menu

Σύνδεση | Εγγραφή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙΣΑΡΗ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Ασυνήθιστα Σχολεία

Ασυνήθιστα Σχολεία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Συνολικός Χρόνος: 10 ημέρες

Ηλικίες: 13-15 / Βαθμίδα:Γυμνάσιο

Καινοτόμο Πρόγραμμα: «Ασυνήθιστα Σχολεία» Η Ελληνίδα δασκάλα Μαρία Τσαλιέρα «συναντά» τον Κινέζο δάσκαλο Shen: Μία ιδέα: Δέκα ημέρες

 Σύνδεση με: Ποιοτική Εκπαίδευση / Στόχος 4

«Αν τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, τότε αυτό πρέπει να πάει σ’ αυτά»

Mohammed Rezwan, Bangladesh

 Θέμα

Το παρόν είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για 10 ημέρες με θέμα τα «Ασυνήθιστα Σχολεία» στον κόσμο, τους λόγους γέννησής τους και την προσφορά τους στην κάλυψη διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών αναγκών, όπως και στην υλοποίηση του στόχου της καθολικής εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη το σχολικό έτος 2021-2022 και οδήγησε στη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μουσείου και ενός βιβλίου με το ίδιο θέμα.

 

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/9599881/unusual-

schoolshttps://www.flipsnack.com/1reneve5/project-d-class-converted.html

Θεματική/Αντικείμενα: Ξένη Γλώσσα ( Αγγλικά ), Γεωγραφία, Κοινωνικές Επιστήμες, Πληροφορική

Προετοιμασία Προγράμματος

 

 • Αφίσα Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Αφίσες «Διαφορετικά Σχολεία»
 • Πηγές στο Διαδίκτυο (άρθρα, συνεντεύξεις, γνώμες)
 • Βίντεο YouTube
 • E- πλατφόρμες για τη δημιουργία e-museum και e-book με θέμα τα «Διαφορετικά Σχολεία» στον κόσμο

 

 

Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων

 

 • Το περιβάλλον της τάξης οργανώθηκε με τρόπο που να ευνοηθεί η συζήτηση και η ομαδική εργασία
 • Για την παρουσίαση των πηγών και των βίντεο, έγινε χρήση ειδικού εξοπλισμού ήχου και εικόνας
 • Εκτυπώσαμε αντίγραφα όλων των απαραίτητων εγγράφων (αφίσες, φυλλάδιο με πληροφορίες) για τους μαθητές
 • Κάναμε εκτεταμένη έρευνα στο διαδίκτυο ψάχνοντας για πλατφόρμες δημιουργίας ηλεκτρονικού μουσείου και ηλεκτρονικού βιβλίου
 • Δημιουργήσαμε ένα μουσείο και ένα βιβλίο με θέμα τα «Διαφορετικά Σχολεία» στον κόσμο

 

Δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές: Ηγεσία, Επικοινωνία, Εμπιστοσύνη, Κριτική και Δημιουργική Σκέψη

 

Πρόγραμμα 10 ημερών

Ημέρα 1: 45’

Εισαγωγή στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και σύνδεση με την Ποιοτική Εκπαίδευση

 

Δείχνοντας την έντυπη αφίσα, έγινε παρουσίαση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και του έργου των Ηνωμένων Εθνών προς την εξάλειψη της φτώχειας, της προστασίας του πλανήτη, της διασφάλισης της ειρήνης και της ευημερίας, της ενίσχυσης της ποιοτικής εκπαίδευσης.

Συλλέξαμε προτάσεις και καθημερινές πρακτικές που συμβάλλουν σε αυτήν.

   

 

Ημέρες 2η -9η : 45’

Εισαγωγή στην έρευνα « Διαφορετικά Σχολεία στον κόσμο »

Προβολή βίντεο διαφορετικών σχολείων στον κόσμο (ένα βίντεο κάθε ημέρα), ανακάλυψη των ιδιαίτερων στοιχείων τους, συζήτηση γύρω από τη γέννηση και την ανάγκη ύπαρξή τους.

Χρήση υποστηρικτικού υλικού, όπως χάρτες, ιστοσελίδες, βιβλία, κ.α.

Ημέρα 10: 45’

Αξιολόγηση και Σκέψη

Οι μαθητές εργάστηκαν συζητώντας τις ερωτήσεις «Ποιες και πόσες διαφορετικές ανάγκες γεννούν ένα διαφορετικό/εναλλακτικό σχολείο;» «Ποιοι ήταν οι λόγοι διατήρησης του Δημοτικού Σχολείου στους Αρκιούς;»   «Γνωρίζετε κάποιο εναλλακτικό σχολείο στο δήμο σας» «Ποια ιδιαίτερη ανάγκη θα γεννούσε ένα τέτοιο στη γειτονιά σας;» κα.

Υπόσχεση

Οι μαθητές προσδιόρισαν τις δικές τους επίσημες δεσμεύσεις σχετικά με την ποιοτική εκπαίδευση και την κατάθεση των εργασιών τους (e-museum/ e-book).

 

EΜΠΝΕΥΣΤΕΙΤΕ!

 

 • E-Museum: Ηλεκτρονικό Μουσείο «Ασυνήθιστα Σχολεία» Η Ελληνίδα δασκάλα Μαρία Τσαλιέρα «συναντά» τον Κινέζο δάσκαλο Shen

  https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/9599881/unusual-schools

 • E-Book: Ηλεκτρονικό Βιβλίο «Ασυνήθιστα Σχολεία» Η Ελληνίδα δασκάλα Μαρία Τσαλιέρα «συναντά» τον Κινέζο δάσκαλο Shen
 • Αφίσες: Ασυνήθιστα σχολεία

 

 

 

Πηγές/ Ευχαριστίες

 

Βίντεο

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M3VQPbcSeVA

 

https://www.youtube.com/watch?v=tjsR5HFVaus

 

https://www.goldthread2.com/travel/china-last-cave-village-zhongdong/article/3077132

 

https://www.youtube.com/watch?v=J5jwEyDaR-0

 

https://www.youtube.com/watch?v=S3-XDQtxjaA

 

https://www.youtube.com/watch?v=unSw_u7KEfQ

 

https://www.youtube.com/watch?v=tOHMbEXQe1M

 

https://www.dw.com/en/greece-lonesome-lessons/av-55785642

 

Εικόνες

 

https://www.traveldudes.com/dongzhong-cave-school-in-china/https://www.archilovers.com/projects/82474/gallery?620776

 

https://medium.com/@emendes/the-school-in-the-clouds-explained-c0278f9d34a9

 

https://www.brooklynfreeschool.org

 

https://ideas.ted.com/inside-the-worlds-best-kindergarten/

 

https://theirworld.org/news/floating-schools-keep-children-in-education-bangladesh-climate-change/

 

https://enromiosini.gr/arthrografia/η-παρέλαση-στους-ακριτικούς-αρκιούς-α/

 

https://www.mobileschool.org/news

 

Σημείωση: Η δημοσίευση φωτογραφιών των παιδιών στο πλαίσιο των δράσεων του Προγράμματος έχει την γραπτή έγκριση/συναίνεση από τους γονείς τους.

 

 

 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές:

 

 • κατάλαβαν τη διαδικασία δημιουργίας των Παγκόσμιων Στόχων και το σχέδιο επίτευξής τους μέχρι το 2030
 • αντιλήφθηκαν τη σύνδεση μεταξύ των Παγκόσμιων Στόχων και της ανάγκης για ποιοτική και καθολική εκπαίδευση
 • αξιολόγησαν δείγματα διαφορετικών σχολείων και αναγνώρισαν τρόπους για την υποστήριξη των Παγκόσμιων Στόχων
 • συνέθεσαν πληροφορίες και δήλωσαν την προσωπική τους δέσμευση για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων μέσα από τη δράση τους στο σχολείο και σχολικά εγχειρήματα


Συνεργασίες

Indian Heights School, New Delhi, INDIA


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας

Στόχος δράσης

Μαθησιακό Αποτέλεσμα Οι μαθητές θα: • καταλάβουν τη διαδικασία δημιουργίας των Παγκόσμιων Στόχων και το σχέδιο επίτευξής τους μέχρι το 2030 • αντιληφθούν τη σύνδεση μεταξύ των Παγκόσμιων Στόχων και της ανάγκης για ποιοτική και καθολική εκπαίδευση • αξιολογήσουν ένα δείγμα διαφορετικού σχολείου και θα αναγνωρίσουν τρόπους για την υποστήριξη των Παγκόσμιων Στόχων • συνθέσουν πληροφορίες και θα δηλώσουν την προσωπική τους δέσμευση για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων μέσα από τη δράση τους στο σχολείο και σχολικά εγχειρήματα

Χρόνος δράσης

10 ημέρες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας