menu

Σύνδεση | Εγγραφή

4ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

BENEFITS OF INTERACTING WITH ANIMALS

BENEFITS OF INTERACTING WITH ANIMALS
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

4ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής

Βαμβακά Χ. 30, Κομοτηνή, 69100, ΡΟΔΟΠΗΣ, 2531023036


Διευθυντής Σχολείου

Ζουζάκογλου Χρυσή

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το eTwinning έργο: "BENEFITS OF INTERACTING WITH ANIMALS"  ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής  (συγκεκριμένα από την εκπαιδευτικό Ουρανία Πολίτου) και εντάχθηκαν διάφορα σχολεία από Ελλάδα και εξωτερικό, στοχεύει στο να εξερευνήσει τα πολύπλευρα οφέλη της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ζώου. Αυτή η σφαιρική μελέτη θα ερευνήσει πώς διάφορες μορφές αλληλεπίδρασης με τα ζώα επηρεάζουν θετικά την φυσική, συναισθηματική και νοητική ευημερία. Το πρόγραμμα είναι μια συνεργατική προσπάθεια με σκοπό την εξερεύνηση των διαφόρων πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση ανθρώπου-ζώου. Αυτή η πρωτοβουλία ενώνει εκπαιδευτικούς και μαθητές από διάφορες χώρες που μοιράζονται ένα ενδιαφέρον για την κατανόηση των θετικών επιδράσεων της αλληλεπίδρασης με τα ζώα στη φυσική, συναισθηματική και νοητική ευημερία των ατόμων. Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι πολυδιάστατος:

Έρευνα και κατανόηση: Οι συμμετέχοντες εμπλέκονται σε δραστηριότητες έρευνας για να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ζώου από διάφορες οπτικές γωνίες, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών μελετών, προσωπικών βιωμάτων και πολιτιστικών πεποιθήσεων. Αυτή η έρευνα βοηθά στο να εμβαθύνει την κατανόησή τους για το θέμα και τους επιτρέπει να εξερευνήσουν διαφορετικές απόψεις.

Διαπολιτισμική ανταλλαγή: Μέσω της συνεργατικής εργασίας και επικοινωνίας, μαθητές και εκπαιδευτικοί από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις πεποιθήσεις τους σχετικά με τα ζώα. Αυτή η διαπολιτισμική ανταλλαγή εμπλουτίζει την εκπαιδευτική εμπειρία τους εκθέτοντάς τους σε διαφορετικές προοπτικές και πρακτικές που σχετίζονται με αυτή την αλληλεπίδραση.

Προώθηση της ενσυναίσθησης: Μαθαίνοντας για τις θετικές επιδράσεις της αλληλεπίδρασης με τα ζώα, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν ενσυναίσθηση και συμπάθεια προς τα ζώα και τους συνανθρώπους τους. Εξερευνούν πώς η φροντίδα των ζώων μπορεί να ενισχύσει σημαντικές αξίες όπως η ευθύνη, η ευγένεια και ο σεβασμός προς τους ζωντανούς οργανισμούς.

Πρακτική εφαρμογή: Το έργο ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους με πρακτικούς τρόπους, όπως εθελοντική εργασία σε καταφύγια ζώων, οργάνωση συνεδριών θεραπείας με ζώα ή εφαρμογή προγραμμάτων φροντίδας κατοικιδίων στις κοινότητές τους. Αυτές οι πρακτικές δραστηριότητες ενισχύουν όχι μόνο τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, αλλά επιτρέπουν επίσης στους συμμετέχοντες να κάνουν μια χειροπιαστή διαφορά στις ζωές των ζώων και των ανθρώπων γύρω τους.

Η λογική πίσω από τη δημιουργία αυτής της πρωτοβουλίας οφείλεται στην αναγνώριση της βαθιάς επίδρασης που μπορούν να έχουν τα ζώα στην ανθρώπινη ευημερία. Πολλές μελέτες έχουν αποδείξει τα θεραπευτικά οφέλη της αλληλεπίδρασης με τα ζώα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του άγχους, της βελτίωσης της διάθεσης, της αύξησης της κοινωνικοποίησης και της βελτίωσης της φυσικής υγείας. Στοχεύοντας σε αυτό το θέμα, το έργο στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τη σημασία των δεσμών ανθρώπου-ζώου και να προωθήσει θετικές στάσεις απέναντι στα ζώα στην κοινωνία. Επιπλέον, η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων μαθητών, εκπαιδευτικών και της ευρύτερης κοινότητας, με διάφορους τρόπους:

Εκπαιδευτικός εμπλουτισμός: Οι συμμετέχοντες αποκτούν αξιόλογες γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την ευημερία των ζώων, την ψυχολογία, τη βιολογία και τη διαπολιτισμική επικοινωνία.

Προσωπική ανάπτυξη: Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν τη φροντίδα των ζώων ενθαρρύνει την προσωπική ανάπτυξη, όπως η ενσυναίσθηση, η ευθύνη και η ομαδική εργασία.

Συμμετοχή στην κοινότητα: Με την ενεργό συμμετοχή σε έργα που ωφελούν τόσο τους ανθρώπους όσο και τα ζώα, οι συμμετέχοντες συνεισφέρουν στη δημιουργία πιο αλληλέγγυων και ευσυνείδητων κοινοτήτων.

Βελτίωση της ευημερίας: Η μάθηση για τα οφέλη της αλληλεπίδρασης με τα ζώα και η άμεση εμπειρία αυτών των επιπτώσεων μπορούν θετικά να επηρεάσουν τη νοητική, συναισθηματική και σωματική ευημερία των συμμετεχόντων.

Συνοψίζοντας, το έργο eTwinning "BENEFITS OF INTERACTING WITH ANIMALS" λειτουργεί ως πλατφόρμα  συνεργατικής μάθησης, διαπολιτισμικής ανταλλαγής και συμμετοχής στην κοινότητα, με τον υπερκείμενο στόχο της προώθησης της κατανόησης, της ενσυναίσθησης και της συμπάθειας απέναντι στα ζώα, ενώ αναγνωρίζει τα αμοιβαία οφέλη της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ζώου. Η αλληλεπίδραση με τα ζώα συνδυάζει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) 3, 4, 14 , εστιάζοντας κυρίως στο στόχο 15, προάγοντας την ανθρώπινη υγεία και ευημερία, διευκολύνοντας την ποιοτική εκπαίδευση και την περιβαλλοντική παιδεία, υποστηρίζοντας τη διατήρηση της θαλάσσιας και της εδαφικής βιοποικιλότητας και προωθώντας μια βαθύτερη σύνδεση με τη φύση και τα οικοσυστήματα, συνεισφέροντας έτσι στον ολιστικό οραματισμό της βιώσιμης ανάπτυξης που περιγράφεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Development Goals SDGs 3, 4, 14 and 15

ETWINNING PROJECT - BENEFITS OF INTERACTING WITH ANIMALS

FACEBOOK GROUP

 


Αποτελέσματα / επίδραση

  • ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ:

ΕΠΙΛΟΓΗ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ LOGO ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ

 

  • ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΟΥ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: BENEFITS OF INTERACTING WITH ANIMALS

EBOOK ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

ΠΑΖΛ

Χειμερινές Παρατηρήσεις Άγριας Ζωής. Οι μαθητές εστιάζουν στα ζώα που ευδοκιμούν σε χειμερινές συνθήκες. Επιπλέον, παρατηρούν την τοπική άγρια ζωή, πουλιά ή ακόμα και κατοικίδια του χειμώνα. Δημιουργούν σχέδια, κολάζ ή σύντομα βίντεο σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ζώων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

 

  • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΟΥ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΖΩΟ

Ιστορίες και παραμύθια με ζώα. Οι μαθητές (με την καθοδηγηση των εκπαιδευτικών), δημιουργούν τις δικές τους ιστορίες ζώων ή προσαρμόζουν υπάρχοντα παραμύθια με χαρακτήρες τα ζώα. Εικονογραφούν τις ιστορίες τους και τις μοιράζονται με τους διεθνείς συνομηλίκους τους.

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 

  • ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Οι μαθητές επίλεξαν ένα ζώο για επίσκεψη για να γράψουν μια ιστορία για τα οφέλη αυτού του ζώου στα παιδιά.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΩΩΝ

Εμείς σαν 4ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής επιλέξαμε ένα ζώο, συγκεκριμένα το Άλογο και επισκεφτήκαμε έναν ιππικό όμιλο και γνώρισαν οι μαθητές από κοντά τη χαρά και τα οφέλη της ιππασίαςΙΠΠΑΣΙΑ - 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ζώα θεραπείας, ζώα συναισθηματικής υποστήριξης και ζώα εξυπηρέτησης

Πρόσκληση σε επαγγελματίες, όπως ψυχολόγους, κτηνιάτρους και θεραπευτές για εικονικές συνεντεύξεις ή διαδικτυακά σεμινάρια

ΔΡΑΣΗ ΚΥΝΟΦΙΛΙΑΣ

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, όπως μπροσούρες, αφίσες ή γραφήματα, σχετικά με τα οφέλη της αλληλεπίδρασης με τα ζώα για την ψυχική υγεία.

Συμμετοχή των μαθητών σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες εμπνευσμένες από την αλληλεπίδρασή τους με ζώα, όπως σχέδιο, ζωγραφική ή συγγραφή ποιημάτων

 

  • ΜΑΡΤΙΟΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΟΛΙΤΟΥ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

  • ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Παγκόσμιος Στόχος (SDG)  15: ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ: Αν και επικεντρώνεται κυρίως στα χερσαία οικοσυστήματα, ο Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 15, περιλαμβάνει επίσης τη διατήρηση της βιοποικιλότητας ευρύτερα. Οι αλληλεπιδράσεις με τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην ξηρά, βοηθούν στην καλλιέργεια μιας βαθύτερης σύνδεσης με τη φύση και προωθούν τις προσπάθειες διατήρησης. Κατανοώντας και εκτιμώντας τη διασύνδεση όλων των μορφών ζωής, συμπεριλαμβανομένων των ζώων, μπορούμε να εργαστούμε για τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, υποστηρίζοντας έτσι τους στόχους του SDG 15.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΥΙΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

EBOOK ΣΤΟΧΟΣ 15

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 15 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

2 Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου!!!
Μια τέτοια αγαπημένη μέρα διαλέξαμε να κάνουμε την δράση μας στο έργο eTwinning "Benefits of Interacting with Animals", που αφορά την παιδική λογοτεχνία, διαλέγοντας και αναλύοντας το βιβλίο με τίτλο "ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ".
Ένα βιβλίο με πολλά ηθικά διδάγματα! Οι ιστορίες έχουν ως κεντρικό ήρωα τον Μόγλη, ένα αγόρι που το έσωσαν και το μεγάλωσαν οι λύκοι. Παίρνει μαθήματα επιβίωσης από τα ζώα της ζούγκλας και σταδιακά αποκτά μεγάλη σοφία αξιοποιώντας τα διδάγματα της φύσης. Η κοινωνία της αγέλης, το δίκιο του ισχυρότερου, η δικαιοσύνη, και η φυσική τάξη των πραγμάτων συνιστούν τη ραχοκοκαλιά αυτών των ιστοριών. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ.
 
  • ΜΑΪΟΣ 

Θα ασχοληθούμε με ψηφιακά εργαλεία συνδιάζοντας τα ζώα

Οι μαθητές του Γ2 ζωγράφισαν τα αγαπημένα τους ζώα και στο μάθημα της πληροφορικής με την εκπαιδευτικό Ουρανία Πολίτου, ζωντάνεψαν τις εικόνες μέσω τεχνητής νοημοσύνης: ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ - 4ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής

 

 Συνεργασίες

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ουρανία Πολίτου (ΠΕ86 - Δημιουργός του συγκεκριμένου eTwinning έργου), Κωνσταντίνος Μαυρίδης (ΠΕ06 - Συνεργασία στη Ταινία Μικρού Μήκους)

Στόχος δράσης

1) Εκπαιδευτικός Εμπλουτισμός: Οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την ευημερία των ζώων, την ψυχολογία, τη βιολογία και τη διαπολιτισμική επικοινωνία. Αυτός ο μαθησιακός στόχος επιδιώκει την εμπέδωση γνώσεων σχετικά με τα οφέλη της αλληλεπίδρασης με τα ζώα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν τη φροντίδα των ζώων. 2) Προσωπική Ανάπτυξη: Η συμμετοχή σε δραστηριότητες φροντίδας των ζώων ενθαρρύνει την προσωπική ανάπτυξη, όπως η ενσυναίσθηση, η ευθύνη και η ομαδική εργασία. Αυτός ο μαθησιακός στόχος εστιάζει στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων και την ανάδειξη θετικών στάσεων και αξιών. 3) Συμμετοχή στην Κοινότητα: Μέσω της συμμετοχής σε έργα που φιλοξενούν ταυτόχρονα τόσο ανθρώπους όσο και ζώα, οι συμμετέχοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη πιο αλληλέγγυων και ευαισθητοποιημένων κοινοτήτων. Αυτός ο μαθησιακός στόχος εστιάζει στην κοινωνική συμμετοχή και στην ανάπτυξη ενός αισθήματος κοινωνικής ευθύνης. 4) Βελτίωση της Ευημερίας: Η μάθηση για τα οφέλη της αλληλεπίδρασης με τα ζώα μπορεί να επηρεάσει θετικά τη νοητική, συναισθηματική και σωματική ευημερία των συμμετεχόντων. Αυτός ο μαθησιακός στόχος επιδιώκει να αναδείξει την άμεση επίδραση που έχει η αλληλεπίδραση με τα ζώα στη γενική ευημερία του ατόμου.

Χρόνος δράσης

7 ΜΗΝΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 10


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας