menu

Σύνδεση | Εγγραφή

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Τέχνη για τη ζωή

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Τέχνη για τη ζωή
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Αρχικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες αποπειρώνται να δώσουν λύση στα προβλήματα του περιβάλλοντος με βάση τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τις ανάγκες τους. Έπειτα καθοδηγούνται να διερευνήσουν και να πληροφορηθούν για τα προβλήματα των βιώσιμων πόλεων μέσα από τον επίσημο δικτυακό τόπο του ΟΗΕ. Ως αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης δημιουργήσαμε ένα infographic!

Στη συνέχεια,  μέσα από τη μελέτη περίπτωσης μιας παραδοσιακής κατοικίας του Μούδρου και μιας σύγχρονης κατοικίας του 21ου αιώνα, κλήθηκαν να συγκρίνουν τους δύο τύπους κατοικίας, να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές, να σημειώσουν τις συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον στην κάθε περίπτωση και να καταλήξουν στα προσωπικά τους συμπεράσματα για τη σχέση ανθρώπου-φυσικού περιβάλλοντος στο παρελθόν και σήμερα ,μέσα από τον τρόπο που δομούν τις οικίες τους οι άνθρωποι. Δημιούργησαν για αυτή τη δραστηριότητα μία αφίσα.

Τρίτη δραστηριότητα αποτέλεσε η μελέτη των βιώσιμων μοντέλων ανάπτυξης, όπως παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία(http://ikee.lib.auth.gr/record/133372/files ANAGNOSTOYee.pdf) , όπως αυτό του  Αστικού μοντέλου της Νέο-παραδοσιακής ανάπτυξης, του μοντέλου της Οικολογικής Πόλης και  του μοντέλου της Συμπαγούς Πόλης(Βλ. βίντεο-νήματα).

Επιπρόσθετα, μελέτησαν το βιοκλιματικό «σπίτι του Σωκράτη» από τον πολιτισμό της Αρχαίας Ελλάδας και συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας που αποτύπωναν τα συμπεράσματά τους, αλλά και τις σκέψεις τους για την εφαρμογή των προτάσεων του Σωκράτη στη σημερινή εποχή (Βλ.pdf).

O διδακτικός σχεδιασμός προχωράει αξιοποιώντας τους πίνακες τέχνης ως βασικό μέσο αφ’ ενός για τη διάχυση μηνυμάτων αφ’ ετέρου για την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων. Αρκετοί καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο δημιουργούν έργα τέχνης με θέμα το μη βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης των πόλεων και δόμησης των κατοικιών για να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα αυτό. Για να εμπνευστούν, οι μαθητές παροτρύνονται να αναζητήσουν στο Διαδίκτυο τέτοια έργα και να δημιουργήσουν ένα E - BOOK  με θέμα «Τέχνη και βιώσιμες πόλεις».https://app.bookcreator.com/library/-NFMpavy_329sffuBz8m

Στη συνέχεια,  οι μαθητές καλούνται να δράσουν οι ίδιοι και να κάνουν το δικό τους αγώνα για έναν κόσμο βιώσιμο. Αποφασίζουν να φτιάξουν ένα εννοιλογικό χάρτη και να αναδείξουν τα προβλήματα των σύγχρονων πόλεων, να αφυπνίσουν την κοινή γνώμη και να πιέσουν προς την κατεύθυνση λήψης μέτρων για δημιουργία βιώσιμων πόλεων στο μέλλον.  https://xmind.ai/share/uysOZvxO?xid=jakLYTVZ 


Αποτελέσματα / επίδραση

Η συνεργασία με το ΚΕ.ΠΕ.Α. Μεσολογγίου και η υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος μέσα από τη διδακτική προσέγγιση με τη μέθοδο της επίλυσης προβλήματος είχε ως αποτέλεσμα οι μαθητές και οι μαθήτριές μας

  • να προσδιορίζουν και να οριοθετούν τις έννοιες αναφορικά με τη βιωσιμότητα,
  • να διερευνούν το πρόβλημα, ώστε να αποδεικνύουν με στοιχεία που οδηγούν σε αυτό.

Το σημαντικότερο, συνετέλεσε ώστε να αναζητούν και να ανακαλύπτουν συνεργατικά ενδεχόμενες λύσεις στα προβλήματα, επιλέγοντας εν τέλει την καλύτερη, προσπαθώντας  ακολούθως να την εφαρμόσουν. Κατά τη διαδικασία αυτή , αν διαπίστωναν εμπόδια στο σχεδιασμό της λύσεως, συνέθεταν νέα, κατόπιν ελέγχου κι αξιολόγησή της.

Έμαθαν

  • να επικοινωνούν τα προβλήματα της περιοχής  τους,
  • να επιδιώκουν την ανατροφοδότηση και τον αναστοχασμό,
  • να επανασχεδιάζουν, ώστε να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον βιώσιμο!


Συνεργασίες

ΚΕ.ΠΕ.Α. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΤΑΡΑΜΑΝΗ ΛΑΖΑΡΙΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Στόχος δράσης

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να εμπνεύσει τους μαθητές να εκφραστούν καλλιτεχνικά πάνω στο ζήτημα των μη βιώσιμων πόλεων, να δημιουργήσουν έργα τέχνης τα οποία θα αναδεικνύουν τα προβλήματα που μαστίζουν τις σύγχρονες πόλεις, με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν για να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων αυτών.

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος 2023-Μάιος 2024

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 3


Videos 4

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας