιγραφή

Πρόκειται για μια διδακτική παρέμβαση με θέμα την την κλιματική αλλαγή και την επίδραση της στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Η παρέμβαση στηρίζεται στη θεματική του κεφ.9 του βιβλίου των Αγγλικών της Στ’ δημοτικού που αφορά στη Γη, το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήματα . Στόχος της παρέμβασης είναι οι μαθητές να εξοικειωθούν με έννοιες που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και να συνειδητοποιήσουν ότι οι αρνητικές συνέπειες είναι εμφανείς σε όλο τον κόσμο με διαφορετική μορφή σε καθεμιά. Οι μαθητές έχουν ήδη κατακτήσει κάποιο λεξιλόγιο καθώς στο σχολικό εγχειρίδιο υπάρχει μάθημα με τίτλο “An Earth Day Story” και στο οποίο και έμαθαν για την μόλυνση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. 

Ενέργειες εκπαιδευτικού: Ο εκπαιδευτικός δίνει σαφείς οδηγίες στους μαθητές για το πως θα αποκτήσουν πρόσβαση στο κόμικ και το ψηφιακό λεξιλόγιο που θα τους βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του κειμένου. Για να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών τους δίνει ένα εισαγωγικό κείμενο για τον δημιουργό του κόμικ που έχει γράψει κι άλλα κόμικ πολύ δημοφιλή και γνωστά στα παιδιά όπως οι X-men και ο Thor. Τους εξηγεί ότι θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τις δυο πρώτες σελίδες και αφήνει στην ευχέρεια των μαθητών την επιλογή να διαβάσουν και το υπόλοιπο όταν και αν το επιθυμούν. Τους ενθαρρύνει να κατανοήσουν το περιεχόμενο για να μπορέσουν να κρατήσουν σημειώσεις και με τη βοήθεια ενός χάρτη και του λεξιλογίου που τους δίνεται μέσω της εφαρμογής quizlet να επιλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες για χώρες και προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να τις μεταφέρουνε σε πίνακα. Ο στόχος είναι να διακρίνουν τα προβλήματα και να αντιληφθούν μέσα από τις χώρες την έκταση αυτών των προβλημάτων σε όλο τον κόσμο. Για αυτό το λόγο τους δίνεται και ένας χάρτης με τις χώρες που αναφέρονται τόσο στο σχολικό εγχειρίδιο όσο και στο κόμικ.

Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές ανακαλούν λεξιλόγιο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας αλλά και γνώσεις από το μάθημα της Γεωγραφίας όπου έχουν μιλήσει για τη ρύπανση αλλά και άλλες ηπείρους για να κατανοήσουν το περιεχόμενο του κόμικ. Χρησιμοποιούν το λεξιλόγιο που τους δίνεται μέσω της εφαρμογής quizlet τόσο με εικόνες όσο και με μετάφραση στη γλώσσα στόχο και σημειώνουν σε σημειωματάριο τις πληροφορίες που αφορούν χώρες αναφοράς και τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στο μεταξύ εντοπίζουν και τις χώρες πάνω το χάρτη που τους δίνεται για να αντιληφθούν την προέλευση των ηρώων του κόμικ αλλά και την έκταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων σε όλο σχεδόν τον κόσμο. Τέλος μεταφέρουν τις σημειώσεις τους σε μορφή ολοκληρωμένων προτάσεων στην Αγγλική γλώσσα στον πίνακα που τους έχει δώσει έτοιμο ο εκπαιδευτικός σε έγγραφο word.

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές:

https://www.yumpu.com/en/document/fullscreen/54842286/chakra-climate-action

https://www.amcharts.com/visited_countries/#GR,IT,TR,ER,ET,IN,ID,LB,MV,PH

https://quizlet.com/_88gr0m?x=1qqt&i=hh8qq

https://vimeo.com/185771596

https://qz.com/india/1461313/marvel-comics-stan-lee-created-indian-superhero-named-chakra/


Αποτελέσματα / επίδραση

Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν προηγούμενες γνώσεις, να κατανοήσουν μέρος κειμένου σε κόμικ και με τη βοήθεια λεξιλογίου που τους δίνεται μέσω της εφαρμογής quizlet να απομονώσουνε τις πληροφορίες που τους ζητούνται και να τις μεταφέρουν σε ένα πίνακα. Συγχρόνως, εξασκούνται στην παραγωγή γραπτού λόγου στα Αγγλικά, καθώς συνδυάζουν απλές πληροφορίες και κάνοντας ορθές γραμματικές και λεξιλογικές επιλογές, δημιουργούν προτάσεις. Οι μαθητές γίνονται από παθητικοί ακροατές της παρουσίασης του εκπαιδευτικού ενεργητικοί συμμετέχοντες στη διαδικασία της μάθησης, εμβαθύνουν την παρατήρηση αλλά αναπτύσσουν και την κριτική τους ικανότητα αξιοποιώντας την πρότερη γνώση τους. Στόχος είναι να μάθουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε χώρες σε όλο τον κόσμο και να συγκρίνουν με αυτά της Ελλάδας.Συνεργασίες

Καθώς η δράση έγινε στα πλαίσια της εξ'αποστάσεως εκπαιδευσης οι μαθητές δούλεψαν σε ζευγάρια σε πλατφόρμα moodle  της εκπαιδευτικού για την άντληση πληροφοριών από το κόμικ και τη μεταφορά τους στον πίνακα που τους δόθηκε. 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΑΘΗΝΑ ΜΑΛΕΑ

Στόχος δράσης

Να αντιληφθούν την τεράστια εξάπλωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και να αρχίσουν να αναγνωρίζουν τις αιτίες

Χρόνος δράσης

2-3 ώρες

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας