menu

Σύνδεση | Εγγραφή

1 ΕΠΑΛ Δράμας

Δράσεις συνεργασίας με την τοπική & ευρύτερη κοινωνία

Πρωτοβουλία

Ανακύκλωση κρασιών από μαγαζιά εστίασης και διασκεδάσεως για ένα καθαρό πλανήτη.

Ανακύκλωση κρασιών από μαγαζιά εστίασης και διασκεδάσεως για ένα καθαρό πλανήτη.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Έχουμε ακούσει για ανακύκλωση διαφόρων υλικών από πλαστικά, γυαλιά, φαγητά και ,λαδιών. Το σχολειό μας  θα ασχοληθεί  με την ανακύκλωση των κρασιών από μαγαζιά εστίασης και διασκεδάσεως. Μπορείτε να φανταστείτε που καταλήγουν όλα αυτά τα κρασιά τα  τσίπουρα και οι  σαμπάνιες? Στην αποχέτευση. Τι μπορεί να προκαλέσει αυτό? Αύξηση της θερμοκρασίας του νερού που υπάρχει, ελάττωση του οξυγόνου και φυσικά  την δημιουργία νέων οργανισμών επιζήμιων στην υγεία και προβλήματα στους βιολογικούς σταθμούς καθαρισμού.

 Το σχολείο σκέφτηκε να συλλέξει όλα αυτά τα υγρά ιδιαίτερα τα κρασιά από τα μαγαζιά τοποθετώντας διάφορες φιάλες και στην συνεχεία μέσω μιας κλασματικής απόσταξης να διαχωρίσει το νερό από την μεθανόλη και αιθανόλη, Η μεθανόλη θα χρησιμοποιηθεί   για τον  καθαρισμό  των μηχανών  κα ι η αιθανόλη    θα χρησιμοποιηθεί για την  αύξηση του αριθμού  οκτανίων  της βενζίνη ,πετυχαίνοντας καλύτερη απόδοση μηχανής , λιγότερους ρύπους  και φυσικά οικονομία στην βενζίνη.


Αποτελέσματα / επίδραση

Η απόσταξη της αιθανόλης από τα κρασιά-περισσεύματα από τα μαγαζιά εστίασης- μπορεί να θεωρηθεί το σημαντικότερο μέτρο του προηγούμενου αιώνα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η ρίψης των κρασιών στους υπονόμους θα προκαλέσει μια αύξηση των παθογόνων μικροοργανισμών. Η αύξηση των παθογόνων μικροοργανισμών  μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα και στο πόσιμο νερό λόγω της ανακύκλωσης του και φυσικά απόβλητα υγρά με  θερμοκρασίες υψηλότερες από το κανονικό θα δημιουργούσε νέα προβλήματα και στους σταθμούς βιολογικού καθαρισμού.

Η καύση της βενζίνης από μόνη της θα δημιουργούσε ρύπους πιο τοξικούς εξαιτίας των αρωματικών υδρογονανθράκων. Όταν συνδυαστεί η βενζίνη με το προϊόν της απόσταξης  που είναι η αιθανόλη θα δώσει κατά ένα ποσοστό λιγότερους ρύπους, λιγότερη βενζίνη στις μηχανές ως προς την ποσότητα, αύξηση της απόδοσης της μηχανή, περισσότερα χιλιόμετρα. Όλα αυτά προϋποθέτουν ένα καθαρό πλανήτη.

Η συλλογή από τα μαγαζιά εστίασης  κρασιών και άλλων οινοπνευματώδη ποτών  από την μια πλευρά και η παραγωγή της αιθανόλης από αυτά μέσω της απόσταξης θα αποτελέσει και το νέο αντικείμενο της έρευνας μας.Συνεργασίες

Με φορείς του Νομου Δράμας


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Σαχινίδης Συμεών/ Σαλής Αναστασιος

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Σε τοπικά καναλια και σε εντυπα


Στόχος δράσης

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι οι μαθητές:  σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα της καθημερινής ζωής όπως αυτό της ανακύκλωσης των οινοπνευματώδη ποτών και να δώσουν λύση χρησιμοποιώντας την επιστημονική μέθοδο και τη σύγχρονη τεχνολογία  να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους από τα μαθήματα της φυσικής, της χημείας και των μαθημάτων που σχετίζονται με την ειδηκότητα του αυτοκινήτου.  να συνεργαστούν με πανεπιστημιακούς φορείς για την επίτευξη ενός στόχου  με την ενασχόλησή τους με το project, να καλλιεργήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως η επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη  να βιώσουν επιτυχίες από τη συμμετοχή, την ολοκλήρωση και παρουσίαση της μεθόδου αποστάξεως διαφόρων τύπων κρασιών που θα κατέληγαν στους υπονόμους με ολέθριες συνέπειες στο υπόγειο οικοσύστημα. Αυτό προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας στα συστήματα συλλογή υγρών, δημιουργία νέων μικροοργανισμών και σοβαρά προβλήματα στους βιολογικούς σταθμούς καθαρισμού.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς

Χρόνος δράσης

4 μήνες

Τόπος Δράσης

1 ΕΠΑΛ Δράμας

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2


Videos 2

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας