menu

Σύνδεση | Εγγραφή

ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου

Συνεργατικά Προγράμματα

Πρωτοβουλία

Activate Communicate Think (ACT) Democratically

Activate Communicate Think (ACT) Democratically
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ


Περιγραφή

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Activate Communicate Think (ACT) Democratically (Δράσε Επικοινώνησε Σκέψου_ Δημοκρατικά)  πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ KA122 με κωδικό   2023-1-EL01-KA122-SCH-000133568.

Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε τέσσερα βασικά στάδια.

Το πρώτο στάδιο υλοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Google Classroom. Οι μαθητές, αφού συστήθηκαν μεταξύ τους, ξεκίνησαν τη συνεργασία τους μέσα από κοινές δραστηριότητες. Παρακολούθησαν εισαγωγικό βίντεο για την ατζέντα 2030 https://youtu.be/e2S9wf5oVT4?si=omY2J5Sk2QtZl6KN, μελέτησαν την ιστοσελίδα των ηνωμένων εθνών https://sdgs.un.org/goals ενώ στη συνέχεια απάντησαν σε σχετικό κουΐζ ανίσχευσης γνώσεων σχετικά με τους 17 στόχους .

Σκοπός των εισαγωγικών δράσεων ήταν να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους 17 βιώσιμους στόχους, αλλά και να δημιουργηθεί ένα κλίμα ομαδικότητας και αλληλοσεβασμού. Αφού γνωρίστηκαν μεταξύ τους, οι μαθητές των τριών σχολείων κλήθηκαν να δημιουργήσουν διακρατικές ομάδες για να συζητήσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις οι οποίες απειλούν την επίτευξη των 17 στόχων.  Οι μαθητές επέλεξαν οι ίδιοι το θέμα πάνω στο οποίο θα ήθελαν να εργαστούν απαντώντας σε σχετικό ερωτηματολόγιο https://forms.gle/BxJgkyYShsYA4zCe7 .  Σύμφωνα με την επιλογή τους, σχηματίστηκαν διακρατικές ομάδες.

 

Το δεύτερο στάδιο οι μαθητές εργάστηκαν σε διακρατικές ομάδες με βάση το θέμα που είχαν επιλέξει. Ερεύνησαν σύγχρονες προκλήσεις που απειλούν την αειφορία  στην κάθε χώρα , προβληματίστηκαν και έκαναν παρουσίαση χρησιμοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο  canva. Δημιουργήθηκαν 10 παρουσιάσεις οι οποίες καρφιτσώθηκαν στον ψηφιακό πίνακα padlet   https://padlet.com/nenou747/students-from-greece-italy-and-finland-suggest-questions-to-yzgmkmwsubjtcz8b

Μετά την παρουσίαση, κάθε ομάδα διαμόρφωσε δύο ερωτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να απευθυνθούν στους ευρωβουλευτές κάθε χώρας ώστε να γίνει μία προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων όχι  μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα τρία σχολεία ψήφισαν τις τρεις πιο δημοφιλείς ερωτήσεις οι οποίες αφορούν τους Ευρωπαίους εφήβους και θα μπορούσαν να σταλούν σε Ευρωβουλευτές για να τις απαντήσουν. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtJ5gWnZF_uNccaXLAueUFNX8QG5J2x33T51fm3mDwPtax9w/viewfor

Μετά από ψηφοφορία https://docs.google.com/document/d/1Svc6wZxgKjoUINXE5kw0h1rPU6L_xmK_1Gm8dcbLebs/edit?usp=sharing επιλέχθηκαν οι παρακάτω ερωτήσεις:

  1. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτική οποιαδήποτε μορφή εθελοντισμού για τα σχολεία και πώς μπορούν οι νέοι νασυμβάλουν στην πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου; (Στόχος νούμερο 16)
  2. Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο καλύτερος τρόπος για την εξάλειψη της ανεργίας; Εάν νέες τοπικέςευκαιρίες απασχόλησης δημιουργηθούν, θα εξαλειφθεί αυτό το ζήτημα; Θα πρέπει να προσπαθήσετε να περιορίσετετα επιδόματα που λαμβάνουν οι μακροχρόνιοι άνεργοι; (Στόχος νούμερο 8)
  3. Πώς μπορεί η ΕΕ να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους πολίτες σχετικά με την ψυχική υγεία; (Στόχος νούμερο 3)

 

Στο τρίτο στάδιο του προγράμματος η ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών κάθε χώρας δούλεψαν χωριστά. Έκαναν μετάφραση τις ερωτήσεις στη μητρική τους γλώσσα με σκοπό να τις στείλουν  σε ευρωβουλευτές της χώρας τους. Προτού την αποστολή, οι μαθητές διάβασαν το βιογραφικό αρκετών ευρωβουλευτών διαφορετικών παρατάξεων καθώς τη δράση τους στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Στη συνέχεια επέλεξαν να στείλουν τις παραπάνω 3 ερωτήσεις σε κάποιους από αυτούς.

Η τέταρτη και τελευταία φάση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε όταν οι μαθητές παρουσίασαν τις απαντήσεις που έλαβαν από τους Ευρωβουλευτές και τις σύγκριναν μεταξύ τους. Μιλήσαν για τα κοινά σημεία των απαντήσεων αλλά και τις διαφορές ανάλογα με τη χώρα.

https://www.slideshare.net/slideshow/communication-with-members-of-the-european-parliament/267615569

Μετά τη λήξη της παρουσίασης πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του προγράμματος. Οι μαθητές α)συμμετείχαν σε κουίζ σχετικό με το Ευρωκοινοβούλιο και τις Ευρωεκλογές https://docs.google.com/presentation/d/1MDf_XgCEXCAepJllGNaMop2rtsHZNGgrK2GFTwr1ibI/edit?usp=drive_link

 

β) απάντησαν στην ερώτηση «τι σημαίνει η δημοκρατία για εσάς»  

 

 


Αποτελέσματα / επίδραση

Η αξιολόγηση του προγράμματος υλοποιήθηκε κατά την τέταρτη φάση του προγράμματος. Οι μαθητές απάντησαν σε ψηφιακό κουίζ και επιπλέον συμμετείχαν σε συζήτηση-ανασκόπηση σε ερώτηση σχετικά με τη σημασία της Δημοκρατίας.

 

Οι στόχοι της συνεργασίας επιτεύχθηκαν. Σε επίπεδο γνώσεων οι μαθητές μελέτησαν τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και  κατανόησαν τη σημασία τους. Σε επίπεδο ικανοτήτων, ασκήθηκαν στην έρευνα μέσω διαδικτύου, στην ομαδική εργασία και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Τέλος σε επίπεδο στάσεων, συνειδητοποίησαν την αξία της δημοκρατικής Ευρώπης και άνοιξαν τον δρόμο για να γίνουν ενεργοί πολίτες στο μέλλον.

Οι συμμετέχοντες μαθητές έμαθαν να σκέφτονται, να επικοινωνούν και να δρουν δημοκρατικά.

 Συνεργασίες

Το ΓΕΛ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου συνεργάστηκε με δύο Ευρωπαϊκά σχολεία, το Marymount Instituto από τη Ρώμη της Ιταλίας και το Μatinkylan lukio από το ‘Εσπο της Φινλανδίας.

H συνεργασία των τριών σχολείων ξεκίνησε διαδικτυακά για όλους τους συμμετέχοντες, και συνέχισε ένα μικτό μοντέλο συνεργασίας με τη φυσική παρουσία για ορισμένους από τους μαθητές που είχαν την ευκαιρία να μετακινηθούν, αλλά και με διαδικτυακή επικοινωνία για τους υπόλοιπους. Οι μαθητές εργάστηκαν σε διακρατικές ομάδες και μελέτησαν τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Νένου Χρυσούλα

Στόχος δράσης

Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν τη λειτουργία της δημοκρατικής Ευρώπης μέσα από μια διερευνητική και διεπιστημονική προσέγγιση στη μάθηση των 17 βιώσιμων στόχων. Συγκεκριμένα τέθηκαν οι παρακάτω στόχοι για τους μαθητές Σε επίπεδο γνώσεων • να μελετήσουν τους 17 βιώσιμους στόχους • να κατανοήσουν τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου • να εξοικειωθούν με τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρώπη Σε επίπεδο ικανοτήτων • να ερευνούν μέσω διαδικτύου, να συγκεντρώνουν, να ταξινομούν, να επεξεργάζονται, να αναλύουν και ανασυνθέτουν πληροφορίες • να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη • να δουλεύουν ομαδικά • να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία Σε επίπεδο στάσεων • να εκτιμήσουν την αξία της δημοκρατικής Ευρώπης • να γίνουν ενεργοί πολίτες • να συμμετέχουν στις εκλογές

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος 2023-Απρίλιος 2024

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 1


Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Mάθετε περισσότερα για τον Διαγωνισμό

στο τηλέφωνο 210 – 6898593
ή email [email protected]

Χορηγοί Επικοινωνίας