menu

Σύνδεση | Εγγραφή

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Δράσεις συνεργασίας με την τοπική & ευρύτερη κοινωνία

Πρωτοβουλία

«Ανθισμένα παρτέρια, ανθισμένες ψυχές»

«Ανθισμένα παρτέρια, ανθισμένες ψυχές»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου μας, αποτελείται από 50% ποσοστό μαθητών Ρομά, 20% Αλλοδαπών και το υπόλοιπο ποσοστό από μαθητές που προέρχονται στην πλειοψηφία τους από αγροτικό οικογενειακό περιβάλλον χωρίς τα ΄΄γράμματα΄΄ να αποτελούν προτεραιότητα. Εδώ και κάποια χρόνια υιοθετήσαμε συνθήκες Απελευθερωτικής παιδείας κατά την έννοια που της δίνει ο Freire, αυτή του «ουσιαστικού καλέσματος του σχολείου, προς τους μαθητές του, (τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς, την τοπική κοινότητα, ) να συμμετέχουν στη χαρά της δημιουργίας αφού τους εξασφαλίσει τα εργαλεία» . Σ' αυτά τα πλαίσια συμμετέχουμε σε προγράμματα Erasmus+, έχουμε αναγάγει τη θεατρική και εικαστική αγωγή, την περιβαλλοντική και αειφορική εκπαίδευση σε πολυεργαλεία Άτυπης Μάθησης και καλλιέργειας πολιτισμού, κοινωνικής παρέμβασης και δράσης καθώς και αποδοχής της ετερότητας.


Διευθυντής Σχολείου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΒΟΣ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Δημιουργία κήπου μέσα από βιωματικές, ομαδοσυνεργατικές, συμπεριληπτικές δράσεις και εμπλοκές μαθητών, με σύγχρονη αντίληψη υιοθέτησης βιολογικών και βιώσιμων διαδικασιών, στάσεων και συμπεριφορών, απέναντι στη φύση, το περιβάλλον και τα προϊόντα της γης. Ένας κήπος, που πέρα απ’ την αισθητική παράμετρο, μέσα από την καλά σχεδιασμένη δομή και εκπαιδευτική του λειτουργία, αναδεικνύει σε μικροεπίπεδο την προσέγγιση και υιοθέτηση της βιώσιμης ανάπτυξης, καλλιεργεί την οικολογική-περιβαλλοντική συνείδηση, εστιάζει στην παρατήρηση και κατανόηση οικείων χώρων και των προβλημάτων τους, αλλά των τρόπων βελτίωσης της εικόνας και λειτουργικότητάς τους, εξοικειώνει τους μαθητές και την τοπική αγροτική κοινότητα με την ολιστική διαχείριση των προϊόντων και τους ευαισθητοποιεί σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση φιλικών ενεργειακών πόρων καθώς και εξοικονόμησης αυτών. Ουσιαστικά, ο σχολικός κήπος αποτελεί μια σύνθεση από εργαστήρια μελέτης, βιωματικής εφαρμογής και ευαισθητοποίησης γύρω από θέματα που ξεκινούν από το σεβασμό στη φύση και τη μη παραβίαση της κανονικότητάς της (επιλογή ενδημικών φυτών, παραδοσιακοί σπόροι…) , προχωράνε στη φιλική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης (φυσικά, επαναχρησιμοποιούμενα υλικά κατασκευής, κομποστοποίηση, μη χρήση φυτοφαρμάκων …) και φτάνουν σε επίπεδα οικονομίας (επαγγελματικός προσανατολισμός,αξιοποίηση προϊόντων στην αγορά), και ιστορικής κατανόησης (μετανάστευση, εκβιομηχάνιση …), ως και σε επίπεδα τέχνης και εικαστικής παρέμβασης (land art, εικαστική παρέμβαση-από το χθες στο σήμερα …)


Αποτελέσματα / επίδραση

Γνωριμία, επαφή των μικρών μαθητών και ανάπτυξη ενός διαλόγου με τη φύση γύρω τους . Καλλιέργεια αγάπης προς αυτή και τα γεννήματά της. Εξοικείωση παιδιών με τη χειρονακτική εργασία και την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων. Εκτόνωση, συμμετοχή, ανάταση. Επαγγελματικός προσανατολισμός.

Επιστροφή των ενηλίκων στην ευεργετική διαδικασία καλλιέργειας και περιποίησης κήπου, που, εκτός της σωματικής υγείας και άσκησης, στις μέρες μας, μέρες πανδημίας και εγκλεισμού αποτέλεσε ισχυρό αντιστήλι ψυχικής υγείας και ανθεκτικότητας.

Αισθητική ανάπλαση του χώρου. Καλλιέργεια εθελοντισμού και ανιδιοτελούς προσφοράς. Σεβασμός στο χώρο από τους απογευματινούς εξωσχολικούς επισκέπτες. Εξοικείωση με τις έννοιες-λειτουργίες: ¨Ο Κήπος ως μουσείο¨.  ¨Ο Κήπος ως βιωματικό εργαστήρι¨. ¨Ο Κήπος ως «αίθουσα» διδασκαλίας¨. ¨Ο Κήπος ως σημείο συνάντησης¨ με διαπολιτισμικές, διαφυλικές, … προεκτάσεις.Συνεργασίες

Δίκτυο Αειφορίας 3ου ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

Γεωλογικό Τμήμα Α.Π.Θ.

Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ. (Νικόλαος Κρίγκας)

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί Κουλούρας

Συνεταιριστικό εργοστάσιο ΑΛΜΜΕ

Αντιδημαρχία Πρασίνου Δήμου Βέροιας

Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμου Βέροιας

Γεωπονικό Κέντρο Κουλούρας

Γονείς και κάτοικοι του χωριού (εθελοντισμός)

Ιδιωτικοί φορείς (Κέντρο ανακύκλωσης …)


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Δημήτρης Κατσαβός Σοφία Αναγνώστη Σπυριδούλα Κωτούλα

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Τρόποι διάχυσης μηνύματος

Η καθημερινή έκθεση του δημιουργήματός μας στην κοινή θέα αποτελεί την καλύτερη μορφή διάδοσης του μηνύματος που θέλουμε να εκπέμψουμε (της ενασχόλησης με τη γη, το σεβασμό στο περιβάλλον και στην αξιοποίηση φυσικών και ανακυκλώσιμων υλικών…), την αειφόρο μνήμη (εικαστική αποτύπωση του οικονομικού μετανάστη και της εγκατάλειψης της γης , κατά το παρελθόν …).

Από εκεί και πέρα η συμμετοχή μας σε ειδικά προγράμματα (Erasmus+, Σχολικών δραστηριοτήτων, Περιβαλλοντικών ημερίδων, κ.λ.π. και οι διαρκείς παρεμβάσεις και παρουσιάσεις μας, αποτελούν βήμα σημαντικό διάχυσης των μηνυμάτων μας.

Τέλος, η ιστοσελίδα και το facebook του σχολείου μας, ο τοπικός,-έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, όχι μόνο φιλοξενούν, αλλά και αναδεικνύουν μόνιμα και σταθερά κάθε πτυχή των προσπαθειών μας.


Στόχος δράσης

Η επαφή, γνωριμία, εμπλοκή, ευαισθητοποίηση και εν τέλει συνειδητοποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό, η προσωπική ευθύνη του καθενός μας και η συμμετοχή και ο ρόλος μας στη διαγενεακή εξελικτική διαδικασία, προστασίας, διαφύλαξης και διατήρησης των φυσικών πόρων που παραλάβαμε, ώστε να τους παραδώσουμε στους επόμενους. Η κατασκευή, συντήρηση και διατήρηση του σχολικού κήπου αποτελούν σκοπό-ομπρέλα με στόχευση πολυεστιακή: (ενδεικτικά) Γνωστικοί: Γνωριμία και εμπλοκή σε διαδικασίες δημιουργίας κήπου (δομή, διαμόρφωση, αρχιτεκτονική χώρου …), είδη φυτών, νέες, πολλά υποσχόμενες, καλλιέργειες (βότανα, αρωματικά φυτά ...), καλλιέργεια, φροντίδα φυτών, ασθένειες φυτών, λίπανση. Εμπλοκή μαθημάτων (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη, Μουσική, Ειαστικά…) κατά τη διάρκεια ενασχόλησης με τον κήπο. Περιβαλλοντικοί: Κομποστοποίηση, ανακύκλωση-επανάχρηση (σχετικά με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν), συνετή χρήση νερού, αποφυγή φυτοφαρμάκων, ενεργειακή και αειφόρος χρήση του κήπου, … Κοινωνικοί: επαγγελματικός προσανατολισμός (επαφή με τη γη, τα γεννήματά της, -σύγχρονη ματιά και προοπτικές αξιοποίησης …), συνεταιριστική ιδέα, κοινωνικό παντοπωλείο, αξιοποίηση προϊόντων στη μαγειρική, την υγεία, την αισθητική … Επίσης, γνωριμία και έτσι, αξιοποίηση παραδοσιακών μορφών και φυσικών – μη επεξεργασμένων πρώτων υλών (παραδοσιακοί σπόροι …), επαφή με κοινωνικά προβλήματα που προέκυψαν κατά το παρελθόν (μετανάστευση, αστυφιλία, εγκατάλειψη της γης …), ασφαλιστική κάλυψη και ανασφάλεια από καιρικές και άλλες φυσικές καταστροφές, αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, νέες προοπτικές, δεξιότητες αγοράς κ.λ.π. Τέλος, η ίδια η διαδικασία, αποτελεί ένα πρώτης τάξεως πεδίο για καλλιέργεια της συμμετοχής, της ατομικής ευθύνης, της ευαισθητοποίησης, της αποδοχής του διαφορετικού, της αναγνώρισης της προσπάθειας όλων, μέσα από διαδικασίες βιωματικές, ομαδοσυνεργατικές, συμπεριληπτικές και παραγωγικές, υπό την έννοια των ορατών και ευδιάκριτων, χρήσιμων και πρακτικών αποτελεσμάτων. Η δράση αυτή απευθύνεται στους μαθητές του σχολείου και μέσα από πολλαπλασιαστικές δράσεις και πρωτοβουλίες έρχεται σε επαφή με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, τον αγροτικό πληθυσμό του τόπου μας, τα όμορα σχολεία και τους αγροτο-τουριστικούς, οικονομικούς φορείς. Επίσης, η δράση αποτελεί αντικείμενο παρουσίασης και υποδειγματικής παρακίνησης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, σχολείων ευρωπαϊκών (αστικών και αγροτικών περιοχών) με τα οποία συνεργαζόμαστε σε προγράμματα Erasmus+, εισάγοντας και την ευρωπαϊκή διάσταση, διασύνδεση και προοπτική της καλλιέργειας της γης και της ενασχόλησης με τον πρωτογενή τομέα και την παραγωγή.

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς του σχολείου μας, των όμορων σχολείων του κάμπου μας καθώς και των συνεργαζόμενων με εμάς ευρωπαϊκών σχολείων σε προγράμματα Erasmus,, τοπική κοινωνία και φορείς, στους συνεργάτες δικτύων που συμμετέχουμε (Δίκτυο Αειφορίας, CARE ...)

Χρόνος δράσης

Σχολικό έτος 2020-21 (στα φωτεινά και συμπυκνωμένα, από άποψη δράσεων, κενά της διά ζώσης συμμετοχής στη σχολική ζωή).

Τόπος Δράσης

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ

Δίκτυο

ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 3ου ΠΕΚΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 2Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας