menu

Σύνδεση | Εγγραφή

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΕΩΝ

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

ΑVITHESS: Eνα επιτραπέζιο παιχνίδι για την ανάδειξη και διαφύλαξη του κοινού αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμό στο παρόν.

ΑVITHESS: Eνα επιτραπέζιο παιχνίδι για την ανάδειξη και διαφύλαξη του κοινού αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμό στο παρόν.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Το πρόγραμμα για τη δημιουργία του επιτραπέζιου παιχνιδιού ξεκίνησε το 2023 και ολοκληρώθηκε το 2024. Οι μαθητές επέλεξαν τον τίτλο «ΑVITHESS” από τα πρώτα γράμματα των 2 πόλεων, Θεσσαλονίκης και Αβιβιόν».Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν  καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος  χαρακτηρίζονται από  έναν διακρατικό/διασχολικό διαμοιρασμό για τη συνεργασία και κοινοποίηση πληροφοριών και γνώσεων. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή μέσω μίας εξ αποστάσεως σύγχρονη συνάντηση, δημιούργησαν ατομικά και συνεργατικά έγγραφα, για την προετοιμασία και σχεδιασμό του επιτραπέζιου παιχνιδιού (περιεχόμενο, μορφή,  φωτογραφίες που θα μπουν, κανόνες του παιχνιδιού,  ερωτήσεις γνώσεων, σχεδιασμός των πιονιών). Όταν ήρθαν σε δια ζώσης επαφή, συνεργάστηκαν μέσα από ερωτηματολόγια, φύλλα εργασίας, παιχνίδια κρυμμένου θησαυρού.Επιπρόσθετα, οι μαθητές εκτός από τις ερωτήσεις για τα μνημεία της πόλης και τη διαφύλαξή τους, θέλησαν να προσθέσουν και κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την καθημερινότητα στην κάθε χώρα. Τα στάδια που ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση του είναι τα ακόλουθα:

 1. Σχεδιασμός και Προετοιμασία:
  • Οι μαθητές από τα δύο σχολεία συναντιούνται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα eTwinning και συζητούν για τη θεματική του παιχνιδιού.
  • Διαμορφώνουν ιδέες για το περιεχόμενο και τους κανόνες του παιχνιδιού.
  • Καθορίζουν τους ρόλους και τα καθήκοντα κάθε ομάδας.
 2. Κατασκευή του Παιχνιδιού:
  • Οι μαθητές ξεκινούν την κατασκευή του επιτραπέζιου παιχνιδιού στα δύο σχολεία.
  • Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την παραγωγή συγκεκριμένων στοιχείων του παιχνιδιού, όπως το ταμπλό και οι εικόνες που θα μπουν, οι ερωτήσεις με τις απαντήσεις, ο κανονισμός, τα πιόνια κλπ.
  • Πραγματοποιείται συνεχής επικοινωνία μεταξύ των δύο σχολείων για τη συντονισμένη εξέλιξη της κατασκευής.
 3. Δοκιμές και Βελτιώσεις:
  • Οι μαθητές στα δύο σχολεία πραγματοποιούν δοκιμές του παιχνιδιού για να ελέγξουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητά του.
  • Καταγράφονται τυχόν προβλήματα και προτείνονται βελτιώσεις.
 4. Ολοκλήρωση και Παρουσίαση:
  • Ολοκληρώνεται η κατασκευή του παιχνιδιού και προετοιμάζεται για τη παρουσίαση .
  • Στο κάθε σχολείο οι μαθητές παρουσιάζουν το παιχνίδι σε άλλους μαθητές, καθηγητές και γονείς.

Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές που συμμετείχαν και οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν πολύ θετικά την εμπειρία του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού.Εκριναν επίσης ότι  η γνώση που αποκόμισαν και η συνεργασία που καλλιέργησαν για την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς συνέβαλε σημαντικά στο να εκτιμήσουν περισσότερο τον υλικό και άυλο πολιτισμό της κάθε περιοχής.Συνεργασίες

Η συνεργασία μεταξύ των δύο σχολείων, του 4ου Γυμνασίου Συκεών και του College Anne Frank Morieres les Avignon(Γαλλία) πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Α/θμιας και Β/θμιας Κ.Μακεδονίας με τις  Ακαδημίες της Μασσαλίας και της Νίκαιας. Διευρύνθηκε μέσα από την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πλατφόρμα eTwinning και ακολούθησε και ανταλλαγή των συμμετεχόντων μαθητών μεταξύ των σχολικών οργανισμών.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Ε.ΚΑΛΑΜΑΚΙΔΟΥ

Στόχος δράσης

Οι μαθησιακοί στόχοι του εν λόγω προγράμματος συνδέονται με τον στόχο 11 και πιο συγκεκριμένα με το 11.4.Κεντρικός πυλώνας του προγράμματος είναι η δραστηριοποίηση των μαθητών σε συνεργασία και αλληλεπίδραση με μαθητές του σχολείου Anne Frank Morieres les Avignon(Γαλλία) (μέσω της πλατφόρμας eTwinning), ώστε να κατασκευάσουν από κοινού γνώση για το κοινό ιστορικό παρελθόν και το αποτύπωμά του στο παρόν των δύο πόλεων, Θεσσαλονίκης και Αβινιόν. Προσεγγίσθηκαν θεματικές όπως: -η επίδραση του ελληνικού/ελληνιστικού και ρωμαϊκού πολιτισμού στη διαμόρφωση της ιστορικής εξέλιξης των δύο πόλεων -η κατανόηση στο χρόνο και χώρο της ανθρώπινης ιστορικής και πολιτιστικής δραστηριότητας -η διαμόρφωση θετικών στάσεων, δεξιοτήτων και αξιών για να αναγνωρίσουν οι μαθητές-αυριανοί πολίτες το τοπικό ανθρωπογενές περιβάλλον ως πολιτιστικό αγαθό και να συμβάλλουν στην διαφύλαξη και αειφορική διαχείρισή του.

Χρόνος δράσης

2023-2024

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας