menu

Σύνδεση | Εγγραφή

4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης

Εφαρμοσμένα σενάρια/καινοτόμα προγράμματα

Πρωτοβουλία

Αξίες: Δικαιοσύνη, Δημοκρατία, Δικαιώματα

Αξίες: Δικαιοσύνη, Δημοκρατία, Δικαιώματα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ

4ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης

Το σχολείο δραστηριοποιείται σε δράσεις που άπτονται των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε μαθητές και αυριανούς πολίτες με οικολογική παιδεία, οικολογική συνείδηση , ενεργούς και υπεύθυνους στο κοινωνικό πεδίο. Με τις δράσεις στοχεύουμε να ευαισθητοποιήσουμε και την τοπική κοινωνία.


Διευθυντής Σχολείου

Ειρήνη Τζοβλά

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τα κράτη μέλη δεσμεύονται να τηρούν βάσει των διεθνών και των ευρωπαϊκών συνθηκών. Τα τελευταία χρόνια όμως η βία με θύματα παιδιά αποτελεί ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βία αυτού του είδους προσλαμβάνει διάφορες μορφές από τη βία στην οικογένεια και στο σχολείο φθάνει μέχρι την εγκληματικότητα που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα: την εμπορία και εκμετάλλευση των παιδιών, τον παιδικό σεξουαλικό τουρισμό και την παιδική πορνογραφία στο Διαδίκτυο. Μια άλλη πρόκληση είναι να διασφαλίζεται στη νομοθεσία ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών που είναι μετανάστες, ζητούν άσυλο ή είναι πρόσφυγες. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί καθώς και την αναγκαιότητα τα παιδιά του 21ου αιώνα να είναι ενημερωμένα για τα δικαιώματά τους και για τις υποχρεώσεις τους, είναι, λοιπόν, απαραίτητο αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες απαραίτητες για την ενήλικη ζωή τους που θα την καθορίσουν.

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ3 “Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture” προκειμένου να αναδειχθούν οι δημοκρατικές αξίες οι οποίες πλαισιώνουν τα δικαιώματα των παιδιών. Δικαιώματα τα οποία κατοχυρώνονται και περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών και η πρώτη προσέγγιση της «Δημοκρατία», «Ειρήνη» άρχισε με τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ειρήνης, 21 Σεπτεμβρίου. Επίσης, αναφερθήκαμε στις αξίες της ζωής, συζητήσαμε και αναλύσαμε πολλές από αυτές που προτάθηκαν από τα παιδιά.  Προσεγγίσαμε εικαστικά και το θέμα και κατασκευάσαμε τα σύμβολα της ειρήνης. Διαβάσαμε βιβλία της παιδικής λογοτεχνίας και κάναμε συζητήσεις. Μέσα από τον διάλογο τα παιδιά εκφράστηκαν και έδωσαν τους ορισμούς των εννοιών «Ειρήνη, Δικαιοσύνη, Δημοκρατία». Στη συνέχεια παρουσίασαν τα μηνύματά τους στους άλλους μαθητές στην αυλή του σχολείου. Η δράση τους παρουσιάζεται στα δύο παρακάτω βίντεο:

https://youtu.be/jAVgkBUyd8E

https://youtu.be/D0PGU5IVy_Y

Στη συνέχεια, προσεγγίσαμε το θέμα των δικαιωμάτων του παιδιού και πιο συγκεκριμένα τη Σύμβαση με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα του Παιδιού (20 Νοεμβρίου)

 https://padlet.com/elenikioroglou456/b037m4dxrd4q1fdl

Έκτοτε, αφού, δημιουργήθηκε το «Συμβούλιο της τάξης», μια φορά την εβδομάδα συζητάμε, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, για τα θέματα που μας απασχολούν. Τα παιδιά θέλοντας να γίνουν υποστηρικτές των δικαιωμάτων τους και να διαδώσουν την είδηση, να κοινοποιήσουν τη γνώση τους στο οικογενειακό τους περιβάλλον, αλλά ακόμη και στο φιλικό και σχολικό τους περιβάλλον, αποφάσισαν να ζωγραφίσουν αυτό που θεώρησαν πιο σημαντικό. Οι εργασίες των παιδιών καθώς και τα μηνύματά τους βρίσκονται στην Πινακοθήκη :«Μας ακούει κανείς;» https://www.emaze.com/@AOTFRWOTW/---  

Β΄μέρος

Η δράση «Τα Ελληνόπουλα του 1821» υλοποιήθηκε κατά την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση και συνέπεσε με τον εορτασμό της επετείου συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Εθνική Παλιγγενεσία . Προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν οι μαθητές, διαβάστηκε το βιβλίο «Γεννήθηκα το 1821» https://docs.google.com/presentation/d/1fg4ZiVFsRSJJE5sTjff3g1fBYIr5LyqyWfxqdPxUzz8/edit?usp=sharing .

Στη συνέχεια, εκπονήθηκε το εκπαιδευτικό πολιτιστικό πρόγραμμα «Η ιστορία ενός Ελληνόπουλου» του Μουσείου Μπενάκη. Το πρόγραμμα αφορούσε στη ζωή ενός Ελληνόπουλου, γιο εμπόρου. Έτσι οι μαθητές μπόρεσαν να διαπιστώσουν τις διαφορές και τις κοινωνικές ανισότητες. Τέλος, διαβάστηκε το βιβλίο «Τα Ελληνάκια». Μέσα από τα κεντήματα και τα υφαντά της ελληνικής λαϊκής τέχνης τα παιδιά προσέγγισαν την ελληνική ιστορία και τη λαϊκή παράδοση με έναν διαφορετικό τρόπο. https://docs.google.com/presentation/d/1adPjkyLp6S9XxGiKm6jLY6-FbgruDtZoP-HAJ34VOzU/edit?usp=sharing . Τα παιδιά έγραψαν τις δικές τους ιστορίες και εκφράστηκαν με τη ζωγραφική. Η εργασία τους συγκεντρώθηκε σε συνεργατικό ψηφιακό περιβάλλον: https://padlet.com/elenikioroglou456/u6wpju1by63iwtko

Τα έργα τους βρίσκονται στην ψηφιακή πινακοθήκη:

https://www.emaze.com/@AOTZTWWWC/the-greek-children-of-1821

 

 

 

 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

  • Μέσα από τον διάλογο τα παιδιά εκφράστηκαν και έδωσαν τους ορισμούς των εννοιών «Ειρήνη, Δικαιοσύνη, Δημοκρατία».
  • μπόρεσαν να διαπιστώσουν τις διαφορές και τις κοινωνικές ανισότητες.
  • τα παιδιά προσέγγισαν την ελληνική ιστορία και τη λαϊκή παράδοση με έναν διαφορετικό τρόπο.
  • παρουσίασαν τα μηνύματά τους στο σχολικό και φιλικό περιβάλλον τους.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Κιόρογλου Ελένη

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Στόχος δράσης

Στόχος ήταν οι μαθητές να διερευνήσουν, να αναλύσουν και να ερμηνεύσουν τις συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης και τις ανθρώπινες αξίες. Να καλλιεργήσουν δεξιότητες προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Να πληροφορηθούν για τις κοινωνικές ανισότητες που υπήρχαν στον πλανήτη μας και να διαπιστώσουν ότι τα παιδιά υποφέρουν περισσότερο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 6


Videos 4

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας