menu

Σύνδεση | Εγγραφή

2ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Βιοποικιλότητα, φυτά και ζώα του τόπου μου

Βιοποικιλότητα, φυτά και ζώα του τόπου μου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Το πρόγραμμα Βιοποικιλότητα-Φυτά και ζώα του τόπου μου” υλοποιείται στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Συμμετέχουν οι μαθητές των Α'1 και Στ'2 τμημάτων. Μέσω της εφαρμογής του προγράμματος επιχειρείται η απόκτηση γνώσεων από τους μαθητές αναφορικά με τη βιοποικιλότητα, κυρίως όμως η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών τέτοιες που να προστατεύουν και να βελτιώνουν το φυσικό περιβάλλον που ζουν. Επιπλέον, με τη συνεργασία με φορείς και τη διάχυσή του προς στους μαθητές όλου του σχολείου και την ευρύτερη κοινότητα επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση και συμμετοχή όλων. Η προσέγγιση του θέματος είναι ομαδοσυνεργατική, πολυαισθητητιακή, βιωματική. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι ιδεογράμματα, συζητήσεις, παρουσιάσεις, έρευνα πεδίου. Η συνεργασία των δύο αυτών διαφορετικών ομάδων, ως προς την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο,  αποσκοπεί αφενός στο να προκαλέσει εκατέρωθεν το ενδιαφέρον των μαθητών, αφετέρου να τους κινητοποιήσει, καθώς μοιράζονται, αναπαράγουν και γίνονται οι ίδιοι εκπαιδευτές. Οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους και παύουν να είναι παθητικοί δέκτες των γνώσεων που τους προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί. Η επιλογή του θέματος έχει τις ρίζες της στην κατά κοινή ομολογία θετική διάθεση των παιδιών αυτής της ηλικιακής ομάδας σε θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον. Οι ζωντανοί οργανισμοί, φυτά και ζώα, είναι ένα από τα προσφιλή θέματα, ιδιαίτερα για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Εντούτοις,  ο σύγχρονος τρόπος ζωής μακριά από την ύπαιθρο, ακόμη και για τα παιδιά που ζουν σε αγροτικές περιοχές, όπως είναι η περιοχή της Ορεστιάδας, δε δίνει πολλές ευκαιρίες για να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Κατά συνέπεια, οι γνώσεις και τα βιώματά τους για τη σημασία των ζώων και των φυτών για τους ανθρώπους, το περιβάλλον, τη συνύπαρξή τους, τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση και με τον τόπο που ζουν, είναι πολύ φτωχά. Κρίνεται γι’ αυτό σημαντικό οι μαθητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους αναφορικά με τους ζωντανούς οργανισμούς, να μάθουν τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει στα ποικίλα οικοσυστήματα του τόπου που ζουν, ώστε να διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον αποσκοπώντας στη βιώσιμη ανάπτυξή του. 


Αποτελέσματα / επίδραση

Συνεργασία και επικοινωνία των μαθητών μεταξύ τους και με ενήλικες που έχουν επιστημονικές γνώσεις επί του θέματος, είτε να μεταφέρουν την εμπειρία τους αναφορικά με τη βιοποικιλότητα. 

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη φύση, πρόκληση του ενδιαφέροντος τους, ενημέρωση και υιοθέτηση φιλικά κείμενων συμπεριφορών προς το περιβάλλον. Διάθεση για φροντίδα, βελτίωση και προστασία των διαφόρων ειδών πανίδας και χλωρίδας.

Τα παιδιά γίνονται μέντορες, μεταφέρουν το μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιοποικιλοτητας στην οικογένεια και στους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφονται.

Τα παιδιά δρουν, δεν είναι παθητικοί δέκτες γνώσεων, παράγουν τη γνώση, αποκτούν και εμπλουτίζουν τις εμπειρίες τους, ενεργούν. Συνεργασίες

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου

Γεωπόνος, Ελεγκτής Βιολογικής Γεωργίας

HELMEPA

7ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας 

31ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας

Δραμανίδου Ελένη, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας

Καραβέλας Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας

Θεοδώρα Γιαννακάκη, Εκπαιδευτικός των Εικαστικών

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Πασχαλίδου Σταματούλα, Μπεχτσούδη Αγγελική

Στόχος δράσης

Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη φύση,να ενημερωθούν για την βιοποικιλότητα, να κατανοήσουν τη σημασία της για το οικοσύστημα για τον άνθρωπο. Επίσης, να κατανοήσουν πως συνδέεται η ανθρώπινη δραστηριότητα με τη μείωση της βιοποικιλότητας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα ώστε να διαμορφώσουν συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον, να αναλάβουν δράση για να το προστατεύσουν, να το βελτιώσουν και να μεταδώσουν τις γνώσεις που θα αποκτήσουν στο κοινωνικό τους περίγυρο.

Χρόνος δράσης

Μάρτιος-Ιούνιος 2022

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας