menu

Σύνδεση | Εγγραφή

6o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

«Από το Βόρειο Πόλο στην Κνωσό και καταδύσεις στο βυθό με μία συγγραφέα οδηγό… για το Περιβάλλον νοιάζομαι και δρω! »

«Από το Βόρειο Πόλο στην Κνωσό και καταδύσεις στο βυθό με μία συγγραφέα οδηγό… για το Περιβάλλον νοιάζομαι και δρω! »
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Πολιτιστικό πρόγραμμα, στη θεματολογία: Λογοτεχνία για παιδιά. Γνωριμία με συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας.

Προεκτάσεις σε: Θέματα περιβαλλοντικά και κοινωνικά
(αποδοχής της διαφορετικότητας).

Εντάσσεται στη μεθοδολογία σχεδίου εργασίας όπως αυτή ορίζεται από το ΔΕΠΠΣ (2003).

Υλοποιούνται:

 • Δραστηριότητες Εξοικείωσης
 • Δραστηριότητες Επισκόπησης
 • Δραστηριότητες Επεξήγησης
 • Δραστηριότητες Εμπλουτισμού
 • Δραστηριότητες Εκτίμησης

που είναι συμβατές  με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου (2023). Στο αρχείο που επισυνάπτεται αναλύονται οι δραστηριότητες.


Αποτελέσματα / επίδραση

Με τις δραστηριότητες εκτίμησης καταφέραμε να κοινωνήσουμε τις ιδέες και τα μηνύματά μας στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία:

 • Δραστηριότητες με τη διαδικτυακή εφαρμογή wordart.com, συννεφόλεξo, το ανοιχτού τύπου λογισμικό δημιουργίας ταινιών, movie maker και kidspiration.
 • Δημιουργία θεατρικών έργων (διασκευή των παραμυθιών) και εικαστικές δημιουργίες/τοιχογραφίες.
 • Δημιουργία δικού μας παραμυθιού με περιβαλλοντικά μηνύματα, στα ελληνικά και στα ρωσικά, με την τεχνική RAFT.
 • Με το πρώτο λογισμικό δημιουργούν αφίσες, με το δεύτερο animation και το τρίτο, ένα εννοιολογικό χάρτη για σύγκριση με τον αρχικό (μεταγνωστική αξιολόγηση).
 • Ανάρτηση των παραγομένων στο ιστολόγιο του σχολείου.
 • Παρουσίαση του προγράμματος και στην καλοκαιρινή γιορτή (μουσικοκινητική παράσταση) που καταλήγει σε ειρηνική πορεία στη γειτονιά του Νηπιαγωγείου για διάχυση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών μηνυμάτων στην κοινωνία.

Αναστοχασμός:

 • Η διδακτική παρέμβαση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τους στόχους της.
 • Προκάλεσε το ενδιαφέρον των μαθητών.
 • Προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών και των γονιών τους.
 • Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργητικά στη διδακτική διαδικασία.
 • Οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις βασίστηκαν στις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης, προωθώντας ίσες ευκαιρίες για μάθηση και συμμετοχή για όλα τα παιδιά, με έμφαση στη διαφοροποιημένη και πολιτισμικά ευαίσθητη διδασκαλία .
 • Δε δημιουργήθηκε διδακτικός θόρυβος.
 • Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων έγινε με πολλή προσοχή, αναλυτικά και στοχευμένα και βοήθησε πολύ στην υλοποίηση τους.
 • Η διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση του σεναρίου και η αξιολόγηση των μαθητών (αυτοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση) βοήθησε την αναστοχαστική διαδικασία.


Συνεργασίες

 • Συγγραφέας
 • Τυπογραφείο
 • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
 • Αχαιολογικό μουσείο
 • Αρχαιολογικός χώρος
 • Ενυδρείο
 • Δασαρχείο
 • Περιφέρια Κρήτης
 • Κένρο Ελληνικού Πολιτισμού Μόσχας
 • Νηπιαγωγείο Μόσχας
 • Επιστήμονες πληροφορικής
 • Επιστήμονα Φυσικό του Αστεροσκοπείου
 • Σύλλογος Γονέων
 • Όμορα Σχολεία

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σοφία Καπετανάκη, Άννα Σπανάκη, Ευαγγελία Παπαδογιάννη, Σάρρα Καρεάδου, Ευαγγελία Τακάκη

Στόχος δράσης

«Παιδί και Επικοινωνία, Γλώσσα» στη θεματική υποενότητα: Γραπτή Επικοινωνία: Η κατανόηση της αξίας γραπτών και πολυτροπικών λογοτεχνικών κειμένων ώστε να επιδίδονται σε πρακτικές ανάγνωσης και γραφής και να υιοθετούν κριτική στάση στα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας (4ος στόχος για την ποιοτική εκπαίδευση). Παιδί Εαυτός και Κοινωνία: Ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση, διαχείριση συναισθημάτων και συμπεριφοράς, ανάπτυξη ιστορικής αντίληψης, σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον (13ος στόχος), κοινωνική συμμετοχή (δικαιώματα και υποχρεώσεις). Παιδί και Θετικές Επιστήμες: Μαθηματικά: Γεωμετρία και στοχαστικά μαθηματικά. Φυσικές Επιστήμες: Ζωντανοί οργανισμοί (ψάρια), γη (πόλοι, κλιματική αλλαγή, βυθός). Τεχνολογία των Κατασκευών: Επίδραση της τεχνολογίας στην κοινωνία και το περιβάλλον. Παιδί, Σώμα, Δημιουργία και Έκφραση: Μουσικοκινητικοί αυτοσχεδιασμοί και εκφραστική δημιουργικότητα μέσω της ελεύθερης σωματικής έκφρασης, εικαστικές δημιουργίες, θεατρική έκφραση και αλληλεπίδραση.

Χρόνος δράσης

5 μήνες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας